2. Якість лікувально-профілактичної допомоги частина друга

Кожна служба (підрозділ) включені в загальну програму забезпечення якості. Постійно оцінюється і контролюється якість лікувально-діагностичного процесу.

Заклад охорони здоров'я розробляє систему контролю якостi лікувально-профілактичної допомоги:

Нормативна база:

НАКАЗИ МОЗ CРCР і МОЗ УКРАЇНИ:

 • від 3.07.85 №384 “Про заходи по підвищенню ефективності надання ортопедичної стоматологічної допомоги населенню”,
 • від 28.10.87 №1156 “Про затвердження единих відомчих норм часу та розцінок на зуботехнічні роботи”,
 • від 17.05.82 №311 “Про заходи щодо поліпшення стоматологічної допомоги населенню республіки і усунення недоліків в організації зубопротезної допомоги”,
 • від 02.06.83 №121-6/353 “Про дозвіл вживання срібної амальгами”,
 • від 12.06.84 №670 “Про заходи по поліпшенню надання стоматологічної допомоги населенню”,
 • від 25.01.88 №50 “Про перехід на нову систему обліку лікарів стоматологічного профілю і вдосконалення форм організації стоматологічного прийому”,
 • від 13.05.88 р. №120 “Про заходи по коріному поліпшенню стоматологічної допомоги населенню республіки”,
 • від 15.07.88 р. №565 “Тимчасові показники для оцінки стану охорони здоров’я населення, діяльность установ охорони здоров’я та окремих фахівців”,
 • Методичні рекомендації "Контроль якості медичної допомоги в закладах охорони здоров'я", затверджені МОЗ СРСР у 1989 р.
 • від 20.09.93 р. №208 "Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик лікарів-спеціалістів";
 • Закон України "Про звернення громадян";
 • Указ Президента України від 19.03.97 р. №241 "Про забезпечення конституційних прав громадян на звернення";
2.1 Діяльність по забезпеченню якості включає наступні елементи:

 

2.1.1 Моніторінг.
Поточний збір інформації про аспекти діяльності служби (підрозділу).
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. допомоги : первинна вторинна третинна

KО:

Н - відсутні свідчення про поточний збір інформації.

В - проводиться, що підтверджується документально і при співбесіді з персоналом.

2.1.2 Аналіз.
Періодична оцінка інформації з метою виділення проблем і шляхів їх вирішення.
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. допомоги : первинна вторинна третинна

KО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу.

В - проводиться постійний аналіз з оцінкою інформації і виділення проблем та шляхів їх вирішення, що підтверджується документально і при співбесіді з персоналом.

2.1.3 Дії.
По мірі виявлення проблем проводяться конткретні заходи для їх вирішення.
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. допомоги : первинна вторинна третинна

KО:

Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи.

В - проводяться конкретні заходи з метою вирішення проблем, що виникли, підтверджується документально і при співбесіді з персоналом.

2.1.4 Оцінку.
Оцінюється ефективність застосованих заходів.
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. допомоги : первинна вторинна третинна

KО:

Н - відсутні свідчення про оцінку ефективності проведених заходів щодо вирішення проблем.

В - проводиться оцінка ефективності проведених заходів, що підтверджується документально і при співбесіді з персоналом.

2.1.5 Зворотній зв'язок.
Результати діяльності регулярно повідомляються персоналу.
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. допомоги : первинна вторинна третинна

KО:

Н - відсутні свідчення про повідомлення персоналу результату діяльності щодо вирішення виникаючих проблем.

В - результати діяльності регулярно повідомляються (збори, п'ятихвилинки), що підтверджується документально і при співбесіді з персоналом.

2.2 Кожний заклад має стандарти якості, розроблені на основі типових, якими керується в своїй діяльності. Використовується система оцінки якості виконання стандартів.
 
0 бал. 1 бал. 2 бал. 3 бал.        
невідповідн. мінім. відпов. частк. відпов. повна відпов. Вид лік-проф. допомоги : первинна вторинна третинна

КО:

Н - відсутні стандарти якості.

МВ - стандарти розроблені, але не впроваджені.

ЧВ -

стандарти розроблені, впроваджені, але не у всіх підрозділах. ПВ - стандарти розроблені, впроваджені у кожному підрозділі, що підтверджується документально і при співбесіді з персоналом.

2.3 Ведеться i обновляється база даних, що характеризує лiкувальний процес
 
0 бал. 1 бал. 2 бал. 3 бал.        
невідпо-відн. мінім. відпов. частк. відпов. повна відпов. Вид лік-проф. допомоги : первинна вторинна третинна

КО:

Н - база даних не ведеться..

МВ - база даних ведеться, але не обновляється..

ЧВ -

база даних ведеться і обновляється, але не охоплює всі підрозділи. ПВ - база даних ведеться і обновлюється, до неї включені показники всіх без винятку підрозділів, що підтверджується документально і при співбесіді керівниками підрозділів.

База даних включає (не обмежується цим):

2.3.1 Співвідношення видалених .та вилікуваних зубів
 
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. допомоги : первинна вторинна третинна

КО:

Н - база даних не містить показника.

В – база даних містить показник.

2.3.2 Співвідношення пломб з приводу ускладненого та неускладненого карієсу
 
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. допомоги : первинна Вторинна третинна

КО:

Н - база даних не містить показника.

В – база даних містить показник.

2.3.3 Ускладнення після лікування зубів
 
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов Вид лік-проф. допомоги : первинна вторинна третинна

КО:

Н - база даних не містить показника.

В – . база даних містить показник.

2.3.4 Застосування рентгендіагностики у всіх випадках лікування периодонтитів,
амфодонтозів
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. допомоги     третинна

КО:

Н - база даних не містить показника., рентгендіагностика застосується не у всіх випадках лікування периодонтитів, амфодонтозів

В – . рентгендіагностика застосується у всіх випадках лікування периодонтитів, амфодонтозів

2.3.5 Обстеження зубів з ускладненим карієсом з використуванням апекс-локаторів
 
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. допомоги :   вторинна третинна

КО:

Н - база даних не містить показника., при обстеженні зубів з ускладненим карієсом не використовуються апекс-локатори.

В – обстеження зубів з ускладненим карієсом проводяться з використанням апекс-локаторіів

2.3.6    
 
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. допомоги : первинна вторинна третинна

КО:

Н - база даних не містить показника.

В – база даних містить показник.

2.3.7 100% -рентгенологічна перевірка депульпованих зубів, що будуть покриті коронками та використані як опорні пункти для мостовидних протезів, а також, коренів при використанні їх для штифтових зубів
 
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. Допомоги :   вторинна третинна

КО:

Н - база даних не містить показника., показник нижче 100%..

В – показник дорівнюється 100%

2.3.8 Застосування косметичного протезування при виготовленні мостовидних протезів на
передні зуби у 80-90% випадків .
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. Допомоги :   вторинна третинна

КО:

Н - база даних не містить показника., показник нижче 80%.

В – показник дорівнює, або вище 80%

2.3.9 Кількість скарг хворих.
 
0 бал. 3 бал.        
невідповідн. відпов. Вид лік-проф. допомоги : первинна Вторинна третинна

КО:

Н - база даних не містить показника, або даний показник вище чі дорівнює середньому по Україні.

В – база даних містить показник, показник нижче середнього по Україні.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0