1.6 Економіка і фінанси частнина перша

Фiнансово-економiчна служба закладу охорони здоров'я (ФЕС) забезпечує бухгалтерський облiк, накопичення i рацiональні витpати фiнансових та матеріальних ресурсiв для стабiльної дiяльностi закладу.

НАКАЗИ МОЗ CРCР:

 • від 01.08.71 р. №628 "О мерах по дальнейшему улучшению организации бухгалтерского учета и отчетности в системе здравоохранения";
 • від 01.10.79 р. №1117 "О порядке передачи предприятий, организаций учреждений, зданий и сооружений";
 • від 05.06.81 р. №608 "О мерах по улучшению контрольно-ревизионной работы в системе Министерства здравоохранения СССР";
 • від 08.03.82 р. №256 "О порядке госрегистрации и учета оборудования";
 • від 09.10.83 р. №1215 "Об объявлении "Положения о документах и документообороте в бухгалтерскому учете";
 • від 07.02.86 р. №229 "Об утверждении "Инструкции о порядке проведения инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов в объединениях, предприятиях и организациях системы Министерства здравоохранения СССР";
 • від 07.10.86 р. №1374 "Об утверждении Инструкции по приему, учету, хранению и выдаче вещей, денег, денежных документов и ценностей, принадлежащих больным, находящимся в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения".

НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:

 • від 09.01.87 р. №16 "Об усилении контроля за порядком приемки, передачи, хранении, списания и учета медицинского оборудования в системе МЗ УССР";
 • від 23.11.93 р. №229 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення";
 • від 24.07.95 р. №138 "Про стан виконавчої та фінансової дисципліни в закладах та установах охорони здоров'я".

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

 • від 05.09.96 р. №1070 "Про тимчасові коефіцієнти розподілу асигнувань на охорону здоров'я в розрахунку на 1 жителя";
 • від 17.09.96 р. №1138 "Про затвердження платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти";
 • від 05.09.96 р. №1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету";
 • від від 05.05.97 р. №427 "Про впорядкування закупівлі медичної техніки установами та закладами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету";
 • від 12.05.97 р. №449 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня №1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти";

КО:

Н - відсутні свідчення про співпрацю з підрозділами і службами закладу, структура ФЕС не встановлена.

В - наявні свідчення про співпрацю з підрозділами і службами закладу, встановлена чітка структура ФЕС.

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такої діяльності.

В - наявні свідчення про систематичний контроль за матеріально-технічним постачанням.

КО:

Н - відсутні, або не представлені в повному обсязі свідчення про здійснення такої діяльності.

В - наявні в повному обсязі свідчення про здійснення розрахункових функцій (бухоблік).

КО:

Н - менше 70% працівників мають спеціальну освіту або підготовку і диплом або посвідчення відповідно до вимог тарифно-кваліфікаційного довідника.

В - 70% і більше працівників мають спеціальну освіту або підготовку і диплом або посвідчення відповідно до вимог тарифно-кваліфікаційного довідника.

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такої діяльності.

В - наявні свідчення про здійснення прогнозування і розподілу фінансових ресурсів по структурним підрозділам.

KО:

Н - не своєчасне забезпечення фінансовими ресурсами.

В - своєчасне забезпечення фiнансовими pесуpсами всiх видiв дiяльностi закладу.

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такого контролю.

В - систематично проводиться контроль за виконанням контрактів і договорів.

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такого контролю.

В - систематично проводиться контроль, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи або складання штатного розкладу, тарифікації і кошторису витрат проводиться без урахування обсягу робіт, що виконується закладом.

В - штатний розклад. тарифікація і кошторис складаються з врахуванням обсягу робіт, що виконуються і систематично переглядається.

КО:

Н - немає свідчень про здійснення такого контролю.

В - систематично проводиться контроль, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

КО:

Н - немає свідчень про здійснення такого контролю.

В - систематично проводиться контроль, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

КО:

Н - наявні факти порушення вимог бухгалтерського обліку та звітності.

В - відсутні факти порушення вимог бухгалтерського обліку та звітності.

КО:

Н - наявні факти порушення обліку таких коштів.

В - відсутні факти порушення обліку, контроль проводиться систематично, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

КО:

Н - наявні факти несвоєчасних розрахунків.

В - відсутні факти несвоєчасних розрахунків, контроль проводиться систематично, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу фактичних витрат закладу.

В - аналіз фактичних витрат проводиться систематично, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення таких розрахунків.

В - проводяться такі розрахунки, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення таких розрахунків.

В - проводяться такі розрахунки, що підтверджується документально.

КО:

Н - наявні свідчення про порушення діючого законодавства з питань фінансово-господарської діяльності, що підтверджується документально.

В - відсутні свідчення про порушення чинного законодавства.

КО:

Н - контроль не проводиться або проводиться несистематично.

В - контроль проводиться систематично, що підтверджується документально.

КО:

Н - контроль не проводиться або проводиться несистематично.

В - контроль проводиться систематично, що підтверджується документально.

КО:

Н - контроль не проводиться або проводиться несистематично.

В - контроль проводиться систематично, що підтверджується документально.

КО:

Н - контроль не проводиться або проводиться несистематично.

В - контроль проводиться систематично, що підтверджується документально.

КО:

Н - контроль не проводиться або проводиться несистематично.

В - контроль проводиться систематично, що підтверджується документально.

КО:

Н - контроль не проводиться або проводиться несистематично.

В - контроль проводиться систематично, що підтверджується документально.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу річних звітів.

В - проводиться аналіз річних звітів, що підтверджується документально.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу балансу витратів і прибутків або такий аналіз не проводиться щоквартально.

В - щоквартально проводиться аналіз балансу витрат і прибутків, що підтверджується документально.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу сплачених рахунків або такий аналіз не проводиться щомісяця.

В - щомісяця проводиться аналіз сплачених рахунків, що підтверджується документально.

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу поточної заборгованості або такий аналіз не проводиться щомісяця.

В - щомісяця проводиться аналіз поточної заборгованості, що підтверджується документально.

 

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0