Процес акредитації

Содержание статьи:


  • За сумою набраних балів проводиться градація на категорії акредитації:
Стандарти акредитації визначають якість і продуктивність роботи ЛПЗ в межах наявних ресурсів
+
Перевіряючі оцінюють діяльність закладу і дають рекомендації по усуненню недоліків
+
Акредитаційна комісія визначає, чи заклад заслуговує присудження акредитаційної категорії
=
Закладу присуджується відповідна акредитаційна категорія

Стандарти базуються на принципі зацікавленості закладу в можливості використання процедури акредитації як механізму для навчання персоналу.

З іншого боку, стандаpти містять широкий набір сучасних професійних критеріїв, які відносяться до всіх сфер діяльності закладу і мають допомогати закладам в підготовці і проведенні акредитації. Як правило, коментарі і рекомендації, які надаються експертами у звіті, є суттєвою основою для поліпшення роботи.

Таким чином, стандаpти акpедитацiї мiстять pекомендацiї для працівників закладу. Метою стандаpтiв є опис моделей дiяльностi кеpiвників та персоналу за пpинципом "як це зpобити", показників успiху та iндикатоpів можливих непpиємностей.

Стандарти розроблені на основі аналізу існуючої нормативної бази системи охорони здоров'я України, досвіду ведучих спецалістів галузі а також результатів експерименту по акредитації у різних лікувально-профілактичних закладах України.

Оцінка діяльності закладу згідно стандартів акредитації проводиться шляхом присвоєння балів по кожному пункту/підпункту.

У даному збірнику стандарти зведені в кілька основних окремих груп, при цьому ті стандарти, яких слід дотримуватись в ЛПЗ всіх форм власності зведені в першому розділі під назвою "Загальний розділ" (145 стандартів). В цій групі виділено 10 підгруп, які уявляють собою стандартизований опис основних складових, що необхідні ЛПЗ для адекватної роботи. Невідповідність або неповна відповідність стандартам даної групи може стати причиною суттєвого погіршення якості роботи закладу і привести до суттєвих наслідків у вигляді погіршення якості лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам. Кожен із підрозділів групи "Загальний розділ" містить від 8 до 33 стандартів. Різна кількість стандартів відображає думку спеціалістів щодо необхідної глибини деталізації по кожному із 10 підрозділів і таким чином посередньо підкреслює "питому вагу" або місце кожної підгрупи у загальній сукупності комплексного аналізу діяльності лікувально-профілактичного закладу. Дві інші групи - "Якість первинной медико-санітарної допомоги " (25 стандартів) і "Медична допомога" (42 стандарти) є групами стандартів, що відображають особливості структурно-функціональної організації діяльності конкретних ЛПЗ і є більш гнучкими щодо їх вікористання при аналізі роботи в окремих закладах. Таким чином, загальна кількість стандартів, за якими проводиться підрахунок балів, складає 212. Максимально можлива кількість балів - відповідно 636.

Кожен з нижченаведених стандартів викладений у формі тези, яка у ряді випадків доповнюється поясненням (виділено курсивом). Кожен стандарт оцінюється за бальною шкалою (невідповідність - 0 балів, мінімальна відповідність - 1 бал, часткова відповідність - 2 бали і повна відповідність - 3 бали). У багатьох стандартах ступінь відповідності визначається за принципом невідповідності (0 балів) або відповідності (3 бали). Основні критерії оцінки ступеню відповідності приведені як доповнення до кожного стандарту.

За сумою набраних балів проводиться градація на категорії акредитації:

  • вища категорія - сума набраних ЛПЗ балів становить 92 % і вище від максимально можливої;
  • 1 категорія - сума набраних ЛПЗ балів становить не нижче 81% від максимально можливої;
  • 2 категорія - сума набраних ЛПЗ балів становить не нижче 75 % від максимально можливої.

Якщо лікувально-профілактичний заклад в процесі акредитації набрав суму балів нижче 75 % від максимально можливої, акредитаційний сертифікат не видається, а акредитаційна комісія надає пропозиції відповідним органам охорони здоров'я, які виносять рішення щодо подальшої діяльності такого закладу на основі наказу Міністерства охорони здоров'я України № 287 від 29.09.97 "Про акредитацію закладів охорони здоров'я".

Перед процедурою акредитації кожному лікувально-профілактичному закладу рекомендовано подати в акредитаційну комісію результати проведеної самооцінки (самоакредитації, яка проводится адміністрацією ЛПЗ самостійно) з метою самоаналізу і полегшення діяльності експертів акредитаційних комісій. Зрозуміло, що перед проходженням акредитації ЛПЗ проводить значний обсяг підготовчої роботи, в ході якої може користуватись послугами незалежних експертів.

Нормативна база, що регламентує стандарти, включає в себе документи, які діють на території України у відповідності з вказівками Міністерства охорони здоров'я України від 28.05.96 р. №164 "Про доведення Переліку діючих напказів МОЗ УРСР та МОЗ України" від 28.05.96 р. №165 "Про доведення Переліку наказів МОЗ СРСР, які застосовуються в Україні".

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0