1.4 Управління підрозділом

Для закладів первинної медико-санітарної допомоги підрозділами є фельдшерсько-акушерські пункти.

 
1.4.1 Наявне затверджене положення про підрозділ.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутнє.

В - наявне.

 
1.4.2 Управління підрозділом здійснюється атестованим середнім медичним робітником, що має знання та навички по організації роботи.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - управління підрозділом здійснюється не атестованою особою, знання та навички по організації роботи служби відсутні.

В - управління підрозділом здійснюється атестованою особою із знаннями та навичками по організації роботи служби.

 
1.4.3 Керівник підрозділу виконує наступне (не обмежується цим):

 
1.4.3.1 Здійснює планування роботи підрозділу,

 
1.4.3.1.1 Наявні плани роботи.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - плани роботи відсутні

В - в наявності і затверджені.

 
1.4.3.1.2 Плани роботи виконуються.
 

    0 бал.       1 бал.       2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
    мінім.
повідн  
    частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - менше 30% від запланованого виконується.

МВ - виконується більше від 30% до 50% від запланованого.

ЧВ - виконується від 51% до 70% запланованого.

ПВ - виконується більше 70 % запланованого.

 
1.4.3.2 Контролює раціональність використання ресурсів.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - не отримано свідчень того, що здійснюється контроль за використанням води, електроенергії, ліків та розхідних матеріалів.

В - здійснюється контроль за використнням води, електроенергії, ліків та розхідних матеріалів

 
1.4.3.3 Здійснює безпосереднiй контроль за дiяльнiстю як всього підрозділу так i за виконанням обов'язкiв кожним його пpацiвником.
Систематично проводиться контроль виконання посадових обов'язків, дається оцінка діяльності відділення.

    0 бал.         2 бал.       3 бал.      
    невід-
повідн  
      частк.
відпов  
    повна
відпов  
 

(КО):

Н - не отримано свідчень про здійснення контролю.

ЧВ - контроль проводяться несистематично.

ПВ - контроль проводиться систематично.

 
1.4.3.4 Здійснює безпосередній контроль над збереженням і поліпшенням матерiально-технiчної бази підрозділу.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - не отримано свідчень про здійснення контролю, матеріально-технічна база підрозділу не відповідає потребам підрозділу.

ПВ - контроль проводиться систематично, проводиться пошук шляхів поповнення матеріально-технічної бази, матеріально-технічна база відповідає потребам підрозділу.

 
1.4.3.5 Визначає пріоритети у придбанні для підрозділу лiків, розхідного матеріалу i медичного обладнання.
Визначаються пріоритети у придбанні ліків, розхідних матеріалів та обладнання на основі проведення аналізу діяльності відділення.

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності.

В - систематично проводиться визначення пріоритетів придбанні ліків, обладанання, розхідних матеріалів після проведення аналізу діяльності відділення.

 
1.4.3.6 Здійснює контроль за дотриманням санiтарно-гiгiєнiчних норм і правил охорони праці у вiддiленнi:

 
1.4.3.6.1 Журнал інструктажу з правил охорони праці ведеться правильно,
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - журнал інструктажу з правил охорони праці відсутній або немає записів про проведений інструктаж з персоналом підрозділу.

В - наявні записи про проведення інструктажу з персоналом відділення, персонал у своїй більшості обізнаний з правилами охорони праці.

 
1.4.3.6.2 Фіксується виявлення у хворих педикульозу.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи у підрозділі.

В - кожен випадок фіксується і проводиться детальний розбір.

 
1.4.3.6.3 Фіксуються епідемічні спалахи інф. захворювань.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи у підрозділі.

В - кожен випадок фіксується і проводиться детальний розбір.

 
1.4.3.7 Забезпечує участь всiх пpацiвникiв підрозділу в програмах пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовки.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи у підрозділі.

В - наявні плани підвищення кваліфікації і перепідготовки з графіком виконання, який виконується.

 
1.4.3.8 У вільнодоступному для користування місці наявна інформація про порядок дій при невідкладних станах і отруєннях.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - інформація відсутня або не є вільнодоступною.

В - інформація наявна і вільнодоступна.

 
1.4.3.9 У вільнодоступному для користуванні місці наявні правила щеплень.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - правила щеплень відсутні або не є вільнодоступними.

В - правила наявні і вільнодоступні.

 
1.4.3.10 Наявний перелік показів для скерувань пацієнтів до вищих рівнів медичної допомоги.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      

(КО):

Н - відсутній перелік.

В - наявний перелік.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0