1.8 Метрологічне забезпечення частнина 3

Нормативна база:

  • ГОСТ 8.002.-86 "Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений";
  • ГОСТ 8.010-90 ГСИ "Методики выполнения измерений";
  • наказ МОЗ України від 26.04.95 №74 "Про затвердження Положення про Державний реєстр виробів медичної техніки в Україні, Положення про порядок державної реєстрації зарубіжних виробів медичної техніки в Україні";
  • Декрет Кабінету Міністрів від 26.04.93 р. №40-93 "Про забезпечення єдності вимірювань";
  • ДСТУ 2681-94 " Метрологія.Терміни та визначення";
  • ДСТУ 2682-94 "Метрологічне збезпечення. Основні положення";
  • ДСТУ 2708-94 "Повірка засобів вимірювань";
  • ДСТУ 3215-95 "Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Порядок та організація проведення.Терміни та визначення";
  • Р50-062-95 "Акредитація аналітичних, вимірювальних та випробувальних лабораторій. Організація та порядок проведення".

КО:

Н - спеціаліст, відповідальний за метрологічне забезпечення закладу, не має відповідної освіти або відсутній наказ про покладення на нього обов'язків по з метрологічного забезпечення.

В - має відповідну освіту і призначений згідно наказу.

КО:

Н - відсутній перелік засобів вимірювань.

В - наявний.

КО:

Н - у закладі наявні засоби вімірювальної техніки, які метрологічно не атестовані.

В - відсутні засоби вимірювальної техніки, які метрологічно не атестовані.

КО:

Н - відсутній графік державної повірки засобів вимірювань.

В - наявний.

КО:

Н - переведені в розряд учбових та індикаторів засоби вимірювання не мають маркування, або засоби вимірювальної техніки, що того потребують, в розряд учбових та індикаторів не переведені.

В - переведені в розряд учбових та індикаторів засоби вимірювання мають відповідні маркування.

КО:

Н - наявні свідчення, що засоби вимірювань, які тимчасово не використовуються, не переведені на зберігання, або переведені і використовуються у роботі.

В - всі засоби вимірювань, які не використовуються, переведені на зберігання.

КО:

Н - наявні свідчення, що періодична повірка засобів вимірювань не здійснюється або ж здійснюється невчасно.

В - всі засоби вимірювань систематично проходять повірку, що підтверджується переглядом документів.

КО:

Н - відсутні необхідні для роботи нормативні документи, або відсутня значна їх частина.

В - наявний повний комплект нормативних документів.

КО:

Н - наявні свідчення про використання неатестованих методик.

В - в наявності методики, які метрологічно атестовані.

КО:

Н - відсутній контроль за використанням таких наборів, або не проводиться контроль реквізитів, що засвідчують їх якість.

В - проводиться такий контроль, що підтверджується документально.

КО:

Н - відсутні сироватки, або наявні в недостатній кількості, або контроль не проводиться систематично.

В - наявна необхідна кількість сироваток, проводиться систематичний контроль якості біохімічних досліджень, що підтверджується документально.

КО:

Н - відсутні контрольні матеріали або оцінка якості проводиться несистематично.

В - наявна необхідна кількість контрольних матеріалів, проводиться систематичний контроль якості гематологічних і коагулогічних досліджень, що підтверджується документально.

КО:

Н - відсутні свідчення про систематичне здійснення такого контролю, використовуються неуніфіковані методи досліджень.

В - контроль проводиться систематично, неуніфіковані методи досліджень не викорисовуються, що підтверджується документально.

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такого контролю, контрольно-вимірювальні операції виконуються з порушеннями методик.

В - контроль проводиться систематично, контрольно-вимірювальні операії виконуються у відповідності з прийнятими методиками, що підтверджується документально.

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такого контролю, наявні факти невідповідності методичної документації, що використовується при проведенні досліджень, вимогам стандартів.

В - контроль проводиться систематично, методична документація відповідає вимогам стандартів, що підтверджується документально.

КО:

Н - не акредитована.

В - акредитована.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0