1.2 КАДРИ

Содержание статьи:


 • 1.2.1 Аптечний заклад має достатню кількість провізорів у відповідності до обсягів роботи.
 • 1.2.2 Аптечний заклад має достатню кількість фармацевтів у відповідності до обсягів роботи.
 • 1.2.3 Документи по роботі з кадрами регламентують:
 • 1.2.3.1 Пільги для персоналу (тривалість відпустки, соціальне страхування та т. і.).
 • 1.2.3.2 Правила прийому на роботу і укладення контрактів (якщо такі передбачені), складання угод про матеріальну відповідальність.
 • 1.2.3.3 Порядок розгляду скарг (наявність книги скарг).
 • 1.2.3.4 Дисциплінарні стягнення.
 • 1.2.3.5 Порядок звільнення.
 • 1.2.3.6 Заробітну плату і робочий час.
 • 1.2.3.7 Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 • 1.2.4 Завідуючий аптечним закладом (начальник відділу кадрів, якщо такий передбачений) відповідає за впровадження і координацію кадрової політики і управління персоналом. В коло його обов`язків входить наступне (не обмежене цим):
 • 1.2.4.1 Контроль за дотриманням законності при прийомі і звільненні з роботи.
 • 1.2.4.2 Контроль за дотриманням штатного розкладу.
 • 1.2.4.3 Контроль за інформуванням працівників закладу про зміни в нормативних документах з кадрових питань.
 • 1.2.4.4 Контроль за правильним веденням документів, пов`язаних з прийомом на роботу і звільненням.
 • 1.2.4.5 Розробка і виконання плану роботи відділу кадрів (при наявності).
 • 1.2.4.6 Підготовка річного статистичного звіту по кадровим питанням.
 • 1.2.5 Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації персоналу аптечного закладу.
 • 1.2.6 Провізори закінчили інтернатуру, передатестаційний цикл в закладі післядипломної освіти або на факультеті післядипломної освіти і їм присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію, звання “Провізор загального профілю”.
 • 1.2.7 Фармацевти закінчили передатестаційний цикл в закладі післядипломної освіти або на факультеті післядипломної освіти та їм присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію.
 • 1.2.8 Адміністрація (відділ кадрів) веде облік рівня кваліфікації співробітників в індивідуальних трудових картках.

1.2.1 Аптечний заклад має достатню кількість провізорів у відповідності до обсягів роботи.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - кількість кваліфікованого провізорського персоналу недостатня, посади не укомплектовані.

В - достатня, штатні посади укомплектовані фізичними особами.

1.2.2 Аптечний заклад має достатню кількість фармацевтів у відповідності до обсягів роботи.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - кількість кваліфікованих фармацевтів недостатня, посади не укомплектовані; в аптечному пункті, кіосці працюють фахівці без спеціальної фармацевтичної освіти.

В - достатня, штатні посади укомплектовані фізичними особами; в аптечному пункті, кіосці працюють фахівці які мають спеціальну фармацевтичну освіту.

1.2.3 Документи по роботі з кадрами регламентують:

1.2.3.1 Пільги для персоналу (тривалість відпустки, соціальне страхування та т. і.).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні документи, що регламентують порядок надання пільг для персоналу або персонал не ознайомлений з ними.

В - наявні документи, доступні для персоналу.

1.2.3.2 Правила прийому на роботу і укладення контрактів (якщо такі передбачені), складання угод про матеріальну відповідальність.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні, не дотримуються, угоди про матеріальну відповідальність не складаються.

В - наявні, дотримуються, угоди про матеріальну відповідальність складаються, що підтверджується документально.

1.2.3.3 Порядок розгляду скарг (наявність книги скарг).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - книга скарг та порядок їх розгляду відсутні, порядок не дотримується.

В - книга скарг та порядок їх розгляду наявні, порядок розгляду дотримується.

1.2.3.4 Дисциплінарні стягнення.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - є порушення в порядку накладення стягнень на персонал, документи недоступні для персоналу.

В - немає порушень, наявні відповідні документи і доступні для персоналу.

1.2.3.5 Порядок звільнення.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - є порушення порядку звільнення, документи недоступні для персоналу.

