1.1 Управління закладом. Необхідні умови діяльності

Содержание статьи:


 • 1.1.1. Встановлена організаційно-правова основа закладу.
 • 1.1.1.1 Наявне рішення про заснування.
 • 1.1.1.2 Наявний затверджений статут.
 • 1.1.1.3 Наявне свідоцтво про реєстрацію.
 • 1.1.1.4 Наявне свідоцтво про ідентифікаційні та інші (включаючи ЗКГНГ) коди.
 • 1.1.1.5 Наявне рішення (наказ по аптечному закладу) про заснування структурного підрозділу (аптечного пункту, аптечного кіоску).
 • 1.1.1.6 Місцезнаходження структурного підрозділу. (Аптечні пунткти створюються при закладах охорони здоров`я, аптечні кіоски - на заводах, фабриках, вокзалах, аеропортах, торгових центрах тощо).
 • 1.1.1.7 Наявність ліцензії на право роздрібної реалізації лікарських засобів і відповідність визначених ліцензією місць реалізації лікарських засобів. (Для аптечних пунктів та кіосків - занесення до ліцензії на заняття роздрібною реалізацією лікарських засобів).
 • 1.1.1.8 Наявність ліцензії на право оптової реалізації лікарських засобів.
 • 1.1.1.9 Наявність ліцензії на право виготовлення лікарських форм (у т. ч. в асептичних умовах).
 • 1.1.1.10 Наявність ліцензії на діяльність, пов`язану з обігом (крім виробництва) наркотичних засобів, прекурсорів (за винятком прекурсорів, занесених до списку № 2 таблиці IV) і психотропних речовин, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.
 • 1.1.2 Управління здійснюється адміністрацією у складі керівника (завідуючий - особа з вищою фармацевтичною освітою), його заступників (надалі - адміністрація).
 • 1.1.3 За повсякденне управління закладом відповідає керівник закладу. Обсяг його обов`язків включає (але не обмежується цим):
 • 1.1.3.1 Затвердження і використання системи контролю якості лікарських засобів та послуг, які надаються кожному хворому.
 • 1.1.3.2 Затвердження і впровадження правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • 1.1.3.3 Затвердження і впровадження короткотермінових і довготривалих планів по практичній та фінансово-економічній діяльності аптечного закладу. Контроль за виконанням основних планово-економічних показників.
 • 1.1.3.4 Проведення оперативних нарад зі своїми заступниками, завідуючими підпорядкованої аптечної мережі (аптек, аптечних пунктів, аптечних кіосків), завідуючими відділів.
 • 1.1.3.5 Контроль за виконанням основних планово-економічних показників.
 • 1.1.3.6 Забезпечення санітарно-протиепідемічного та фармацевтичного режиму аптечного виробництва. Наявність порушень санітарно-протиепідемічного та фармацевтичного режиму.
 • 1.1.3.7 Своєчасне та постійне забезпечення аптечного закладу необхідним асортиментом лікарських засобів та виробів медичного призначення.
 • 1.1.3.8 Контроль за дотриманням порядку надання платних послуг.
 • 1.1.3.9 Здійснення керівництва та контролю за роботою аптечних пунктів, аптечних кіосків, які належать аптечному закладу.
 • 1.1.3.10 Контроль за асортиментом лікарських засобів, який реалізується з аптечних пунктів, підпорядкованих аптечному закладу.
 • 1.1.3.11 Контроль за асортиментом лікарських засобів, який реалізується з аптечних кіосків, підпорядкованих аптечному закладу.
 • 1.1.4 Щоденний контроль за виробничою діяльністю аптечного закладу здійснює заступник завідуючого аптекою. До кола його обов`язків які є обов`язковими, але не остаточними, входять наступні:
 • 1.1.4.1 Контроль за дотриманням технологічних умов при виготовленні ліків.
 • 1.1.4.2 Контроль за дотриманням правил техніки безпеки і пожежної безпеки.
 • 1.1.4.3 Дотримання санітарних норм та правил прибирання та обробки приміщень, догляду за устаткуванням аптечного закладу, особистої гігієни працівників аптеки (наявність санітарних книжок).
 • 1.1.4.4 Метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань.
 • 1.1.4.5 Планування і проведення конференцій, семінарів.
 • 1.1.4.6 Дотримання необхідних умов транспортування ліків.

1.1.1. Встановлена організаційно-правова основа закладу.

1.1.1.1 Наявне рішення про заснування.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова) [**]

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

(*) - в т. ч. наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що дозволені до медичного застосування.

[**] - роздрібна реалізація лікарських засобів структурних підрозділів аптечного закладу: аптечних пунктів та кіосків.

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

Критерії оцінки виконання стандарту (КО):

Невідповідність (Н) - відсутнє рішення.

Відповідність (В) - наявне рішення.

1.1.1.2 Наявний затверджений статут.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Невідповідність (Н) - відсутній затверджений статут.

Відповідність (В) - наявний затверджений статут.

1.1.1.3 Наявне свідоцтво про реєстрацію.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*).виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Невідповідність (Н) - відсутнє свідоцтво.

