1.10 Стандарти споруди лікувально-профілактичного закладу

Содержание статьи:


  • Нормативна база: НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:

Призначенням даного стандарту є забезпечення безпечного для пацiєнтiв, персоналу та вiдвiдувачiв функцiонування споруд лікувально-профілактичних закладів. У закладі забезпечуються достатні умови для проведення діагностичних та лікувальних процедур.

Нормативна база: НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:

  • від 23.11.73 р. №624 "О проведении оперативного контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности в учреждениях здравоохранения республики";
  • від 17.04.78 р. №198 "О проведении паспортизации санитарно-технического состояния учреждений здравоохранения республики";
  • від 25.03.86 р. №171 "Об инвентаризации и оценке технического состояния основных производственных фондов";
  • Сан ПіН 2.08.02-89"Громадськи будівлі і споруди". - Розділ IV "Посібник по проектуванню установ охорони здоров'я",
  • від 30.09.94 р. №268 "Про службу охорони праці системи Міністерства охорони здоров'я України".
  • Правила пожежної безпеки в Україні, введені в дію наказом МВС України від 22.06.95 №400 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.07.95 за №219/755.

 
1.10.1 Наявна інструкція про заходи пожежної безпеки, яка доведена до відома персоналу.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - відсутня інструкція про заходи пожежної безпеки, або з нею не ознайомлена більшість з опитаного персоналу.

В - інструкція про заходи пожежної безпеки доведена до більшості персоналу, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

 
1.10.2 Проводиться робота по забезпеченню надійної і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - така робота не проводиться, відсутній реєстр будівель, споруд та інженерних мереж, що перебувають у незадовільному технічному або аварійному стані.

В - така робота проводиться, що підтверджується при перегляді документації.

 
1.10.3 Споруди вiдповiдають вимогам будiвельних норм i правил (БHIП).
Проблеми, пов'язанi з пiдтримкою належного технічного стану i ремонту споруд закладу, вирішуються заступником головного лiкаря (директора) по адмiнiстративно-господарськiй частинi (АГЧ).

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - більшість споруд не відповідають БНІП, відсутні плани по усуненню недоліків.

В - більшість споруд відповідають БНІП, наявні плани по усуненню недоліків.

 
1.10.4 Адміністратор, або заступник головного лiкаря (директора) по адміністративно- господарській частині (АГЧ) здійснює роботу, що забезпечує:

 
1.10.4.1 Дотримання норм експлуатації будинків, споруд, інженерного обладнання, мереж та систем.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - робота не проводиться, норми експлуатації постійно порушуються без вагомих на те причин.

В - проводяться роботи по виявленню і усуненню причин порушення норм експлуатації.

 
1.10.4.2 Прогнозування і планування ремонту систем і споруд закладу.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи.

В - така робота проводиться, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

 
1.10.4.3 Визначення потреби закладу в устаткуванні і матеріалах у відповідності з профілем закладу.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - робота по визначенню пріоритетів не проводиться, немає чіткої програми першочерговості у придбанні устаткування і матерілів.

В - чітко визначені пріоритети, які відповідають пріоритетам закладу.

 
1.10.4.4 Здійснення контролю за виконанням контрактів (якщо такі передбачені), договірних зобов'язань (транспортні послуги, постачання медичного устаткування, розхідних матеріалів, ліків та т.і).
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - контроль не здійснюється, наяні випадки порушень контрактів, заходів щодо запобігання такого не проводиться.

В - здійснюється постійний контроль, випадки порушень фіксуються і детально розбираються.

 
1.10.4.5 Здійснення контролю за споживанням паливно-енергетичних і водних ресурсів.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - контроль не здійснюється, заходів щодо запобігання перевитрат ресурсів не проводиться.

В - здійснюється постійний контроль, випадки порушень фіксуються і детально розбираються.

 
1.10.4.6 Органiзацiю контролю i аналiзу роботи кожного iз пiдроздiлiв господарської частини.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи.

В - така робота проводиться, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

 
1.10.4.7 Своєчасне iнформування головного лiкаря про аварiйнi ситуацiї i проблеми в системi господарської служби.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи.

В - така робота проводиться, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

 
1.10.5 Вiддiлення лiкувально-профілактичного закладу забезпечені медичним устаткування, приладами i iнструментами у вiдповiдностi з діючими нормативами.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - більшість відділень недоукомлектовані медичним устаткуванням, приладами і інструментами.

В - більшість відділень укомплектовані медичним устаткуваням, приладами і інструментами, що підтверджується документально і оглядом.

 
1.10.6 Заклад забезпечений твердим i м'яким iнвентаpем у вiдповiдностi з існуючими нормами.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - більшість відділень недоукомлектовані твердим і м'яким інвентарем.

В - більшість відділень укомплектовані твердим і м'яким інвентарем, що підтверджується документально і оглядом.

 
1.10.7 Адміністрація забезпечує заклад необхiдними транспортними послугами.
Лiкарня може мати свої транспортні засоби або укладати контракт із сторонньою органiзацiєю, яка забезпечує транспортом.

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - заклад не забезпечений необхідними транспортними засобами.

В - забезпечений.

 
1.10.8 Споруди і територія закладу мають освiтлення, опалення, водопостачання, каналiзацiю, вентиляцiю, внутрiшньолікарняні доріжки, мусорозбірники та ін. у вiдповiдности з вимогами СЕС.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - більшість споруд і території закладу не відповідають таким вимогам СЕС.

В - більшість споруд і території закладу відповідають таким вимогам СЕС.

 
1.10.9 Служби екстреної допомоги (пологовий будинок, вiддiлення для новонароджених, операцiйнi, реанiмація, швидка допомога, банк кровi та iн.) забезпеченi аварiйним освiтленням, опаленням i водопостачанням.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - не забезпечені зовсім або забезпечені тільки частково.

В - забезпечені.

 
1.10.10 Служби i вiддiлення забезпеченi внутрiшнiм i зовнiшнiм зв'язком.
 

      0 бал.       3 бал.        
      невід-
повідн  
    відпов      
  Вид лік-проф. допомоги :    вторинна    третинна  

КО:

Н - не забезпечені взагалі ніяким або забезпечені тільки внутрішнім.

В - забезпечені.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0