Загальні положення частина друга

Процес розвитку нових відносин в системі охорони здоров'я, особливо в умовах формування медичного страхування, пов'язаний з суттєвим переглядом співвідношення питань якості лікувально-профілактичної допомоги, ступеню її гарантованості і умов роботи лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) на рівні сучасних вимог при мінімальних витратах.

Перш за все це відноситься до такого розділу діяльності, як обгрунтування розмірів фінансування та рівня цін на послуги в залежності від рівня кваліфікації працівників та якості роботи закладу. При вирішенні цих питань часто переплітаються неспівпадаючі інтереси держави, підприємств, страхових медичних організацій, ЛПЗ та громадян, які є споживачами медичних послуг і медичної допомоги.

Формування нових відносин при зверненні за лікувально-профілактичною допомогою, можливості вибору страховими організаціями та громадянами певних лікарень або поліклінік, які в стані при тих самих затратах надавати послуги більш високої якості, загострює і робить більш динамічною всю процедуру вирішення цих питань, зокрема, в частині пошуку засобів для прийняття погоджених рекомендацій. Одним із таких найважливіших засобів є створення технології отримання об'єктивних характеристик діяльності ЛПЗ, які могли б служити відображенням їх професійних можливостей, рівня і якості їх реалізації, що гарантують як високу якість лікувально-профілактичної допомоги, так і її результати.

Розробка такої організаційної технології була започаткована в ряді країн, у першу чергу в зв'язку з вивченням причин росту витрат на охорону здоров"я. У подальшому вона стала засобом самостійного розвитку ЛПЗ з ціллю попередження помилок при наданні лікувально-профілактичної допомоги. Була розроблена система акредитації, яка полягає в тому, що пропонується перелік стандартів структури, діяльності, організації та якості, яким повинен відповідати ЛПЗ, що претендує на статус акредитованого і на практиці гарантує високий рівень своєї діяльності.

Акpедитацiя - це оцінка діяльності ЛПЗ згідно з вимогами стандаpтiв, якi характеризують структуру, процес та кінцеві результати pоботи установи.

Акредитація є також і офіційним визнанням статусу закладу на наявність в ньому умов для надання певного виду лікувально-профілактичної допомоги, відповідних умов і послуг на рівні, що дозволяє присудити певну категорію надійності у виконанні стандартів, відповідності встановленим критеріям і гарантії високої якості медичної допомоги. У майбутньому це суттєва підстава для укладення контракту зі страховою компанією. Акредитація проводиться в інтересах ЛПЗ, після значної підготовчої роботи, тому що наявність сертифікату чинить вплив на престиж, конкурентоздатність і фінансову стабільність. Наявність акредитаційного сертифікату визначає професійний рівень ЛПЗ і свідчить про його громадське визнання.

У переважній більшості країн світу акредитація проводиться спеціальними комісіями, які, в свою чергу, запрошують для цього відомих у країні експертів у тій чи іншій сфері діяльності ЛПЗ. Працівники акредитаційної організації та запрошені експерти працюють деякий час безпосередньо з ЛПЗ за спеціально розробленими програмами як в період підготовки до акредитації, так і під час її проведення. Надалі результати оцінок усіх експертів узагальнюються і робиться висновок про відповідність даного ЛПЗ існуючим стандартам.

Принциповим елементом успіху всієї процедури акредитації є стандартизація методологічних підходів до оцінки різних ЛПЗ, для чого зацікавлені сторони сприяють розробці загальних, уніфікованих стандартів та критеріїв діяльності, що гарантують високу якість медичної допомоги.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0