В - немає порушень, наявні відповідні документи і доступні для персоналу.

1.2.3.6 Заробітну плату і робочий час.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні документи, що обумовлюють порядок нарахування заробітної плати і регламентують робочий час, документи недоступні для персоналу.

В - наявні відповідні документи, доступні для персоналу.

1.2.3.7 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні правила внутрішнього трудового розпорядку, недоступні для персоналу.

В - наявні відповідні документи, доступні для персоналу.

1.2.4 Завідуючий аптечним закладом (начальник відділу кадрів, якщо такий передбачений) відповідає за впровадження і координацію кадрової політики і управління персоналом. В коло його обов`язків входить наступне (не обмежене цим):

1.2.4.1 Контроль за дотриманням законності при прийомі і звільненні з роботи.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - така робота не проводиться, наявні випадки порушення законодавства при прийомі і звільненні з роботи.

В - така робота проводиться, випадків порушення законодавства при прийомі і звільненні з роботи немає.

1.2.4.2 Контроль за дотриманням штатного розкладу.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні будь-які ознаки здійснення такого контролю, штатний розклад не виконується.

В - відповідний контроль здійснюється, штатний розклад виконується.

1.2.4.3 Контроль за інформуванням працівників закладу про зміни в нормативних документах з кадрових питань.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення будь-якого контролю, персонал у своїй більшості не обізнаний із змінами у кадрових питаннях.

В - наявні свідчення про постійний контроль такого роду, персонал у більшості ознайомлений із змінами у кадрових питаннях.

1.2.4.4 Контроль за правильним веденням документів, пов`язаних з прийомом на роботу і звільненням.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такого контролю, наявні порушення у оформленні документів.

В - проводиться контроль за веденням трудових книжок, листків по обліку кадрів і т. і.

1.2.4.5 Розробка і виконання плану роботи відділу кадрів (при наявності).

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутній план роботи або наявний, але не виконується.

В - наявний план, який виконується.

1.2.4.6 Підготовка річного статистичного звіту по кадровим питанням.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні щорічні звіти по кадровим питанням.

В - наявні щорічні звіти по кадровим питанням.

1.2.5 Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації персоналу аптечного закладу.

Плани навчання і перепідготовки фахівців повинні відображати зміни, які відбуваються в аптечному закладі, забезпечувати відповідний кваліфікаційний рівень і готувати персонал до підвищення по службі і розширення відповідальності.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - відсутні плани навчання і перепідготовки персоналу.

В - наявні плани навчання і перепідготовки персоналу.

1.2.6 Провізори закінчили інтернатуру, передатестаційний цикл в закладі післядипломної освіти або на факультеті післядипломної освіти і їм присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію, звання “Провізор загального профілю”.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - більше 30 % провізорів не закінчили курси підвищення кваліфікації; не отримали звання “Провізор загального профілю”; закінчили курси підвищення кваліфікації, але їм не присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію.

В - більше 70 % провізорів закінчили курси підвищення кваліфікації та їм присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію; отримали звання “Провізор загального профілю”.

1.2.7 Фармацевти закінчили передатестаційний цикл в закладі післядипломної освіти або на факультеті післядипломної освіти та їм присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - більше 30 % фармацевтів не закінчили курси підвищення кваліфікації; закінчили курси підвищення кваліфікації, але їм не присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію.

В - більше 70 % провізорів закінчили курси підвищення кваліфікації та їм присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію.

1.2.8 Адміністрація (відділ кадрів) веде облік рівня кваліфікації співробітників в індивідуальних трудових картках.

Вид діяльності аптечного закладу:

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова)

реалізація ГЛЗ (роздрібна, оптова), (*), виготовлення ЛФ

реалізація ГЛЗ (роздрібна,оптова), (*), виготовлення ЛФ, у т.ч. в асептичних умовах

 

 

 

 

0 бал. - невідповідн., 3 бал. - відпов.

КО:

Н - більше 30 % з переглянутих карток не відображають рівня кваліфікації персоналу.

В - більше 70 % з переглянутих карток дають вичерпну інформацію про рівень кваліфікації.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0