СТАНДАРТИ АКРЕДИТАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ І ПІДРОЗДІЛІВ СТОМАТОЛОГІЇ (Державна форма власності)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

СТАНДАРТИ АКРЕДИТАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ І ПІДРОЗДІЛІВ СТОМАТОЛОГІЇ

Державна форма власності
Одеса - 1998

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Богатирьова Р. В., Піщіков В. А., Демченко І. Б., Косенко К. М., Бахуринський Ю. М., Пашковська Л. А., Антоненко А. І., Капрельянць Т. В., Самохіна Т. Ю.

РОЗПОДІЛ СТАНДАРТІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗГІДНО ВИДІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ)

ГРУПИ

СТАНДАРТІВ

загальний

розділ

вид лік-проф допомоги

первинна

вторинна

третинна

1. ЗАГАЛЬНІ СТАНДАРТИ

1.1 УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

1.1.1

1.1.3

1.1.11

 

1.1.1 - 1.1.11

1.1.1 - 1.1.11

1.2 КАДРИ

1.2.1 - 1.2.4.1, 1.2.4.4, 1.2.4.6 - 1.2.8

 

1.2.1 - 1.2.8

1.2.1 - 1.2.8

1.3 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

1.3.1, 1.3.3

1.3.4 -1.3.5

-1.3.5.7.7

- 1.3.6

 

1.3.1, - 1.3.6

1.3.1, - 1.3.6

1.4 УПРАВЛІННЯ СЛУЖБОЮ (СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ)

1.4.1

1.4.3 -

1.4.3.11

1.4.4

1.4.5

 

1.4.1

1.4.3.9.2 -

1.4.3.10

-1.4.3.13,

1.4.4, 1.4.5

1.4.1

1.4.3.9.2 -

1.4.3.10

-1.4.3.13,

1.4.4, 1.4.5

1.5 ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПАЦІЄНТІВ

1.5.1 -

- 1.5.3

 

1.5.1 -

- 1.5.3.4.3

1.5.1 -

- 1.5.3.4.3

1.6 ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ

1.6.1 -

- 1.6.3 -

1.6.4.-

1.6.4.16.9

 

1.6.1-1.6.4.,

16.9

1.6.1-1.6.4,-

16.9

1.7 МЕДИКО-ІНФОРМАЦІЙНА ТА АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА

1.7.1- 1.7.2,

1.7.2.3,

1.7.2.5

 

1.7.1- 1.7.1.2,

1.7.2.3-

1.7.2.5

1.7.1- 1.7.1.2,

1.7.2.3-

1.7.2.5

1.8 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.8.1 -1.8.4

1.8.7, 1.8.8

 

1.8.1 -1.8.16

1.8.1 -1.8.16

1.9 САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

1.9.1, 1.9.3-1.9.10, 1.9.20,

1.9.21

 

1.9.1, 1.9.3-1.9.10, 1.9.20,

1.9.21

1.9.1, 1.9.3-1.9.10, 1.9.20,

1.9.21

1.10 СТАНДАРТИ СПОРУДИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ

1.10.1 -

- 1.10.8

1.10.10

 

1.10.1 -

- 1.10.4.7

1.10.5-1.10.10

1.10.1 -

1.10.4.7

1.10.5-1.10.10

2. ЯКІСТЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ

2. ЯКІСТЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ

2.1 - 2..3,

2.3.16

 

2.1 - 2..1.5,

2..2, 2.3.16

2.1 - 2..1.5,

2..2, 2.3.16

3. МЕДИЧНА ДОПОМОГА

3.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛІКАРЯ

3.1 - 3.1.1.4

 

3.1 - 3.1.1.4

3.1 - 3.1.1.4

3.4 АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА СЛУЖБА,

3.4.1.-

3.4.2.6

 

3.4.1.-3.4.1.4

3.4.2.-3.4.2.7

3.4.1.-3.4.1.4

3.4.2.-3.4.2.7

СТАНДАРТИ АКРЕДИТАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ І ПІДРОЗДІЛІВ СТОМАТОЛОГІЇ

Державна форма власності

Загальні положення

Перелік лікувально-профілактичних закладів, які підлягають акредитації

Крітерії поділу установ по виду надаваємої стоматологічної допомоги

1. Загальні стандарти

2. Якість лікувально-профілактичної допомоги

3. Медична допомога