2. Якість первинної медико-санітарної допомоги

Содержание статьи:


  • Нормативна база:
  • НАКАЗИ МОЗ CРCР і МОЗ УКРАЇНИ:

Заклад ПМСД розробляє систему контролю якості лікувально-профілактичної допомоги, а також її безперервне вдосконалення:

Нормативна база:

НАКАЗИ МОЗ CРCР і МОЗ УКРАЇНИ:

  • від 04.12.90 р. №505 "О дальнейшем совершенствовании и развитии системы межлабораторного контроля качества клинических лабораторных исследований";
  • від 20.09.93 р. №208 "Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик лікарів-спеціалістів";
  • Закон України "Про звернення громадян";
  • Указ Президента України від 19.03.97 р. №241 "Про забезпечення конституційних прав громадян на звернення";
  • Методичні рекомендації "Контроль якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я", затверджені МОЗ СРСР у 1989 р.

 
2.1 Діяльність по забезпеченню якості включає наступні елементи:

 
2.1.1 Моніторінг.
Поточний збір інформації про аспекти діяльності служби (підрозділу).

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутні свідчення про поточний збір інформації.

В - проводиться, що підтверджується документально і при співбесіді з персоналом.

 
2.1.2 Аналіз.
Періодична оцінка інформації з метою виділення проблем і шляхів їх вирішення.

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу.

В - проводиться постійний аналіз з оцінкою інформації і виділення проблем та шляхів їх вирішення, що підтверджується документально і при співбесіді з персоналом.

 
2.1.3 Дії.
По мірі виявлення проблем проводяться конткретні заходи для їх вирішення.

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи.

В - проводяться конкретні заходи з метою вирішення проблем, що виникли, підтверджується документально і при співбесіді з персоналом.

 
2.1.4 Оцінку.
Оцінюється ефективність застосованих заходів.

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутні свідчення про оцінку ефективності проведених заходів щодо вирішення проблем.

В - проводитьсч оцінка ефективності проведених заходів, що підтверджується документально і при співбесіді з персоналом.

 
2.1.5 Зворотній зв'язок.
Результати діяльності регулярно повідомляються персоналу.

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутні свідчення про повідомлення персоналу результату діяльності щодо вирішення виникаючих проблем.

В - результати діяльності регулярно повідомляються (збори, п'ятихвилинки), що підтверджується документально і при мпівбесіді з персоналом.

 
2.2 Кожен структурний пiдроздiл має стандарти якості,
розроблені на основі типових, якими керується в своїй діяльності. Використовується система оцінки якості виконання стандартів.

    0 бал.       1 бал.       2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
    мінім.
повідн  
    частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - відсутні стандарти якості.

МВ - стандарти розроблені, але не впроваджені.

ЧВ - стандарти розроблені, впроваджені, але не у всіх підрозділах.

ПВ - стандарти розроблені, впроваджені у кожному підрозділі, що підтверджується документально і при співбесіді з персоналом.

 
2.3 Ведеться i обновляється база даних, що характеризує лiкувальний процес
(для закладів лікувального профілю):

    0 бал.       1 бал.       2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
    мінім.
повідн  
    частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - база даних не ведеться.

МВ - база даних ведеться, але не обновляється.

ЧВ - база даних ведеться і обновляється, але не охоплює всі підрозділи.

ПВ - база даних ведеться і обновлюється, до неї включені показники всіх без винятку підрозділів, що підтверджується документально і при співбесіді керівниками підрозділів.

База даних включає (не обмежується цим):

 
2.3.1 Чисельність населення на лікарській дільниці.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.2 Частота госпіталізацій населення, що обслуговується підрозділом (закладом)
ПМСД в розрізі дільниць.

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.3 Частота звернень пацієнтів до швидкої допомоги в розрізі дільниць.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.4 Частота звернень до спеціалістів в розрізі дільниць.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.5 Відсоток охоплення жінок старше 50 років обстеженнями на предмет виявлення раку молочної залози.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.6 Відсоток охоплення жінок віком 20-65 років обстеженнями на предмет виявлення раку шийки матки з контролем цитологічного мазка.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.7 Відсоток жінок віком 15-49 років, які користуються сучасними методами контрацепції (ОК, ВМС).
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.8 Відсоток охоплення дорослого і дитячого населення щепленнями.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.9 Відсоток розходжень амбулаторних і клінічних діагнозів.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.10 Випадки виявлення занедбаних хворих (у стадії декомпенсації).
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.11 Випадки смерті дітей першого року життя у розрізі дільниць.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.12 Випадки смерті у активному віці (до 65 років) у розрізі дільниць.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.13 Випадки смерті вдома осіб, що не наглядалися лікарем, у розрізі дільниць.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.14 Випадки первинної інвалідності в розрізі дільниць.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.15 Кількість скарг хворих.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.3.16 Кількість пацієнтів, які змінили лікаря первинної ланки протягом року в розрізі дільниць.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - база даних не містить показника.

В - містить.

 
2.4 Аналiз бази даних проводиться систематично керівником закладу,
пiсля чого робляться висновки про рівень якості роботи відділення/пiдроздiлу і визначаються напрямки роботи для підвищення рівня якості медичних послуг.

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу або він проводиться несистематично.

В - проводиться систематично, що підтверджується документально і при співбесіді.

 
2.5 У кінці кожного року керівник готує письмовий звіт про діяльність відділення, де вказує перспективи подальшого розвитку і шляхи вирішення проблем.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - звіт не містить конкретних пропозицій і плану заходів щодо перспектив розвитку і вирішення проблем.

В - у звіті наявні конкретні пропозиції і план заходів щодо перспектив розвитку і вирішення проблем.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0