Загальні положення

Реформа системи охорони здоров`я - всебічний процес. Вона стосується таких важливих питань, як заміна одного виду медичних послуг іншим, професійний рівень і якість послуг, фінансування та управління.

Глобальні напрями в реформуванні системи охорони здоров`я впливають на фармацевтичний сектор у кількох напрямках:

  • по-перше, значення фармацевтичного сектора збільшується;
  • по-друге, концепція основних лікарських засобів може розглядатися як попередник реформи охорони здоров`я, виходячи з її сфокусованості на вибір і визначення пріоритетів та її націленості на доступність, рівність, ефективність, якість, раціональне використання;
  • по-третє, доступність лікарських засобів є основним фактором, який визначає доступність та ефективність системи охорони здоров`я, найважливішою умовою реформування системи охорони здоров`я.

Значні кроки у реформуванні фармацевтичного сектора були реалізовані шляхом впровадження системи державної реєстрації лікарських засобів, ліцензування імпорту (експорту), створення Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів та розробленням плану впровадження Належної Практики Виробництва.

Другим важливим компонентом, який визначає якість лікарських засобів, що відпускаються з аптечних закладів - є Належна Аптечна Практика.

В умовах формування медичного страхування, розвитку нових відносин у системі охорони здоров`я, пов`язаних з суттєвим переглядом співвідношення питань якості лікувально-профілактичної та медикаментозної допомоги, ступеню її гарантованості і умов роботи лікувально-профілактичних та аптечних закладів на рівні сучасних вимог, професійні стандарти аптечної практики набувають особливої ваги.

Формування нових відносин при зверненні населення за медикаментозною допомогою, можливість вибору страховими організаціями та громадянами конкретних аптечних закладів, які у змозі при тих самих затратах надавати послуги більш високої якості, загострює і робить більш динамічною всю процедуру вирішення цих питань, зокрема, в частині пошуку засобів для прийняття погоджених рекомендацій. Одним із таких найважливіших засобів є створення технології отримання об`єктивних характеристик діяльності аптечного закладу які могли б слугувати відображенням їх професійних можливостей, рівня і якості їх реалізації, що гарантують як високу якість медикаментозної допомоги, так і її результати.

Система акредитації, яка є засобом пояснення та виконання Належної Аптечної Практики, полягає в тому, що пропонується перелік стандартів структури, діяльності, організації та якості, яким повинен відповідати аптечний заклад, що претендує на статус акредитованого і на практиці гарантує високий рівень своєї діяльності.

Акредитація - це оцінка діяльності аптечного закладу згідно з вимогами стандартів, які характеризують структуру, процес та кінцеві результати роботи установи.

Акредитація є також і офіційним визнанням статусу закладу, наявності в ньому належних умов для надання медикаментозної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності. У майбутньому це суттєва підстава для укладання контракту зі страховою компанією. Це також буде підставою для визначення аптек, які стануть базовими для забезпечення ліками стаціонарних хворих за кошти державного бюджету, пільгового контингенту хворих, відпуску наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів, що дозволені до медичного застосування, тощо. Акредитація проводиться в інтересах аптечного закладу, після значної підготовчої роботи, тому що наявність сертифікату чинить вплив на престиж, конкурентноздатність і фінансову стабільність. Наявність акредитаційного сертифікату визначає професійний рівень аптечного закладу і свідчить про його громадське визнання.

У переважній більшості країн світу акредитація проводиться спеціальними комісіями, які, в свою чергу, запрошують для цього відомих у країні експертів у тій чи іншій сфері діяльності аптечного закладу. Працівники акредитаційної організації та запрошені експерти працюють деякий час безпосередньо з аптечним закладом за спеціально розробленими програмами як в період підготовки до акредитації, так і під час її проведення. Надалі результати оцінок усіх експертів узагальнюються і робиться висновок про відповідність даного аптечного закладу існуючим стандартам.

Принциповим елементом успіху всієї процедури акредитації є стандартизація методологічних підходів до оцінки різних аптечних закладів, для чого зацікавлені сторони сприяють розробці загальних, уніфікованих стандартів та критеріїв діяльності, що гарантують високу якість медикаментозної допомоги.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0