1.10 Стандарти споруди закладу охорони здоров'я

Призначенням даного стандарту є забезпечення безпечного для пацiєнтiв, персоналу та вiдвiдувачiв функцiонування споруд закладів охорони здоров'я. У закладі забезпечуються достатні умови для проведення діагностичних та лікувальних процедур.

Призначенням даного стандарту є забезпечення безпечного для пацiєнтiв, персоналу та вiдвiдувачiв функцiонування споруд закладів охорони здоров'я. У закладі забезпечуються достатні умови для проведення діагностичних та лікувальних процедур.

Нормативна база:

НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:

  • 23.11.73 р. №624 "О проведении оперативного контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности в учреждениях здравоохранения республики";
  • 17.04.78 р. №198 "О проведении паспортизации санитарно-технического состояния учреждений здравоохранения республики";
  • 25.03.86 р. №171 "Об инвентаризации и оценке технического состояния основных производственных фондов";
  • 30.09.94 р. №268 "Про службу охорони праці системи Міністерства охорони здоров'я України".
  • Правила пожежної безпеки в Україні, введені в дію наказом МВС України від 22.06.95 №400 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.07.95 за №219/755.

(КО):

Н - відсутня інструкція про заходи пожежної безпеки, або з нею не ознайомлена більшість з опитаного персоналу.

В - інструкція про заходи пожежної безпеки доведена до більшості персоналу, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

(КО):

Н - така робота не проводиться, відсутній реєстр будівель, споруд та інженерних мереж, що перебувають у незадовільному технічному або аваріному стані.

В - така робота проводиться, що підтверджується при перегляді документації.

(КО):

Н - більшість споруд не відповідають БНІП, відсутні плани по усуненню недоліків.

В - більшість споруд відповідають БНІП, наявні плани по усуненню недоліків.

(КО):

Н - робота не проводиться, норми експлуатації постійно порушуються без вагомих на те причин.

В - проводяться роботи по виявленню і усуненню причин порушення норм експлуатації.

(КО):

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи.

В - така робота проводиться, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу. а проводиться, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

(КО):

Н - контроль не здійснюється, наяні випадки порушень контрактів, заходів щодо запобігання такого не проводиться.

В - здійснюється постійний контроль, випадки порушень фіксуються і детально розбираються.

(КО):

Н - контроль не здійснюється, заходів щодо запобігання перевитрат ресурсів не проводиться.

В - здійснюється постійний контроль, випадки порушень фіксуються і детально розбираються.

(КО):

Н - більшість відділень недоукомлектовані медичним устаткуванням, приладами і інструментами.

В - більшість відділень укомплектовані медичним устаткуваням, приладами і інструментами, що підтверджується документально і оглядом.

(КО):

Н - більшість відділень недоукомлектовані твердим і м'яким інвентарем.

В - більшість відділень укомплектовані твердим і м'яким інвентарем, що підтверджується документально і оглядом.

(КО):

Н - заклад не забезпечений необхідними транспортними засобами.

В - забезпечений.

(КО):

Н - більшість споруд і території закладу не відповідають таким вимогам СЕС.

В - більшість споруд і території закладу відповідають таким вимогам СЕС.

(КО):

Н - не забезпечені взагалі ніяким або забезпечені тільки внутрішнім.

В - забезпечені.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0