1.8 Економіка і фінанси

Содержание статьи:


 • Нормативна база:
 • Закони України:
 • Постанови Кабінету Міністрів України:
 • Накази МОЗ України:
 • 1.8.1 ФЕС незалежно від обсягу діяльності виконує функції:
 • 1.8.1.1 Контролю за матеріально-технічним постачанням.
 • 1.8.1.2 Розрахункові (бухоблік).
 • 1.8.2 Працівники ФЕС мають спеціальну освіту або спеціальну підготовку і диплом або посвідчення відповідно до вимог тарифно-кваліфікаційного довідника.
 • 1.8.3 ФЕС очолюється начальником фінансово-економічного відділу, головним бухгалтером або фінансовим менеджером. У своїй діяльності він підпорядковується завідуючому аптечним закладом і в коло його обов`язків входить (не обмежено цим):
 • 1.8.3.1 Прогнозування, планування і розподіл фінансових ресурсів.
 • 1.8.3.2 Контроль за своєчасним здійсненням фінансових операцій.
 • 1.8.3.3 Контроль за дотриманням персоналом закладу фінансової дисципліни (облік, звітність, інвентарізація та т. ін.).
 • 1.8.3.4 Проведення систематичного аналізу фінансово-економічної діяльності закладу відповідно з встановленими показниками, своєчасне інформування керівництва закладу про виявлені недоліки.
 • 1.8.3.5 Контроль за дотриманням вимог бухгалтерського обліку та звітності, що передбачені діючими інструкціями та чинним законодавством України.
 • 1.8.3.6 Дотримання чинного законодавства з питань фінансово-господарської діяльності.
 • 1.8.3.7 Регулярний і ретельний аналіз фінансової діяльності закладу. Результати такого аналізу у вигляді звіту надаються завідуючому аптечним закладом щоквортально. Аналізу підлягають:
 • 1.8.4 Майновий стан та фінансові ресурси.
 • 1.8.4.1 Відповідність частки власних коштів у загальному обсязі активів аптечного закладу існуючим нормам.
 • 1.8.4.2 Відповідність питомої ваги основних фондів у загальному обсязі активів баланса оптимальному показнику.
 • 1.8.4.3 Зношення основних фондів.
 • 1.8.5 Фінансова стійкість аптечного закладу.
 • 1.8.5.1 Відповідність показника фінансової стійкості аптечного закладу (співвідношення запозичених та власних коштів) існуючому нормативу.
 • 1.8.5.2 Відповідність показника абсолютної ліквідності аптечного закладу існуючому нормативу.
 • 1.8.6 Ділова активність аптечного закладу.
 • 1.8.6.1 Відповідність показника загального обертання активів аптечного закладу існуючим критеріям.
 • 1.8.6.2 Обертання товарних запасів.
 • 1.8.7 Прибутковість.
 • 1.8.7.1 Відповідність загальної рентабельності аптечного закладу існуючим оптимальним показникам.
 • 1.8.7.2 Прибутковість по фонду заробітної платні.
 • 1.8.7.3 Поповнення фонду розвитку аптечного закладу.

Нормативна база:

Закони України:

 • від 03.04.97 № 168\97-ВР “Про податок на додану вартість”;
 • від 19.09.96 № 378\96-ВР “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про плату за землю”.

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 03.04.93 № 250 “Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні”;
 • від 05.09.96 № 1070 “Про тимчасові коєфіцієнти розподілу асигнувань на охорону здоров`я в розрахунку на 1 жителя”;
 • від 05.09.96 № 1071 “Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров`я, що фінансуються з бюджету”;
 • від 05.05.97 № 427 “Про впорядкування закупівлі медичної техніки установами та закладами охорони здоров`я, що фінансуються з бюджету”;
 • від 12.05.97 № 449 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров`я та вищих медичних закладах освіти”;
 • від 17.08.98 № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”;
 • від 08.09.97 № 996 “Про Перелік вітчизняних продуктів дитячого харчування, операції з продажу яких молочними кухнями, спеціалізованими магазинами та куточками, які виконують функції роздаточних пунктів, звільняються від обкладення податком на додану вартість, та Порядок продажу цих продуктів”;
 • від 01.09.97 № 982 “Про затвердження Переліку товарів спеціального призначення для інвалідів, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість”.

