1.10 Стандарти споруди закладу охорони здоров'я номер два

Призначенням даного стандарту є забезпечення безпечного для пацiєнтiв, персоналу та вiдвiдувачiв функцiонування споруд лікувально-профілактичних закладів. У закладі забезпечуються достатні умови для проведення діагностичних та лікувальних процедур.

Нормативна база:

НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:

  • від 23.11.73 р. №624 "О проведении оперативного контроля за состоянием охраны труда и техники безопасности в учреждениях здравоохранения республики";
  • від 17.04.78 р. №198 "О проведении паспортизации санитарно-технического состояния учреждений здравоохранения республики";
  • від 25.03.86 р. №171 "Об инвентаризации и оценке технического состояния основных производственных фондов";
  • Сан ПіН 2.08.02-89”Громадськи будівлі і споруди”. - Розділ IV “Посібник по проектуванню установ охорони здоров’я”,
  • від 30.09.94 р. №268 "Про службу охорони праці системи Міністерства охорони здоров'я України".
  • Правила пожежної безпеки в Україні, введені в дію наказом МВС України від 22.06.95 №400 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.07.95 за №219/755.

KО:

Н - відсутня інструкція про заходи пожежної безпеки, або з нею не ознайомлена більшість з опитаного персоналу.

В - інструкція про заходи пожежної безпеки доведена до більшості персоналу, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

KО:

Н - така робота не проводиться, відсутній реєстр будівель, споруд та інженерних мереж, що перебувають у незадовільному технічному або аварійному стані.

В - така робота проводиться, що підтверджується при перегляді документації.

KО:

Н - більшість споруд не відповідають вимогам санітарних правіл, відсутні плани по усуненню недоліків.

В - більшість споруд закладу відповідають санітарних правил, наявні плани по усуненню недоліків.

KО:

Н – заклад не забезпечений зовнiшнiм зв'язком .

В - заклад забезпечений зовнiшнiм зв'язком .

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0