Інформаційний лист № 1-2000

14 квітня 2000 року відбулось засідання Правління АСУ в порядку денному якого були питання:

І. Розгляд та затвердження персонального складу комісій Правління АСУ

Доповів Президент АСУ М.Ф. ДАНИЛЕВСЬКИЙ

II. Стан та шляхи удосконалення видавничої діяльності АСУ.

Доповіли:

1. Головний редактор журналу "Вісник стоматології" К.М. КОСЕНКО

2. Заступник головного редактора журналу "Новини стоматології" М.М. УГРИН

3. Головний редактор газети "Вісник АСУ" С.В. КУЦЕВЛЯК

4. Співдоповідь голови редакційно-видавничої комісії Л.О. ХОМЕНКО

III. Поточні справи.

І. Правління АСУ затвердило наступні комісії:

1. Комісія з питань роботи державних лікувальних установ.

2. Комісія з освіти і наукових досліджень.

3. Редакційно-видавнича комісія.

4. Комісія по роботі профільних секцій.

5. Комісія постачальників медичного обладнання.

6. Комісія по роботі з вітчизняними виробниками.

7. Комісія по роботі з приватними лікарями.

8. Інформаційна комісія

 • Голова комісії - віце-президент АСУ, головний стоматолог МОЗ України К.М. КОСЕНКО;

  Голова комісії -

  Голова комісії - член Правління АСУ Л.О. ХОМЕНКО;

  Голова комісії -

  Голова комісії - член Координаційної Ради АСУ, зам. директора ТОВ "Укрмед" С.М. ПОПОВ;

  Голова комісії - член Координаційної Ради АСУ, директор НВФ "Крістар" С.А. ГОРБАНЬ;

  Голова комісії - член Координаційної Ради АСУ, директор стоматологічної клініки "Триденс" П.В. СІДЕЛЬНИКОВ;

  Голова комісії - член Правління АСУ, керівник науково-практичного навчального центру "Стоматологія" А.М. ПОЛ1ТУН.

Про персональний склад комісій читайте в наступному номері газети "Вісник АСУ".

II. Заслухавши доповіді головних редакторів журналів "Вісник стоматології", "Новини стоматології", газети "Вісник АСУ" та співдоповідь голови редакційно-видавничої комісії ХОМЕНКО Л.О., Правління АСУ прийняло ряд рішень:

1. Зобов'язати редакційно-видавничу комісію та її голову разом з редакціями журналів та газети розробити план по підвищенню рівня публікацій, врахувавши пропозиції, які були подані Правлінням АСУ.

2. Публікацію робіт проводити після рецензування.

3. Розширити список рецензентів.

4. Зобов'язати Правління регіональних осередків більш плідно займатися підпискою видань АСУ; добитись, щоб кожен другий член АСУ підписався на його видання.

5. Забезпечити підписку та розповсюдження газети безпосередньо через регіональні осередки та колективних членів АСУ.

ПІ. Заслухали інформацію зам. генерального директора страхової компанії "Лемма" ЖУРАВЛЬОВОЇ ОЛЕНИ ПЕТРІВНИ та лист з пропозиціями про медичне стоматологічне страхування члена Координаційної Ради АСУ, головного лікаря ОСП "Лія" м. Харків М.М. МАСЛЕННІКОВА

Для вирішення даної проблеми створена комісія в такому складі:

1) К.М. КОСЕНКО - віце-президент АСУ, головний стоматолог МОЗ України;

2) Л.В. ХАРЬКОВ - член правління АСУ, голова експертної комісії з стоматології МОЗ та АМН України;

3) С.П. КОЛОМІЄЦЬ - член Правління АСУ, головний стоматолог ГУОЗ м. Києва;

4) М.М. МАСЛЕННІКОВ - член Координаційної Ради АСУ, головний лікар ОСП "Лія" м. Харків;

5) О.В. ЖМАИЛО - директор дочірнього підприємства АСУ "Центр правової підтримки".

Правління АСУ доручило комісії через місяць викласти свої пропозиції відносно даного питання.

1 Комісія з питань роботи державних лікувальних установ

1. Бахуринський Ю.М. член Коорд. Ради АСУ, зам. голови, редакт. ж. "Вестник стоматологии", зав. оргметод. відділом ОНДІС

2. Камалов Р.X. член Правління АСУ, голова об'єднання військових стоматологів

3. Косенко К.М. віцепрезидент АСУ, головн. стоматолог МОЗ України голова

4. Коломієць С.П. член Правління АСУ, головн. стом. м. Києва

5. Люля І.І. член Правління АСУ, головн. стом. Вінницької обл

6. Маслов-Бурдейний В.С. член Коорд. Ради, головн. стом. Одеської обл.

7. Ніколов В.Г. член Правління АСУ, головн. стом. Запорізької обл.

8. Романов Ю.Г. член Коорд. Ради АСУ, головн. стом. Київськ. обл.

9. Челяпин О.О. член Правління АСУ, головн. стом. Харківської обл.

