Стандарты аккредитации: Стоматология Недержавна форма власності

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
СТАНДАРТИ АКРЕДИТАЦІЇ
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ
ЗАКЛАДІВ І ПІДРОЗДІЛІВ СТОМАТОЛОГІЇ, В ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНА, СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТА ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА ДОПОМОГА

Недержавна форма власності
(кабінет, відділення, амбулаторія та центр)

Дніпропетровськ 1998

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
Богатирьова Р.В., Піщіков В.А., Демченко І.Б.,
Лехан В.М., Васільєва Л.О., Бешенко В.Г., Качан Л.В., Кукса В.А.

таблиця 1

РОЗПОДІЛ СТАНДАРТІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗГІДНО ВИДІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ДЛЯ ЗАКЛАДІВ І ПІДРОЗДІЛІВ СТОМАТОЛОГІЇ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ)

групи

вид лікувально-профілактичної допомоги

стандартів

Первинна

(кваліфікована)

Вторинна

(спеціаліз-ована)

Третинна

(високоспеціалі-зована)

1. ЗАГАЛЬНІ СТАНДАРТИ

1.1 УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

1.1.1

1.1.1.1.- 1.1.1.4.

1.1.2.,1.1.3.

1.1.3.1.

1.1.3.3.-1.1.3.5

1.1.4.

1.1.4.1.-1.1.4.2.

1.1.1

1.1.1.1.- 1.1.1.4.

1.1.2.,1.1.3.

1.1.3.1.

1.1.3.3.-1.1.3.5

1.1.4.

1.1.4.1.-1.1.4.2.

1.1.1

1.1.1.1.- 1.1.1.4.

1.1.2.,1.1.3.

1.1.3.1.

1.1.3.3.-1.1.3.5

1.1.4.

1.1.4.1.-1.1.4.2.

1.2 КАДРИ

1.2.1.–1.2.6.

1.2.7.

1.2.7.1.-1.2.7.3.

1.2.1.–1.2.6.

1.2.7.

1.2.7.1.-1.2.7.3.

1.2.1.–1.2.6.

1.2.7.

1.2.7.1.-1.2.7.3.

1.3 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

1.3.1.-1.3.3. 1.3.3.1.

1.3.4. 1.3.4.1.

1.3.5. 1.3.6.

1.3.1.-1.3.3. 1.3.3.1.

1.3.4. 1.3.4.1.

1.3.5. 1.3.6.

1.3.1.-1.3.3. 1.3.3.1.

1.3.4. 1.3.4.1.

1.3.5. 1.3.6.

1.5 ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПАЦІЄНТІВ

1.5.1.-1.5.3.

1.5.3.1.-1.5.3.3.

1.5.2.-1.5.3.

1.5.3.1.-1.5.3.3.

1.5.3.-1.5.3.

1.5.3.1.-1.5.3.3.

1.6 ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ

1.6.1.

1.6.1.1.-1.6.1.9.

1.6.10.

1.6.10.1.-1.6.10.9.

1.6.1.

1.6.1.1.-1.6.1.9.

1.6.10.

1.6.10.1.-1.6.10.9.

1.6.1.

1.6.1.1.-1.6.1.9.

1.6.10.

1.6.10.1.-1.6.10.9.

17 МЕДИКО-ІНФОРМАЦІЙНА ТА АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА

1.7.1., 1.7.2,

1.7.2.1., 1.7.2.2.

1.7.1., 1.7.2,

1.7.2.1., 1.7.2.2.

1.7.1., 1.7.2,

1.7.2.1., 1.7.2.2.

1.8 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.8.2.,1.8.3.

1.8.2.,1.8.3.

1.8.2.,1.8.3.

1.9 САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

1.9.1, 1.9.3-1.9.10.

1.9.1, 1.9.3-1.9.10.

1.9.1, 1.9.3-1.9.10.

1.10 СТАНДАРТИ СПОРУДИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ

1.10.1.-1.10.3.

1.10.10.

1.10.1.-1.10.3.

1.10.10.

1.10.1.-1.10.3.

1.10.10.

2. ЯКІСТЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ

2. ЯКІСТЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ

2.1. 2.1.1.-2.1.5.

2.2.

2.3. 2.3.1.-2.3.3

2.3.6., 2.3.9.

2.1. 2.1.1.-2.1.5.

2.2.

2.3. 2.3.1.-2.3.3

2.3.5 2.3.9.

2.1. 2.1.1.-2.1.5.

2.2.

2.3. 2.3.1.-2.3.9.

3. МЕДИЧНА ДОПОМОГА

3.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛІКАРЯ

3.1. 3.1.1.1.-3.1.1.4

3.1. 3.1.1.1.-3.1.1.4

3.1. 3.1.1.1.-3.1.1.4

3.4 АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА СЛУЖБА

3.4.1 3.4.1.1.-3.4.1.7

3.4.1 3.4.1.1.-3.4.1.7

3.4.1 3.4.1.1.-3.4.1.7

3.7 ВИКОРИСТАННЯ ЛІКІВ

3.7.1-3.7.4.

3.7.1-3.7.4.

3.7.1-3.7.4.

ЗМІСТ

СТАНДАРТИ АКРЕДИТАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ І ПІДРОЗДІЛІВ СТОМАТОЛОГІЇ, В ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНА, СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТА ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА ДОПОМОГА

Недержавна форма власності
(кабінет, відділення, амбулаторія та центр)

Загальні положення
Перелік лікувально-профілактичних закладів, які підлягають акредитації
Крітерії поділу установ по виду надаваємої стоматологічної допомоги
1. Загальні стандарти
1.1 Управління закладом
1.2 Кадри
1.3 Організація роботи закладу
1.5 Права і обов'язки пацієнтів
1.6 Економіка і фінанси
1.7 Медико-інформаційна та аналітична служба
1.8 Метрологічне забезпечення
1.9 Санітарно-епідеміологічне благополуччя
1.10 Стандарти споруди лікувально-профілактичного закладу
2. Якість лікувально-профілактичної допомоги
3. Медична допомога
3.1 Загальні положення про лікаря
3.4 Амбулаторно-поліклінічна служба
3.7 Використання ліків