Накази МОЗ України:

 • від 24.07.95 № 138 “Про стан виконавчої та фінансової дисципліни в закладах та установах охорони здоров`я”;
 • від 11.01.97 № 5 “Про нову редакцію додатків до наказу МОЗ України від 4 вересня 1996 р. № 274 “Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров`я та соціального захисту населення”;
 • від 01.08.97 № 265\101 наказ МОЗ України, Міністерства економіки України “Про затвердження Переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню”;
 • від 23.06.97 № 185 “Про зміни до Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 05.09.96 № 1071”. 
 • Наказ Міністерства статистики України від 28.12.96 № 389 “Про затвердження Інструкції про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів”;
 • Лист Міністерства фінансів України, ГДПІ України від 18.05.94 № 10-330\10-1870 “Про податок на додану вартість”;
 • Роз`яснення ГДПІ України від 28.09.94 № 14-320\11-3893 “Про податок на додану вартість на імпортні лікарські засоби”;
 • Лист ГДПІ України від 16.02.96 № 10-415\11-974 “Про реєстрацію ЕККА”;
 • Лист ГДПІ України від 05.08.96 № 11-411\10-5236 “Про окремі питання щодо застосування Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”;
 • Лист ГДПІ України від 19.09.96 № 14-314\10-6185 “Про окремі питання щодо застосування Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”;
 • Лист ГДПІ України від 17.10.96 № 14-314а\10-209 “Щодо патентування деяких видів підприємницької діяльності”;
 • Лист ГДПІ України від 29.10.96 № 11-311\10-473 “Про порядок видачі ліцензій”;
 • Лист ДПА України від 17.01.97 № 23-3114\10-371 “Про застосування адмінштрафів за порушення порядку проведення розрахунків із споживачами”;
 • Розпорядження ДПА України від 23.01.97 № 13-р “Про впровадження звітності щодо отриманих пільг по оподаткуванню”;
 • Лист ДПА України від 16.01.97 № 15-0314\10-321 “Щодо патентування деяких видів підприємницької діяльності”;
 • Роз`яснення ДПА України від 27.01.97 № 15-0314\10-612 “Про окремі питання щодо застосування Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”;
 • Лист ДПА України від 13.06.97 № 23-3217\10-4642 “Про застосування ЕККА”;
 • Лист ДПА України від 26.06.97 № 16-1321\10-5037 “Про контрольні заходи по введенню в дію Закону України “Про податок на додану вартість”;
 • Лист ДПА України від 04.07.97 № 05-0217\10-5226 “Щодо порядку перерахування платниками штрафів”;
 • Лист ДПА України від 07.07.97 № 23-3117\10-5252 “Щодо застосування фінансових санкцій за порушення ведення журналу електронного контрольно-касового апарата”;
 • Лист ДПА України від 17.07.97 № 23-3217\10-5633 “Про реєстрацію ЕККА типу ЕРА 101”;
 • Наказ Міністерства фінансів України, ГДПІ України від 31.05.94 № 44 “Про затвердження Інструкції про обчислення і сплати податку на додану вартість та акцизного збору за товари, ввезені із-за меж митних кордонів України, і товари (роботи, послуги), що експортуються за межі митних кордонів України”;
 • Наказ ДПА від 25.06.97 № 197 “Про Порядок проведення повної інвентарізації товарних залишків за станом на 1 серпня 1997 року на підприємствах, що здійснюють торговельно-посередницьку, оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність, та форми подання ними даних про товарні залишки, визначені в результаті проведення інвентаризації”;
 • Наказ ДПА України від 18.09.97 № 343 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

Фінансово-економічна служба закладу охорони здоров`я (ФЕС) забезпечує бухгалтерський облік, накопичення і раціональні витрати фінансових та матеріальних ресурсів для стабільної діяльності закладу.

