Інформаційний лист №8

Содержание статьи:


  • №35 від 2 жовтня 1998 р.
  • ПЛЕНУМ ПО ДОПОВІДЯХ ПРИЙНЯВ РЯД РІШЕНЬ:
  • Президент Асоціації стоматологів України М. ДАНИЛЕВСКИЙ
  • Генеральний секретар Асоціації стоматологів України А. БОРИСЕНКО

№35 від 2 жовтня 1998 р.

29 вересня - 1 жовтня 1998 року відбулися науково-практична конференція "Основні стоматологічні захворювання, їх профілактика та лікування", та черговий V Пленум АСУ в м. Одесі, присвячені 70 річчю Одеського НДІ стоматології, на яких обговорювалися організаційні, наукові питання та робота АСУ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ V ПЛЕНУМУ АСУ:

I. Інформація про роботу Президії АСУ за період від ІV Пленуму /26 квітня 1998 року/ до V Пленуму /29 вересня 1998 року/.

Доп. Генеральний секретар АСУ А.В. БОРИСЕНКО

II.Правові питання АСУ.

Доп. віце-президент АСУ з соціально-економічних питань С.В. КУЦЕВЛЯК.

І. А.В. БОРИСЕНКО/тези доповіді/ відмітив, що чисельність членів АСУ росте, що пов"язано з активністю роз"яснювальної роботи в обласних осередках, значно зросла кількість колективних членів АСУ. В даний час проводиться оформлення в колективні члени АСУ стоматологічної служби Збройних Сил України, яка налічує біля 500 лікарів-стоматологів. Можливості для роботи далеко не вичерпані.

У вирішенні організаційних питань велике значення повинен мати Одеський НДІ стоматології. Назва інституту має муніципальнее /регіональне/ значення. З метою покращення його роботи інститут слід переіменувати в Український НДІ стоматлогії.

Відносно фінансовкх проблем Асоціації, то головна теза Президії АСУ полягає в тому, що сплата членських внесків організує і є показником фінансової дисципліни в обласних осередках, але основні джерела фінансування АСУ - співпраця з представництвами великих зарубіжних фірм в Україні. В даний час розроблені і виконуються в різних регіонах України наукові поограми при участі таких фірм, як "Wrigley (Orbit)", "Colgate", "Procter&Gamble".

З метою фінансової підтримки перспективних студентів і молодих спеціалістів створений стипендіальний фонд. АСУ розролені умови конкурсу і перші 12 персональних стипендій виділені кращим студентам стоматологічних факультетів медичних вузів України.

Ріст чисельності членів асоціації і фінансові можливості дозволили АСУ вийти на новий міжнародний рівень. Проведені переговори з керівництвом FDI про прийняття АСУ в постійні члені FDI. На наступній Генеральній Асамблеї FDI, 8 жовтня, в м. Барселоні Україна буде офіційно прийнята в FDI, що дасть нам право бути в ній представленими 2 постійними делегатами / з правом голосу/ і 2 делегатами з дорадчими голосами.

Видавнича діяльність АСУ : 2 журнали і газета "Вісник АСУ". Журнали мають виражений науково-практичний напрямок. Газета ж повинна широко і оперативно давати інформацію по організації стоматологічної допомоги, основних проблемах державної і приватної стоматології, публікації про роботу асоціації, її Президії, окремих комісій, різних офіційних положень, юридичних проблем. Важливим є питання забезпечення вітчизняної стоматології сучасними технологіями і матеріалами. За останні роки в світовій стоматології відбувся вибух нових технологій і матеріалів. Велика роль в інформації і ознайомленні лікарів з новими матеріалами належить стоматологічним факультетам медичних ВУЗів, регіональним виставкам, конференціям та семінарам. При комітеті по новій техніці створена комісія по стоматологічній техніці. До складу фармкомітету введений головний стоматолог.

В Україні створені і успішно працюють ряд навчальних центрів, з якими співпрацює АСУ. Проведені семінари фірмами "Kerr" з представниками всіх стоматологічних факультетів і передані кафедрам комплекти матеріалів. Про ефективність таких заходів АСУ планує до кінця цього року отримати інформацію від кожного факультету про впровадження цих технологій в навчальний процес.

Згідно статусу АСУ в наступному році необхідно провести звітно-виборчу конференцію, внести поправки до Статусу, так як він уже не відображає всіх аспектів діяльності АСУ. Доцільно для підготовки цих питань створити спеціальну комісію.