Відповідність (В) - наявне свідоцтво.

1.1.1.4 Наявне свідоцтво про ідентифікаційні та інші (включаючи ЗКГНГ) коди.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*),виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Невідповідність (Н) - відсутнє свідоцтво.

Відповідність (В) - наявне свідоцтво.

1.1.1.5 Наявне рішення (наказ по аптечному закладу) про заснування структурного підрозділу (аптечного пункту, аптечного кіоску).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*),виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Невідповідність (Н) - відсутнє рішення (наказ).

Відповідність (В) - наявне рішення (наказ).

1.1.1.6 Місцезнаходження структурного підрозділу. (Аптечні пунткти створюються при закладах охорони здоров`я, аптечні кіоски - на заводах, фабриках, вокзалах, аеропортах, торгових центрах тощо).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*),виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Невідповідність (Н) - не відповідає вимогам.

Відповідність (В) - відповідає вимогам.

1.1.1.7 Наявність ліцензії на право роздрібної реалізації лікарських засобів і відповідність визначених ліцензією місць реалізації лікарських засобів. (Для аптечних пунктів та кіосків - занесення до ліцензії на заняття роздрібною реалізацією лікарських засобів).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Невідповідність (Н) - відсутня ліцензія, аптечний пункт, кіоск не занесений до ліцензії на право роздрібної реалізації лікарських засобів.

Відповідність (В) - наявна ліцензія, аптечний пункт, кіоск занесений до ліцензії на право роздрібної реалізації лікарських засобів.

1.1.1.8 Наявність ліцензії на право оптової реалізації лікарських засобів.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Невідповідність (Н) - відсутня ліцензія.

Відповідність (В) - наявна ліцензія.

1.1.1.9 Наявність ліцензії на право виготовлення лікарських форм (у т. ч. в асептичних умовах).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,гуртова),(*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Невідповідність (Н) - відсутня ліцензія.

Відповідність (В) - наявна ліцензія.

1.1.1.10 Наявність ліцензії на діяльність, пов`язану з обігом (крім виробництва) наркотичних засобів, прекурсорів (за винятком прекурсорів, занесених до списку № 2 таблиці IV) і психотропних речовин, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,гуртова),(*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Невідповідність (Н) - відсутня ліцензія.

Відповідність (В) - наявна ліцензія.

1.1.2 Управління здійснюється адміністрацією у складі керівника (завідуючий - особа з вищою фармацевтичною освітою), його заступників (надалі - адміністрація).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 2 бал. - частк. відпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Невідповідність (Н) - у закладі немає чітко встановленого складу управління, у завідуючого відсутня вища фармацевтична освіта.

Часткова відповідність (ЧВ) - у закладі існує чітко встановлена структура управління, наявні документи про її затвердження, особа навчається у фармацевтичному вузі.

Відповідність (В) - у закладі існує чітко встановлена структура управління, наявні документи про її затвердження, завідуючий - особа з вищою фармацевтичною освітою.

1.1.3 За повсякденне управління закладом відповідає керівник закладу. Обсяг його обов`язків включає (але не обмежується цим):

1.1.3.1 Затвердження і використання системи контролю якості лікарських засобів та послуг, які надаються кожному хворому.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн.

1 бал. - мінім. відпов

2 бал. - частк. відпов.

3 бал. - повна відпов.

 

КО:

Невідповідність (Н) - у закладі відсутня система контролю якості лікарських засобів та послуг, які надаються хворому.

Мінімальна відповідальність (МВ) - система існує, але не використовується.

Часткова відповідальність (ЧВ) - система існує, використовується, але не у всіх підрозділах закладу.

Повна відповідність - система існує і використовується у всіх підрозділах закладу.

1.1.3.2 Затвердження і впровадження правил внутрішнього трудового розпорядку.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн.

1 бал. - мінім. відпов

2 бал. - частк. відпов.

3 бал. - повна відпов.

 

КО:

Н - у закладі не затверджені правила.

МВ -затверджені, але не використовуються.

ЧВ - затверджені, використовуються, але не у всіх відділах та підрозділах закладу.

ПВ - затверджені і використовуються у всіх відділах та підрозділах закладу.

1.1.3.3 Затвердження і впровадження короткотермінових і довготривалих планів по практичній та фінансово-економічній діяльності аптечного закладу. Контроль за виконанням основних планово-економічних показників.

Вид діяльності аптечного закладу:реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

     

0 бал. - невідповідн.

1 бал. - мінім. відпов

2 бал. - частк. відпов.

3 бал. - повна відпов.

 

КО:

Н - відсутні плани.

МВ - затверджені тільки короткотермінові або довготривалі плани, які використовуються менше, ніж на 50 %.

ЧВ - затверджені короткотермінові і довготривалі плани використовуються не повністю (але більше, ніж на 50 %).

ПВ - затверджені короткотермінові та довготривалі плани, які використовуються не менше, ніж на 90 %.