Основне призначення фінансово-економічної служби полягає у розвитку і підтримці фінансового добробуту закладу.

1.8.1 ФЕС незалежно від обсягу діяльності виконує функції:

1.8.1.1 Контролю за матеріально-технічним постачанням.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такої діяльності.

В - наявні свідчення про систематичний контроль за матеріально-технічним постачанням.

1.8.1.2 Розрахункові (бухоблік).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні, або не представленні в повному обсязі свідчення про здійснення такої діяльності.

В - наявні в повному обсязі свідчення про здійснення розрахункових функцій (бухоблік).

1.8.2 Працівники ФЕС мають спеціальну освіту або спеціальну підготовку і диплом або посвідчення відповідно до вимог тарифно-кваліфікаційного довідника.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - працівники не мають спеціальної освіти або підготовки і диплома, або посвідчення відповідно до вимог тарифно-кваліфікаційного довідника.

В - працівники мають спеціальну освіту або підготовку і диплом, або посвідчення відповідно до вимог тарифно-кваліфікаційного довідника.

1.8.3 ФЕС очолюється начальником фінансово-економічного відділу, головним бухгалтером або фінансовим менеджером. У своїй діяльності він підпорядковується завідуючому аптечним закладом і в коло його обов`язків входить (не обмежено цим):

1.8.3.1 Прогнозування, планування і розподіл фінансових ресурсів.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такої діяльності.

В - наявні свідчення про здійснення прогнозування і розподілу фінансових ресурсів.

1.8.3.2 Контроль за своєчасним здійсненням фінансових операцій.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення контролю за своєчасним здійсненням фінансових операцій.

В - наявні свідчення про здійснення контролю за своєчасним здійсненням фінансових операцій.

1.8.3.3 Контроль за дотриманням персоналом закладу фінансової дисципліни (облік, звітність, інвентарізація та т. ін.).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такого контролю.

В - систематично проводиться контроль, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

1.8.3.4 Проведення систематичного аналізу фінансово-економічної діяльності закладу відповідно з встановленими показниками, своєчасне інформування керівництва закладу про виявлені недоліки.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такого контролю.

В - систематично проводиться контроль, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

1.8.3.5 Контроль за дотриманням вимог бухгалтерського обліку та звітності, що передбачені діючими інструкціями та чинним законодавством України.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - наявні факти порушення вимог бухгалтерського обліку та звітності.

В - відсутні факти порушення вимог бухгалтерського обліку та звітності.

1.8.3.6 Дотримання чинного законодавства з питань фінансово-господарської діяльності.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - наявні свідчення про порушення діючого законодавства з питань фінансово-господарської діяльності, що підтверджується документально.

В - відсутні свідчення про порушення чинного законодавства.

1.8.3.7 Регулярний і ретельний аналіз фінансової діяльності закладу. Результати такого аналізу у вигляді звіту надаються завідуючому аптечним закладом щоквортально. Аналізу підлягають:

1.8.3.7.1 Річний звіт (щороку).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу річних звітів.

В - проводиться аналіз річних звітів, що підтверджується документально.

1.8.3.7.2 Баланс витрат і прибутків (щоквартально).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу балансу витрат і прибутків або такий аналіз не проводиться щоквартально.

В - щоквартально проводиться аналіз балансу витрат і прибутків, що підтверджується документально.

1.8.3.7.3 Сплачені рахунки (щомісяця).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу сплачених рахунків або такий аналіз не проводиться щомісяця.

В - щомісяця проводиться аналіз сплачених рахунків, що підтверджується документально.

1.8.3.7.4 Поточна заборгованість по платежах (щомісяця).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу поточної заборгованості або такий аналіз не проводиться щомісяця.

В - щомісяця проводиться аналіз поточної заборгованості, що підтверджується документально.

1.8.3.7.5 Інвентарізація основних фондів (щороку).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу результатів інвентарізації основних фондів або такий аналіз не проводиться щороку.