10.Яловий Л.М. член Коорд. Ради АСУ, головн. стом. Дніпропетр. обл.

11.Яковець В.В. член Правління АСУ, головн. стом. Криму

2 Редакційно-видавнича комісія

1. Бахуринський Ю.М. член Коорд. Ради АСУ, зам. головн. редакт. ж. "Вестник стоматологии", зав. оргметод. відділом ОДНІС

2. Куцевляк С.В. член Правління АСУ, головний ред. газети "Вісник АСУ"

3. Макєєв В.Ф. член Правління АСУ, наук. редактор ж. "Новини стоматології"

4. Малевич О.Є. член Правління АСУ

5. Радлінський С.В. член Правління АСУ, видавець ж. "Dent Art"

6. Угрин .М.М. член Правління АСУ, заст. головн. редактора ж. "Новини стоматології"

7. Хоменко Л.О. член Правління АСУ - голова

8. Харьков Л.В. член Правління АСУ, голова експертної комісії з стоматології МОЗ та АМН України

З Комісія з освіти і наукових досліджень

 

1. Борисенко А.В. член Правління АСУ

2. Грохольський А.П проф. КМАПО

3. Косенко К.М. віце президент АСУ, директор ОДНІС

4. Левицький А.П. зам. директора ОНДІС з науки

5. Малевич О.Є. член Правління АСУ

6. Неспрядько В.П. член Правління АСУ, голова ортопедичної секції

7. Павленко О.В. член Координаційної Ради АСУ

8. Політун А.М. член Правління АСУ, керівник науково-практичного навчального центру "Стоматологія"

9. Скрипников М. С. член Правління АСУ, ректор УМСА

10.Смоляр Н.І. член Правління АСУ

11. Харьков Л.В. член Правління АСУ, голова експертної комісії з стоматології МОЗ та АМН України

 

4 Комісія по роботі профільних секцій

1. Заблоцький Я.В. член Правління АСУ, Президент секції приватно-практикуючих лікарів-стоматологів, та зубн. техн.

2. Комалов Р.X. член Правління АСУ, голова об'єднання військових стоматологів

3. Маланчук В.О. член Правління АСУ, Президент Асоціаціі черепно-щелепно лицевих хірургів

4. Неспрядько В.П. член Правління АСУ, голова ортопедичної секції

5. Угрин .М.М. член Правління АСУ, голова секції стоматол. імплантації, заст. голови, редактора ж. "Новини стоматології"

6. Фліс П.С. член Правління АСУ, Президент Асоціації ортодонтів

7. Хоменко Л.О. член Правління АСУ

5 Комісія постачальників медичного обладнання

1. Євстіфєєв Г.В. член Коорд. Ради АСУ, АТЗТ "Каскад"

2. Задорожний Е.М. член Правління АСУ, "Медвін"

3. Куцевляк С.В. член Правління АСУ, концерн "Медицина і технологія"

4. Павленко А.В. проф. КМАПО

5. Попов С.М. член Коорд. Ради АСУ, ТОВ "Укрмед" - голова

6. Суздальцев О.В. член Коорд. Ради АСУ, СП "Промед"

7. Токарський В.Ф. член Правління АСУ, ТЗК "Ренесанс"

8. Шкловська Н.І. член Правління АСУ, ТОВ "Оксомат"

6 Комісія по роботі з вітчизняними виробниками

1. Горбань С.А. член Коорд. Ради АСУ, НВФ "Крістар" - голова

2. Задорожний Е.М. член Правління АСУ, "Медвін"

3. Куцевляк С. В. член Правління АСУ, концерн "Медицина і технологія"

4. Павленко А.В. проф. КМАПО

5. РисухінО.О. член Коорд. Ради АСУ, ИВФ "Іскор"

6. Шевчук В.П. член Коорд. Ради АСУ, АТЗ "Сатва"

7. Шкловська Н.І. член Правління АСУ, ТОВ "Оксомат"

8. Волков "Стома" (Харків)

7 Комісія по роботі з приватними лікарями

1. Авдишева С.3. член Коорд. Ради АСУ

2. Жигулович Е.Г. ас.НМУ

3. Заблоцький Я.В. член Коорд. Ради АСУ

4. Масленніков М.М. член Коорд. Ради АСУ

5. Радлінський С.В. член Правління АСУ

6. Сідельников П.В. член Коорд. Ради АСУ - голова

7. Токарський В.Ф. член Правління АСУ

8. Угрин М.М. член Правління АСУ

8 Інформаційна група

1. Білоклицька Г.Ф. проф. КМАПО

2. Вишняк Г. М. проф. КМАПО

3. Задорожний Е.М. член Правління АСУ, "Медвін"

4. Куцевляк В.Ф. проф. ХМАПО, керівник навч. центру Харківського регіонального осередку

5. Політун А.М. член Правління АСУ, керівник науково-практичного навчального центру "Стоматологія" - голова

6. Скрипникова Т.П. професор УМСА