1.7 Медико-інформаційна та аналітична служба друга частнина

Робота медико-інформаційної служби та аналітичної служби (МІАС) забезпечується оргметодвідділом, оргметодкабінетом, кабінетом обліку та статистики закладу, діяльність яких тісно пов'язана з іншими відділами закладу.

Безпосередній збір медичної інформації здійснює кабінет обліку та статистики. Аналізує медичну інформацію та розробляє рекомендації для прийняття управлінських рішень оргметодвідділ, оргметодкабінет.

Порядок технології заповнення облікових медичних документів і маршрути їх проходження в закладі розробляється кабінетом обліку і медичної статистики і затверджується головним лікарем, директором закладу.

У лікувальному закладі має бути розроблений порядок інформаційного забезпечення управління закладу, яким визначається обсяг інформації та її періодичність (щоденна, щотижнева, щомісячна і т.д.).

Адміністрація закладу здійснює заходи по удосконаленню медичного обліку діяльності, надання медичної допомоги та використання ресурсі, а також розвитку інформатизації.

За результатами статистичних даних і їх аналізом здійснюється планування діяльності закладу (фінансової, організаційної, клінічної і т.і.).

Медико-інформаційна служба закладу здійснює зв'язок з міською, районною державною адміністрацією та іншими організаціями, на території якої знаходиться заклад. Отримує відповідні директивні і регламентуючі документи і розробляє заходи по їх виконанню. Формує державні та галузеві звіти і подає керівникові закладу для подання на міський, районний, обласний рівень згідно з відповідним директивним документом вищої організації.

Нормативна база, НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ:

  • від 04.09.92 р. №130 "Про затвердження форм державної та галузевої статистичної звітності закладів охорони здоров'я України";
  • від 15.09.93 р. №206 "Про перегляд первинної медичної облікової документації";
  • від 11.10.93 р. №215 "Про створення національної статистики та переходу на міжнародну систему обліку статистики";
  • від 22.08.95 р. №159 "Про заходи щодо поліпшення медико-статистичної інформації";
  • від 15.12.97 р. №350 "Про підготовку до введення Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10)".
 
1.7.1 Усi зiбранi службою МIАС данi аналiзуються i використовуються для управління закладом охорони здоров'я.
Вся інформація надходить в кабінет обліку і медичної статистики, де проводиться обробка даних, перевірка їх достовірності і розрахунки показників, після чого відповідна інформація направляється адміністрації і в структурні підрозділи:
 
1.7.1.1 Результати аналізу статистичних даних подаються на розгляд головному лiкарю (директору) у термін, встановлений адміністрацією закладу.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

КО:

Н - відсутні свідчення про надання такої інформації у зазначений термін.

В - така інформація надається у зазначений термін, що підтверджується документами і при опитуванні персоналу.

 
1.7.1.2. Результати експрес-аналiзу статистичних даних доводяться до вiдома завiдувачів вiддiленнями не пізніше 5 днiв після обчислення.
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

КО:

Н - відсутні свідчення про надання такої інформації у зазначений термін.

В - така інформація надається у зазначений термін, що підтверджується документами і при опитуванні персоналу.

 
1.7.2.3 Талон амбулаторного пацiєнта (Ф №028/У).
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

КО:

Н - наявні свідчення несвоєчасного або неповного заповнення талонів, відсутні шифри діагнозів.

В - талони заповнюються вчасно і в повному обсязі. що підтверджується при перегляді, діагнози зашифровані згідно з МКХ.

 
1.7.2.4 Журнал реєстрації амбулаторних хворих (074/0).
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

КО:

Н - наявні свідчення несвоєчасного або неповного заповнення журналу.

В - журнал заповнюються вчасно і в повному обсязі. що підтверджується при перегляді.

 
1.7.2.5 Облiкова форма роботи лiкаря кабінета, відділення та центра (Ф№039-2/У, 043 У).
 
      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :     вторинна     третинна  

КО:

Н - наявні свідчення несвоєчасного або неповного заповнення.

В - талони заповнюються вчасно і в повному обсязі. що підтверджується при перегляді.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0