Додатки: Стандарти акредитації аптечних закладів

Содержание статьи:


 • Додаток 1: Звіт закладу про фармацевтичну діяльність за останні 3 роки
 • I. Загальна характеристика аптечного закладу:
 • II. Кадри
 • III. Матеріально-технічна база аптечного закладу та її санітарно-епідемічний стан
 • IV. Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки
 • V. Організація лікарського забезпечення ЛПЗ та населення, наявність та дотримання нормативних документів
 • VI. Відомість про контроль якості лікарських засобів в аптеці
 • VII. Фінансово-економічні показники роботи аптеки:
 • Додаток 2: ЗВІТ про участь у виконанні територіальних медичних (фармацевтичних) програм
 • Додаток 3 ЗВІТ про наукову і педагогічну діяльність
 • I. Педагогічна діяльність:
 • 2. Навчальна практика:
 • 3. Керівник або співробітники беруть участь у викладанні дисциплін навчального закладу (вказати назву навчального закладу, дисципліни, обсяг годин).
 • 4. Участь у розробці:
 • 5. Інтернатура (заочна частина)
 • 6. База магістратури
 • П. Наукова діяльність:
 • Додаток 4: АНАЛІЗ діяльності закладу щодо якості медикаментозної допомоги та критерії її оцінок

Додаток 1: Звіт закладу про фармацевтичну діяльність за останні 3 роки

I. Загальна характеристика аптечного закладу:

 • організаційно-правовий статус
 • форма власності
 • вид діяльності (реалізація ЛЗ, реалізація ЛЗ і виготовлення ліків, виготовлення ліків в асептичних умовах)
 • види ліцензійної діяльності
 • строк дії ліцензії (ліцензій)
 • структура аптечного закладу
 • наявність та профіль ЛПЗ, що обслуговуються аптекою
 • контингент населення, що обслуговується аптекою
 • загальні заходи аптеки, що проводяться з метою покращення лікарського обслуговування населення

II. Кадри

 • загальна чисельність працівників аптеки
 • склад управлінського персоналу
 • кількість працівників з фармацевтичною освітою
 • відомість про підвищення кваліфікації за останні 5 років
 • плинність кадрів
 • наявність посадових інструкцій

III. Матеріально-технічна база аптечного закладу та її санітарно-епідемічний стан

IV. Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки

V. Організація лікарського забезпечення ЛПЗ та населення, наявність та дотримання нормативних документів

VI. Відомість про контроль якості лікарських засобів в аптеці

VII. Фінансово-економічні показники роботи аптеки:

 • загальні обсяги реалізації
 • своєчасність звітності
 • стан дебіторсько-кредиторської заборгованості
 • результати інвентаризації товаро-матеріальних цінностей

Додаток 2: ЗВІТ про участь у виконанні територіальних медичних (фармацевтичних) програм

Регіон __________________________________________________________

Назва програми __________________________________________________

Назва розділу, напряму, за якими виконувалась робота _________________ ________________________________________________________________

Період виконання програми _______________________________________

Програма ініціативна чи замовлена _________________________________

Замовник _______________________________________________________

Форма фінансування _____________________________________________

Учасники виконання програми _____________________________________

Результати виконаної роботи (форма подання: звіт, наказ, методичні рекомендації, інструктивні матеріали тощо) __________________________

________________________________________________________________

Ефективність упровадження результатів роботи ______________________

Підпис керівника аптеки

Додаток 3 ЗВІТ про наукову і педагогічну діяльність

I. Педагогічна діяльність:

1. Керівництво виробничою практикою:

 • аптечна технологія ліків
 • організація та економіка фармації
 • менеджмент та маркетинг у фармації
 • фармацевтичний аналіз лікарських засобів
 • практики за спеціалізаціями
 • інші види практик

2. Навчальна практика:

 • організація і економіка фармації
 • аптечна технологія ліків

3. Керівник або співробітники беруть участь у викладанні дисциплін навчального закладу (вказати назву навчального закладу, дисципліни, обсяг годин).

4. Участь у розробці:

 • навчальних програм
 • методичних рекомендацій до навчальних занять
 • написанні підручників, навчальних посібників, практикумів

5. Інтернатура (заочна частина)

6. База магістратури

П. Наукова діяльність:

 • керівник або працівники аптеки виконують наукові дослідження на здобуття вченого ступеня
 • база для наукових досліджень актуальних проблем фармацевтичної галузі
 • база проведення наукових досліджень для дипломних робіт
 • наукові публікації керівника або співробітників аптеки (кількість).

Додаток 4: АНАЛІЗ діяльності закладу щодо якості медикаментозної допомоги та критерії її оцінок

Показники якості

Вивчення показників якості

Розрахунок

Величина показника

Освітній рівень працівників

Питома вага фармпрацівників у загальній кількості персоналу аптеки

 

 

Рівень кваліфікації працівників аптек

Питома вага спеціалістів, що мають кваліфікаційну категорію, вчений ступінь серед фарм. працівників аптеки

 

 

Наявність та стійкість асортименту медикаментів в аптеках

Коефіцієнт відповідності фактичної наявності асортименту встановленому обов'язковому переліку лікувальних засобів. Наявність середньої кількості медикаментів в аптеці

 

 

Питома вага працівників, зайнятих безпосереднім обслуговуванням населення

Відношення кількості працівників, безпосередньо обслуговуючих населення, до їх загальної кількості по аптеці

 

 

Оформлення торгового залу аптеки з точки зору інформативності

Оцінка рівня інформативності оформлення торгового залу з питання одержання лікувальних засобів та інших медичних товарів

 

 

Дотримування правил відпуску лікувальних засобів за рецептами

Переслідує мету виключити в аптеках випадки відпуску заборонених лікувальних засобів населенню без рецептів

 

 

Питома вага екстемпоральних лікувальних засобів

Визначають за звітними даними аптеки

 

 

Відповідність вимогам законодавства України щодо забезпечення якості лікувальних засобів

Дотримання вимог нормативних документів щодо якості лікувальних засобів

 

 

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0