Вступ частина перша

В результаті аналізу існуючих моделей стандартів акредитації та їх еволюції у різних країнах було звернено увагу на те, що до недавнього часу загальноприйнятим був підхід, при якому під час проведення акредитації ЛПЗ розглядався як сукупність окремих підрозділів та відділень (проводилася акредитація кожного підрозділу окремо, а далі виводилася загальна картина по всьому закладу).

У сучасному суспільстві подібна практика визнана недостатньо придатною і все більше замінюється новою формою групування стандартів, методологія побудови яких є протилежною попередній. Головний акцент робиться саме на якості та ефективності інтегративної роботи ЛПЗ без його анатомування на окремі складові, оскільки на основі багаторічного досвіду роботи акредитаційних комісій у ведучих країнах світу визначено, що саме цей фактор чинить найбільший вплив на результати лікування та профілактики захворювань, що у свою чергу є одним з основних показників якості роботи ЛПЗ.

В основі даних стандартів акредитації закладені ті комплексні показники, які, на думку спеціалістів, можуть відобразити якість та ефективність функціонування ЛПЗ як єдиного "механізму".

Запропонований комплекс стандартів містить широкий набір сучасних професійних досягнень та критеріїв, що відносяться до всіх сфер діяльності закладу. Очікується, що стандарти будуть достатньо гнучкими при використанні у великих і малих ЛПЗ державної і недержавної форм власності.

Стандарти у всіх розділах достатньо адаптовані для різних типів ЛПЗ країни, згруповані за схемою служб та направленістю дії, включаючи структуру закладу, управління, організацію роботи, адміністрацію, кадри, економічні та фінансові аспекти діяльності, метрологічне забезпечення, санітарно-епідеміологічне благополуччя і т.д., що є необхідним для отримання узагальненої цілісної картини функціонування закладу.

Моніторинг якості проводиться згідно із загальноприйнятою схемою, що включає збір інформації про обслуговування пацієнтів, періодичну оцінку цієї інформації з метою висвітлення важливих проблем в якості обслуговування, після виявлення останніх - розробка та виконання відповідних заходів коротко- і довготермінового характеру, оцінка їх ефективності і регулярне інформування персоналу про результати проведених заходів за принципом зворотнього зв'язку.

Головне завдання пpоцесу поліпшення якостi лікувально-профілактичної допомоги полягає у досягненнi якомога меншої захворюваності, смертності, iнвалiдизації населення та якомога швидшого відновлення здоров'я з максимально можливим використанням наявних pесуpсiв. Висока якiсть надання лікувально-профілактичної допомоги може не досягати iдеального рівня, але бути найвищою в тих умовах, в яких знаходиться заклад. Основна iдея, закладена в систему акpедитацiї - це вipа в те, що кеpiвництво i працівники ЛПЗ бажають надавати лікувально-профілактичну допомогу найвищої якостi, але їм необхiдні рекомендації в тому, як досягнути цього в умовах обмежених ресурсів і можливостей їх використання.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0