Стосовно правової підтримки АСУ в своїй доповіді С.В. КУЦЕВЛЯК запропонував Пленуму прийняти пакет із основополагаючих рішень, які допоможуть АСУ організувати роботу по підтримці рядових членів, і залучити на свою сторону передові сили стоматологічної громадськості.

1. Організувати центр правової підтримки АСУ в формі дочірнього підприємства, організувати за його участю третейський суд АСУ.

2. Створити резервний фонд АСУ в формі структурного підрозділу, завданням якого є представлення гарантії за членів АСУ постачальникам обладнання і матеріалів, для організації розсрочки виплат, аренди, лізінгу, фінансування робіт по збору і аналізу надійності і платіжної здатності підприємств, покупців і поста чальників.

3. Скласти угоду із страховою компанією про спільну діяльность по страхуванню професійних ризиків стоматологів. Організувати в АСУ власну атестацію спеціалістів для визначення кваліфікації і рейтингу страхового ризику.

4. Зареєструвати товарний знак і логотип АСУ.

Організувати випуск членських посвідчень, атестаційних сертифікатів, значків з символікою, вивісок "Клініка АСУ" з наступною арендою їх стоматологічними клініками, що пройшли атестацію. Виконувати рекламну діяльність АСУ через дочірне підприємство, створене з цією метою.

5. З метою взаємодії із стоматологічними постачальниками організувати акридитацію при АСУ фірм-постачальників обладнання, інструментів, матеріалів та лікарських препаратів. Активно сприяти акредитованим стоматологічним постачальникам в закріпленні на ринку.

6. Розмістити сторінку АСУ в Інтернеті.

7. Провести в жовтні-листопаді 1999 зоку з"ізд АСУ.

ПЛЕНУМ ПО ДОПОВІДЯХ ПРИЙНЯВ РЯД РІШЕНЬ:

1. Звернутись до МОЗ України з проханням про зміну назви Одеського НДІ стоматології на Український НДІ стоматології.

2. 3абов"язати інститут очолити всі наукові заклади держави у вирішенні наукових і організаційних питань надання стоматологічної допомоги населенню України.

3. Просити колектив інституту розробити нормативну правову документацію діяльності стоматологічної служби /необхідні базові накази діяльності служби; розширений перелік платних послуг в бюджетних та приватних організаціях; перелік послуг безкоштовної стоматологічної допомоги/.

4. Розробити заходи, які підвищують цивілізованість, розширення та насичення ринку виробами стоматологічного призначення, які спривляють утворенню реальної здорової конкуренції.

5. Посилити роботу голів регіональних осередків АСУ по залученню лікарів та зубних техників в члени асоціації. Досягти оптимального залучення спеціалістів в професійні організації. Широко інформувати в регіонах про діяльність АСУ /виставки, семінари, конференції, лекторії, Пленуми/.

6. Президія АСУ розцінює фінансову дисципліну в регіональних осередках по своєчасній сплаті членських внесків. Звернути увагу голів регіональних осередків Волинської, Кримської, Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської областей та м. Севастополь на відсутність фінансової дисципліни та ії налагодження.

7. Вважати випуск газети "Вісник АСУ" доцільним і своєчасним. Це дозволить найбільш оперативно і регулярно доводити до відома членів АСУ необхідну інформацію. Обласним осередкам, колективним членам, приватним клінікам активно включитись в розповсюдження газети і організувати підписку.

8. Одобрити організаційну роботу АСУ по підготовці до вступу в FDI.

9. Доручити професору Політун А.М., /керівнику навчального центру АСУ "СТОМАТОЛОГІЯ"/ систематизувати всі існуючі форми навчання, погодити і затвердити загальний навчальний план Президією АСУ, довести його до відома всіх регіонів.

10. Провести з"ізд АСУ в жовтні-листопаді 1999 року.

Для його проведення створити тимчасову організаційну комісію в складі: Президента, віце-президентов та генерального секретаря. Комісії розробити план заходів по підготовці і проведенню з"ізду.

11. Погодитись з внесеними пропозиціями в доповіді С.В. Куцевляка і доручити Президії АСУ розробити конкретний план по їх реалізації.

Президент Асоціації стоматологів України М. ДАНИЛЕВСКИЙ

Генеральний секретар Асоціації стоматологів України А. БОРИСЕНКО