1.5 Права і обов'язки пацієнтів частнына перша

Нормативна база:

  • "Основи законодавства України про охорону здоров'я" 19.11.92 р. №2801-XII, Ст. 6, 10, 34, 38, 40, 42, 45;

  • Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Основ законодавства України про охорону здоров'я" 19.11.92 р. №2892-XII;

  • Закон України "Про лікарські засоби";

  • Наказ МОЗ CРCР №1005 від 06.08.83 р. "О порядке выдачи и освидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан".

 

1.5.1

Наявна та доступна інформація про права і обов'язки пацієнтів.

 
 

 

  0 бал.  

 

  3 бал.  

 

   
 

 

  невід-

повідн  

 

  відпов  

 

 

  Вид лік-проф. допомоги :  

  вторинна  

  третинна  

KО:

Н - інформація відсутня або не є доступною.

В - інформація доступна.

 

1.5.2

Наявна та доступна інформація про категорії населення, що користуються пільгами і обсяг даних пільг.

 
 

 

  0 бал.  

 

  3 бал.  

 

   
 

 

  невід-

повідн  

 

  відпов  

 

 

  Вид лік-проф. допомоги :  

  вторинна  

  третинна  

KО:

Н - інформація відсутня або не є доступною.

В - інформація доступна.

 

1.5.3

Пацiєнти ознайомлені зi своїми правами, iнформуються про всi аспекти, що вiдносяться до їх захворювання i лiкування, а саме:

 

 

1.5.3.1

Пацiєнт i/або його родичі ознайомлені з порядком обстеження, лікування і ризиком, що має мiсце при виконаннi медичних маніпуляцій/ операцій.

В медичній карті наявний запис про надання такої інформації і чіткий підпис хворого про її отримання (за виключенням хворих, у яких є порушення свідомості і (або) розумової діяльності. Пацієнту роз'яснено право відмовитись від запропонованого лікування, пояснюються негативні наслідки цього.

 

  0 бал.  

 

  1 бал.  

 

  2 бал.  

 

  3 бал.  

   
 

  невід-

повідн  

 

  мінім.

повідн  

 

  частк.

відпов  

 

  повна

відпов  

 

  Вид лік-проф. допомоги :  

  вторинна  

  третинна  

КО:

Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності.

МВ - менше 30% з опитаних пацієнтів підтверджують, що така робота проводиться.

ЧВ - від 30% до 70% з опитаних пацієнтів підтверджують, що така робота проводиться.

ПВ - опитування підтверджують, що така робота проводиться з кожним пацієнтом. У кожній медичній карті наявні записи про надання вищезгаданої інформації.

 

1.5.3.2

Інформація про діагноз хворого (померлого), отримане лікування, термін хвороби є конфіденційною. Інформація надається в передбачених законодавством випадках.

Адміністрація лікарні (відділення) веде суворий облік видачі подібної інформації, наявний журнал видачі довідок.

 

 

  0 бал.  

 

  3 бал.  

 

   
 

 

  невід-

повідн  

 

  відпов  

 

 

  Вид лік-проф. допомоги :  

  вторинна  

  третинна  

KО:

Н - відсутні свідчення про збереження конфіденційності інформації, відсутній порядок видачі інформації.

В - інформація надається тільки згідно встановленого у закладі порядку.

 

1.5.3.3

Пацієнти ознайомлені з правилами перебування в закладі.

Пацієнт зобов'язується надавати лікарям повну інформацію щодо попередніх захворювань, госпіталізацій та інших питань стосовно стану здоров'я, зобов'язується додержуватись правил перебування у закладі, плану лікування, виконувати рекомендації і призначення лікаря (за виключенням хворих, у яких є порушення свідомості і (або) розумової діяльності). В медичній карті пацієнт підписується про ознайомлення з правилами перебування у закладі і зобов'язанням іх виконувати.

 

 

  0 бал.  

 

  3 бал.  

 

   
 

 

  невід-

повідн  

 

  відпов  

 

 

  Вид лік-проф. допомоги :  

  вторинна  

  третинна  

KО:

Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності у закладі.

МВ - менше 30% з опитаних пацієнтів підтверджують, що таку інформацію отримали.

ЧВ - від 30% до 70% з опитаних пацієнтів підтверджують, що таку інформацію отримали.

ПВ - опитування підтверджують, що така робота проводиться з кожним пацієнтом. У кожній медичній карті наявні записи про надання вищезгаданої інформації.

 

1.5.3.4

Пацiєнти, які беруть участь в експериментальних програмах, iнформуються про це i в медичній карті наявні відповідні записи:

У випадку, якщо пацієнт бере участь в експериментальній програмі (клінічні випробовування медичних препаратів, нові методи лікування і т.і.), в медичній карті робляться відповідні записи з відображенням нижчеподаних позицій

 

1.5.3.4.1

Про процес експерименту.

 
 

 

  0 бал.  

 

  3 бал.  

 

   
 

 

  невід-

повідн  

 

  відпов  

 

 

  Вид лік-проф. допомоги :  

  вторинна  

  третинна  

KО:

Н - менше 30% з опитаних пацієнтів, задіяних у експериментальних програмах, підтверджують, що вищезгадану інформацію отримали.

В - опитування підтверджують, що така робота проводиться з кожним пацієнтом, задіяним у експериментальній програмі. У кожній медичній карті такого пацієнта наявні записи про надання вищезгаданої інформації.

 

1.5.3.4.2

Про пеpеваги експериментального методу над іншими.

 
 

 

  0 бал.  

 

  3 бал.  

 

   
 

 

  невід-

повідн  

 

  відпов  

 

 

  Вид лік-проф. допомоги :  

  вторинна  

  третинна  

KО:

Н - менше 30% з опитаних пацієнтів, задіяних у експериментальних програмах, підтверджують, що вищезгадану інформацію отримали.

В - опитування підтверджують, що така робота проводиться з кожним пацієнтом, задіяним у експериментальній програмі. У кожній медичній карті такого пацієнта наявні записи про надання вищезгаданої інформації.

 

1.5.3.4.3

Про ступінь ризику для здоров'я пацієнта.

 
 

 

  0 бал.  

 

  3 бал.  

 

   
 

 

  невід-

повідн  

 

  відпов  

 

 

  Вид лік-проф. допомоги :  

  вторинна  

  третинна  

KО:

Н - менше 30% з опитаних пацієнтів, задіяних у експериментальних програмах, підтверджують, що вищезгадану інформацію отримали.

В - опитування підтверджують, що така робота проводиться з кожним пацієнтом, задіяним у експериментальній програмі. У кожній медичній карті такого пацієнта наявні записи про надання вищезгаданої інформації.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0