1.1.3.4 Проведення оперативних нарад зі своїми заступниками, завідуючими підпорядкованої аптечної мережі (аптек, аптечних пунктів, аптечних кіосків), завідуючими відділів.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн.

1 бал. - мінім. відпов

2 бал. - частк. відпов.

3 бал. - повна відпов.

 

КО:

Н - наради не проводяться.

ЧВ - проводяться, але не регулярно, коло питань обмежене лише поточними питаннями, не розглядаються питання на найближчий період.

ПВ - регулярно проводяться наради, на яких присутні завідуючі відділів та \ і підрозділів, розглядаються як термінові, так і перспективні питання.

1.1.3.5 Контроль за виконанням основних планово-економічних показників.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*) виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Н -недостатній контроль.

В -проводиться постійний контроль.

1.1.3.6 Забезпечення санітарно-протиепідемічного та фармацевтичного режиму аптечного виробництва. Наявність порушень санітарно-протиепідемічного та фармацевтичного режиму.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Н - недостатній контроль, санітарно-протиепідемічний та фармацевтичний режим не дотримується співробітниками, є порушення, відсутні плани по усуненню недоліків.

В - проводиться постійний контроль, санітарно-протиепідемічний та фармацевтичний режим дотримується співробітниками аптечного закладу.

1.1.3.7 Своєчасне та постійне забезпечення аптечного закладу необхідним асортиментом лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Н - аптечний заклад несвоєчасно і не в повному обсязі забезпечується необхідним асортиментом лікарських засобів та виробів медичного призначення, закупки не відповідають пріоритетам закладу, контроль за проведенням усіх закупок недостатній.

В - аптечний заклад своєчасно та в повному обсязі забезпечується необхідним асортиментом лікарських засобів та виробів медичного призначення, керівник закладу контролює відповідність закупок потребам.

1.1.3.8 Контроль за дотриманням порядку надання платних послуг.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Н - недостатній контроль, наявні випадки порушень законодавства при наданні платних послуг.

В - проводиться постійний контроль за дотриманням порядку платних послуг.

1.1.3.9 Здійснення керівництва та контролю за роботою аптечних пунктів, аптечних кіосків, які належать аптечному закладу.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 1 бал. - мінім. відпов., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутній постійний контроль за роботою аптечних пунктів, кіосків.

МВ - контроль здійснюється, проте встановлені недоліки в роботі аптечних пунктів і кіосків.

В - здійснюється постійний контроль.

1.1.3.10 Контроль за асортиментом лікарських засобів, який реалізується з аптечних пунктів, підпорядкованих аптечному закладу.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Н - недостатній контроль, асортимент лікарських засобів лише частково відповідає вимогам нормативних актів.

В - проводиться постійний контроль; повна відповідність асортименту.

1.1.3.11 Контроль за асортиментом лікарських засобів, який реалізується з аптечних кіосків, підпорядкованих аптечному закладу.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Н - недостатній контроль, асортимент лікарських засобів лише частково відповідає вимогам нормативних актів і включає лікарські засоби, які повинні реалізовуватись через аптеку та аптечні пункти.

В - проводиться постійний контроль; повна відповідність асортименту.

1.1.4 Щоденний контроль за виробничою діяльністю аптечного закладу здійснює заступник завідуючого аптекою. До кола його обов`язків які є обов`язковими, але не остаточними, входять наступні:

1.1.4.1 Контроль за дотриманням технологічних умов при виготовленні ліків.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Н - недостатній контроль, наявні випадки порушень технології виготовлення ліків.

В - проводиться постійний контроль за дотриманням правил виготовлення ліків.

1.1.4.2 Контроль за дотриманням правил техніки безпеки і пожежної безпеки.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Н - недостатній контроль, наявні випадки порушень правил техніки безпеки і пожежної безпеки. Відсутні засоби протипожежної охорони та протипожежна сигналізація.

В - проводиться постійний контроль за дотриманням правил техніки безпеки і пожежної безпеки. Аптечний заклад має всі необхідні засоби протипожежної охорони.

1.1.4.3 Дотримання санітарних норм та правил прибирання та обробки приміщень, догляду за устаткуванням аптечного закладу, особистої гігієни працівників аптеки (наявність санітарних книжок).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Н - недостатній контроль, санітарні норми та правила прибирання і обробки приміщень не виконуються, устаткування не в робочому стані, санітарні книжки працівників аптечного закладу відсутні.

В - проводиться постійний контроль і дотримуються санітарні норми і правила прибирання та обробки приміщень, устаткування у робочому стані, санітарні книжки працівників закладу наявні.

1.1.4.4 Метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань.

Вид діяльності аптечного закладу:

     

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Н - метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань не проводиться.

В - постійно проводиться метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань (акти перевірок наявні).

1.1.4.5 Планування і проведення конференцій, семінарів.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Н - конференції, семінари не проводяться.

В - проводяться.

1.1.4.6 Дотримання необхідних умов транспортування ліків.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн. , 3 бал. - відпов.

КО:

Н - умови транспортування ліків не дотримуються.

В - дотримуються.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0