В - щороку проводиться аналіз результатів інвентарізації, що підтверджується документально.

1.8.3.7.6 Інвентарізація малоцінного інвентарю, допоміжного матеріалу, тари.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу результатів інвентарізації малоцінного інвентарю, допоміжного матеріалу, тари або такий аналіз не проводиться щороку.

В - щороку проводиться аналіз результатів інвентарізації, що підтверджується документально.

1.8.3.7.7 Інвентирізація оборотних засобів (щоквартально).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу результатів інвентарізації оборотних засобів або такий аналіз не проводиться щоквартально.

В - щоквартально проводиться аналіз результатів інвентарізації оборотних засобів, що підтверджується документально.

1.8.3.7.8 Інвентарізація грошових коштів та документів (щомісяця).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу результатів інвентарізації грошових коштів або такий аналіз не проводиться щомісяця.

В - щомісяця проводиться аналіз результатів інвентарізації грошових коштів та документів, що підтверджується документально.

1.8.4 Майновий стан та фінансові ресурси.

1.8.4.1 Відповідність частки власних коштів у загальному обсязі активів аптечного закладу існуючим нормам.

Оптимальним значенням є наявність не менше 50 % власних коштів у загальному капіталі аптеки.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відхилення від мінімальної норми складають більше 20 %.

В - показник відповідає нормативу.

1.8.4.2 Відповідність питомої ваги основних фондів у загальному обсязі активів баланса оптимальному показнику.

Оптимальне значення цього показника не повинно бути менше 10 %.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відхилення від оптимального показника перевищує 20 %.

В - показник відповідає оптимальному розміру.

1.8.4.3 Зношення основних фондів.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - зношення основних фондів перевищує 50 %.

В - зношення основних фондів у межах норми.

1.8.5 Фінансова стійкість аптечного закладу.

1.8.5.1 Відповідність показника фінансової стійкості аптечного закладу (співвідношення запозичених та власних коштів) існуючому нормативу.

Оптимальне значення співвідношення має бути меншим 1.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відхилення від оптимального розміру показника перевищує 50 %.

В - показник відповідає оптимальному розміру.

1.8.5.2 Відповідність показника абсолютної ліквідності аптечного закладу існуючому нормативу.

Оптимальне значення абсолютної ліквідності дорівнює 0,2 - 0,25.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відхилення від оптимального розміру перевищує 10 %.

В - показник відповідає оптимальному розміру.

1.8.6 Ділова активність аптечного закладу.

Ділова активність аптечного закладу характеризується швидкістю обертання оборотних коштів, прибутковістю та платоспроможністю.

1.8.6.1 Відповідність показника загального обертання активів аптечного закладу існуючим критеріям.

Оптимальне значення показника дорівнює 2.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відхилення від оптимального розміру перевищує 20 %.

В - показник відповідає оптимальному розміру.

1.8.6.2 Обертання товарних запасів.

Оптимальним терміном обертання товарного запасу вважаємо 30 діб.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - обертання товарних запасів не відповідає існуючим нормам.

В - обертання товарних запасів у межах норми.

1.8.7 Прибутковість.

1.8.7.1 Відповідність загальної рентабельності аптечного закладу існуючим оптимальним показникам.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов.

1 бал.- мінім.відп.

2 бал. - частк. відп.

3 бал. - відпов.

КО:

Н - рентабельність аптечного закладу дорівнює 0.

МВ - рентабельність аптечного закладу дорівнює 1 - 4 %.

ЧВ - рентабельність аптечного закладу дорівнює 5 - 14 %.

В - рентабельність аптечного закладу дорівнює 15 - 20 %.

1.8.7.2 Прибутковість по фонду заробітної платні.

Оптимальне значення показника дорівнює ~ 80 %.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відхилення від оптимального розміру становить 20 %.

В - показник прибутковості у межах норми.

1.8.7.3 Поповнення фонду розвитку аптечного закладу.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідвідпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні факти поповнення фонду розвитку.

В - наявні факти поповнення фонду розвитку.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0