1.9 Санітарно-епідеміологічне благополуччя частнина перша

НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:

  • 05.10.73 р. №517 "Про державний санітарний нагляд в УРСР";
  • 27.06.83 р. №414 "Об усилении санитарно-противоэпидемичаского режима и дезинфекционных мероприятий в ЛПУ";
  • 07.07.93 р. №156 "Про затвердження санітарно-гігієнічних норм і правил";
  • 14.04.95 р. №67 "Про затвердження інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення)";
  • 14.04.95 р. №68 "Про затвердження інструкції про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечених для здоров'я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів";
  • 03.10.95 р. №178 "Про затвердження санітарних норм і правил".
  • СанПіН 42-123-5777-91 пп.8.1-8.11 "Санітарні правила для підприємств громадського харчування. Включаючи кондитерські цехи та підприємства, що виробляють м'яке морозиво";
  • СанПіН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров";
  • СанПіН № 42-123-4117-86 "Умови, терміни зберігання продуктів, що швидко псуються";
  • МР №084-75 та №11-33/50 від 23.05.88 "Рекомендації про організацію громадського харчування малочисельних колективів підприємств, установ".
 
1.9.1 При виникненні інфекційних захворювань у закладі проводиться комплекс профілактичних і протиепідемічних заходiв.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - наявні свідчення, що у закладі не проводяться заходи або проводяться невчасно.

В - проводяться, що підтверджується документально.

 
1.9.2 Палати денних стаціонарів відповідають санітарним нормам.
 
    0 бал.       1 бал.       2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
    мінім.
повідн  
    частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - більшість палат закладу не відповідають санітарним нормам, відсутні плани по усуненню недоліків.

МВ - більшість палат закладу не відповідають державним нормам, наявний чіткий план по усуненню недоліків, але він не виконуюється.

ЧВ - більшість палат відповідають санітарним вимогам, розроблений план по усуненню недоліків у тих палатах, які не відповідають державним нормам, план виконується.

ПВ - у закладі відсутні палати, які не відповідають санітарним нормам.

 
1.9.3 Внутрішнє оздоблення приміщень відповідає їх функціональним призначенням.
 
    0 бал.         2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
      частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - внутрішнє оздоблення більшості приміщень закладу не відповідає державним нормам, відсутні плани по усуненню недоліків.

ЧВ - внутрішнє оздоблення більшості приміщень закладу відповідає державним нормам, розроблений план по усуненню недоліків у тих приміщенях, які не відповідають державни нормам, план виконується. у закладі непостійне водопостачання.

ПВ - у закладі відсутні приміщення, які не відповідають державним нормам.

 
1.9.4 Заклад постійно забезпечений холодною і гарячою водою.
 
    0 бал.         2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
      частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - у закладі відсутні холодна або гаряча вода..

ЧВ - у закладі непостійне водопостачання.

ПВ - у закладі постійне постачання холодної і гарячої води.

 
1.9.5 Система каналiзацiй працює безпеpеpвно i ефективно.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - існуюча у закладі система каналізації неефективна або наявні свідчення про часті перебої в роботі або не проводяться заходи по усуненню недоліків.

В - у закладі наявна ефективна система каналізації, постійно проводяться заходи по усуненню недоліків в її роботі, що підтверджується документально.

 
1.9.6 Смiття та вiдходи знищуються своєчасного i вiдповiдно до санiтарних норм.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - на території закладу відсутні контейнери для сміття або сміття вивозиться нерегулярно або знищення сміття не відповідає санітарним нормам.

В - у закладі проводиться своєчасне і відпвідне до санітарних норм знищення сміття та відходів.

 
1.9.7 Бiологiчно шкiдливі матерiали знищуються своєчасно і безпечно.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - у закладі відсутній чіткий порядок знищення біологічно шкідливих матеріалів.

В - у закладі проводиться безпечне і своєчасне знищення біологічно шкідливих матеріалів.

 
1.9.8 Системи опалення i вентиляцiї працює ефективно.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - існуюча у закладі система опалення і вентиляції неефективна або наявні свідчення про часті перебої в роботі і не проводяться заходи по усуненню недоліків.

