1. СТАНДАРТИ АКРЕДИТАЦІЇ

Содержание статьи:


 • На основі стандартів акредитації розглядаються всі групи аптечних закладів, а також їх підрозділи, незалежно від форми власності.
 • Нормативна база:
 • НАКАЗИ МОЗ СРСР:
 • НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:
 • НАКАЗИ:

На основі стандартів акредитації розглядаються всі групи аптечних закладів, а також їх підрозділи, незалежно від форми власності.

Нормативна база:

НАКАЗИ МОЗ СРСР:

 • від 04.01.91 № 21 “Об утверждении Правил составления и оформления организационно-распорядительной документации”;
 • від 17.12.84 № 704 “Об Отраслевых правилах внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих учреждений, предприятий системы МЗ СССР”.

НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:

 • від 29.03.74 № 145 “О введении государственных стандартов на организационно-распределительную документацию”;
 • від 05.02.98 № 20 “Інструкція з діловодства МОЗ України”;
 • від 24.02.92 № 34 “Про удосконалення професійної підготовки керівників системи охорони здоров`я України”;
 • від 18.12.92 № 186 “Про затвердження переліку медичних і фармацевтичних установ і організацій, їх підрозділів, працівники яких визначеними посадами підлягають державному обов`язковому особистому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодифіциту людини”;
 • від 22.12.92 № 195 “Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовки і отримання звання в яких дають право займатись медичною і фармацевтичною діяльністю”;
 • від 22.02.93 № 34 “Про організацію підготовки резервів керівних кадрів закладів охорони здоров`я України”;
 • від 22.04.93 № 90 “Про номенклатуру посад МОЗ України та порядок призначення та звільнення цієї номенклатури”;
 • від 22.07.93 № 166 “Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)”;
 • від 22.06.95 № 114 “Про затвердження переліку закладів охорони здоров`я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників”;
 • від 07.07.95 № 128 “Про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців і керівників органів і установ охорони здоров`я”;
 • від 12.07.95 № 138 “Про стан виконавчої та фінансової дисципліни в закладах та установах охорони здоров`я”;
 • від 04.12.96 № 365 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 22.06.95 № 114 “Про затвердження переліку закладів охорони здоров`я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників”;
 • від 31.07.98 № 231 “Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів”.

НАКАЗИ:

 • Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України, МОЗ України від 22.03.96 № ЛП-6\60 “Про затвердження Інструкцій про порядок видачі суб`єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на право здійснення медичної практики, проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи, роздрібної реалізації медикаментів, умови і правила здійснення цієї діяльності та контролю за їх дотриманням”;
 • Наказ МОЗ України від 22.03.96 № 61 “Про скасування деяких нормативних актів МОЗ щодо ліцензування підприємницької діяльності”;
 • Наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та Держкоммедбіопрому від 16.07.96 № ЛП-19\69 “Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб`єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення і оптову реалізацію медикаментів, умови і правила здійснення цієї діяльності та контроль за їх дотриманням”.
 • Кодекс законів України про працю.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.98 № 1020 “Про порядок ліцензування підприємницької діяльності”.
Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0