3. Медична допомога

НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:

 • 31.01.72 р. №49 "Про заходи по дальшому поліпшенню хірургічної допомоги хворим з судинною патологією";
 • 28.12.92 р. №198 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення медичної допомоги і медико-соціальної експертизи при захворюваннях вуха, горла і носа";
 • 30.12.92 р. №206 "Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної допомоги населенню України";
 • 30.12.92 р. №207 "Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України";
 • 30.12.92 р. №208 "Про заходи подальшого покращення і розвитку онкологічної допомоги населенню";
 • 26.08.93 р. №191 "Про удосконалення медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю";

3.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛІКАРЯ

Нормативна база:

НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ:

 • 20.09.93 р. №208 "Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик лікарів-спеціалістів";
 • 22.06.95 р. №114 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників";
 • 07.07.95 р. №128 "Про підготовку, перепідготовку підвищення кваліфікації державних службовців і керівників органів і установ охорони здоров'я".

(КО):

Н - відсутнє підтвердження участі більшості з лікарів у визначенні виду і обсягу діагностичних та лікувальних процедур, записи в медичних картках ведуться нерегулярно, неповні.

В - більшість з лікарів самостійно визначають вид і обсяг аналізів, діагностичних і лікувальних процедур, записи в медичних картках робляться вчасно і повністю відображають перебіг хвороби.

(КО):

Н - відсутні підтвердження такої роботи більшості з лікарів (в т.ч. відсутні записи у медичних картках) .

В - такого роду робота проводиться, що підтверджено записами в медичних картках.

(КО):

Н - відсутні підтвердження такої роботи більшості з лікарів ( в т.ч. відсутні записи у медичних картках) .

В - такого роду робота проводиться, що підтверджено записами в медичних картках.

(КО):

Н - відсутні підтвердження такої роботи більшості з лікарів ( в т.ч. відсутні записи у медичних картках) .

В - такого роду робота проводиться, що підтверджено записами в медичних картках.

3.2 ПЕРВИННА МЕДИКО-САНІТАРНА ДОПОМОГА

Нормативна база:

НАКАЗИ МОЗ СРСР:

 • 11.08.80 р. №733 "Про затвердження методичних вказівок по проведенню масових флюорографічних обстежень органів грудної клітки";
 • 23.09.81 р. №1000 "Про заходи по удосконаленню організації роботи амбулаторно-поліклінічних закладів";
 • 19.01.83 р. №60 "Про подальше удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям у містах";
 • 25.02.83 р. №230 "Про заходи по впорядкуванню режиму роботи амбулаторно-поліклінічних, аптечних та інших закладів охорони здоров'я";
 • 05.09.85 р. №1175 "Про заходи по посиленню профілактики гіпертонічної хвороби".
НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ:
 • 03.03.88 р. №40 "Про затвердження інструкції по формуванню і диспансерному нагляду груп підвищеного ризику захворювань";
 • 09.06.93 р. №208 "Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських спеціальностей";
 • Національна програма "Планування сім'ї", затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.95 р. №736;
 • Національна програма "Діти України", затверджена Указом Президента України від 18.01.96 р. №63/96.

(КО):

Н - радіус обслуговування у містах більше 2 кілометрів, у сільській місцевості більше 7 кілометрів.

В - радіус обслуговування у містах до 2 кілометрів, у селах - до 7 кілометрів.

(КО):

Н - відсутня система реєстрації відвідувачів, або існуюча система не виконує покладені на неї функції, що підтверджується при ознайомленні з роботою і співбесідами з пацієнтами.

В - наявна система реєстрації, що виконує покладені на неї функції, що підтверджується при ознайомленні з роботою і співбесідами з пацієнтами.

(КО):

Н - заклад не забезпечений необхідним набором приміщень.

В - забезпечений.

(КО):

Н - заклад не оснащений діагностичним обладнанням і медичним інструментарієм вiдповiдно до табелю оснащення.

В - заклад оснащений діагностичним обладнанням і медичним інструментарієм вiдповiдно до табелю оснащення.

(КО):

Н - заклад не оснащений твердим і м'яким інвентарем згідно табеля оснащення.

В - оснащений.

(КО):

Н - заклад не забезпечений необхідним обладнанням.

В - забезпечений.

(КО):

Н - заклад не забезпечений засобами для фізіотерапевтичного і реабілітаційного лікування.

В - забезпечений.

(КО):

Н - відсутні будь-які матеріали.

ЧВ - обмежена кількість матеріалів (відсутні плакати, стенди).

ПВ - наявні у достатній кількості, вільнодоступні для відвідувачів та пацієнтів брошури, бюлетені, плакати, стенди.

(КО):

Н - більшість лікарів не пройшли відповідної спеціалізації, недостатня кількість медперсоналу.

В - більшість лікарів пройшли спеціалізацію, заклад укомплектований медперсоналом.

(КО):

Н - графік роботи лікаря складений без врахування динаміки звернень пацієнтів і особливостей району обслуговування.

В - графік роботи лікаря складено, виходячи з потреб пацієнтів та особливостей району обслуговування.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0