В - у закладі наявна ефективна система опалення і вентиляції, постійно проводяться заходи по усуненню недоліків в її роботі, що підтверджується документально.

 
1.9.9 Зміни планування приміщень закладу проводиться після узгодження з органами санепідслужби.
 
    0 бал.         2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
      частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - у закладі наявні зміни планування приміщень без узгодження з органами санепідслужби, приміщення використовуються не за прямим функціональним призначенням.

ЧВ - у закладі частина приміщень використовується не за прямим функціональним призначенням.

ПВ - у закладі відсутні зміни планування приміщень.

 
1.9.10 Натуральне та штучне освітлення приміщень відповідає їх функціональному призначенню.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - існуюча у закладі система освітлення приміщень не відповідає її функціональному призначенню.

В - у закладі наявна ефективна система освітлення, постійно проводяться заходи по усуненню недоліків в її роботі, що підтверджується документально.

 
1.9.11 Дотримуються вимоги щодо обладнання та утримання буфетних відділень.
 
    0 бал.       1 бал.       2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
    мінім.
повідн  
    частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - обладнання та утримання буфетних відділень не відповідають державним нормам, відсутні плани по усуненню недоліків.

МВ - більшість буфетних відділень закладу не відповідають державним нормам, наявний чіткий план по усуненню недоліків, але він не виконується.

ЧВ - більшість буфетних відділень відповідають державним вимогам, розроблений план по усуненню недоліків у тих буфетних відділень, які не відповідають державним нормам, план виконується.

ПВ - у закладі буфетні віділення відповідають державним нормам.

 
1.9.12 Дотримуються вимоги щодо обладнання, інвентаря, посуду і тари.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - обладнання, інвентар, посуд і тара у буфетних відділеннях не відповідають санітарним нормам.

В - у закладі обладнання, інвентар, посуд і тара у буфетних відділеннях відповідають санітарним нормам і правилам.

 
1.9.13 Дотримуються вимоги щодо виробництва харчових продуктів
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - вимоги щодо виробництва харчових продуктів порушуються.

В - виконуються.

 
1.9.14 Дотримуються вимоги щодо складання меню-розкладки, розробки планового меню та забезпечення хворих дієтичним харчуванням.
 
    0 бал.       1 бал.         3 бал.      
    невід-
повідн  
    мінім.
повідн  
      повна
відпов  
 

(КО):

Н - у закладі меню-розкладки не складаються, планове меню розробляється, хворі дієтичним харчуванням не забезпечуються.

МВ - у закладі меню-розкладки складаються, планове меню розробляється, але у харчуванні хворих це не враховується, хворі дієтичним харчуванням не забезпечуються.

ПВ - у закладі меню-розкладки складаються, планове меню розробляється, хворі дієтичним харчуванням забезпечуються, що підтверджується при співбесідах і документально.

 
1.9.15 Дотримуються вимоги щодо проведення бракеражу готових страв та відбору і зберіганню добових проб.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - бракераж готових страв, відбір і зберігання добових проб харчових продуктів не здійснюється.

В - у закладі закладі бракераж готових страв, відбір і зберігання добових проб харчових продуктів здійснюється згідно санітарних правил, що підтверджується документально.

 
1.9.16 Проводиться систематичний контроль за дотриманням вимог щодо постачанния пацієнтів доброякісними і безпечними сировиною та харчовими продуктами.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - у закладі не проводиться контроль за дотриманням вимог щодо постачання пацієнтів доброякіснимим і безпечними сировиною та харчовими продуктами, або проводиься несистематично.

В - контроль за дотриманням вимог щодо постачання пацієнтів доброякісними і безпечними сировиною та харчовими продуктами проводиться повністю і систематично, що підтверджується документально.

 
1.9.17 Дотримуються вимоги щодо безпеки харчування дітей до 1 року.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - вимоги не дотримуються.

В - вимоги дотримуються.

 
1.9.18 Харчування медичного та обслуговуючого персоналу носить організований характер.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - харчування медичного та обслуговуючого персоналу не організоване.

В - організоване.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0