3.4. Амбулаторна-поліклінічна служба

Содержание статьи:


  • НАКАЗИ МОЗ CРCР:

НАКАЗИ МОЗ CРCР:

  • від 3.07.85 №384 “Про заходи по підвищенню ефективності надання ортопедичної стоматологічної допомоги населенню”,
  • від 28.10.87 №1156 “Про затвердження единих відомчих норм часу та розцінок на зуботехнічні роботи”,
  • від 17.05.82 №311 “Про заходи щодо поліпшення стоматологічної допомоги населенню республіки і усунення недоліків в організації зубопротезної допомоги”,
  • від 02.06.83 №121-6/353 “Про дозвіл вживання срібної амальгами”,
  • від 12.06.84 №670 “Про заходи по поліпшенню надання стоматологічної допомоги населенню”,
  • від 25.01.88 №50 “Про перехід на нову систему обліку лікарів стоматологічного профілю і вдосконалення форм організації стоматологічного прийому”,

3.4.1

Стоматологічний кабінет, стоматологічне відділення, стоматологічна амбулаторія, стоматологічний центр для ефективної дiяльностi забезпечені наступним:

 

3.4.1.1

Реєстратурою (у реєстратурі пацієнти записуються на прийом, проводиться виписка рахунків за лікування, зберігаються медичні карти хворих. Наявна інформація про прозвища лікарів, графики їх роботи)..

 

0 бал.

3 бал.

 

 

 

 

невідповідн.

відпов.

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - у закладі відсутня реєєстратура або ж наявна, але не виконує в повному об'ємі покладені на неї функції, що підтверджується при ознайомленні з роботою.

В - реєстратура повністю виконує покладені на неї функції, що підтверджується документально і при ознайомленні з роботою.

3.4.1.2

Обладнаним кабінетами для дiагностики i лiкування.

Пацiєнти оглядаються i лiкуються в умовах, вiдповiдних до складностi i типу захворювання чи травми. Кабінети обладнанi вiдповiдно до вимог лiкування.

0 бал.

3 бал.

 

 

 

 

 

невідповідн.

відпов.

 

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - заклад не забезпечений обладнаними приміщеннями для діагностики і лікування.

В - забезпечений.

3.4.1.3.

Заклад забезпечений медичним устаткування, приладами i iнструментами у вiдповiдностi з визначенним обсягом медичної допомоги

.

0 бал.

3 бал.

 

 

 

 

невідповідн.

відпов.

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

KО:

Н – заклад не забезпечений медичним устаткуванням, приладами і інструментами.

В - заклад забезпечений медичним устаткуваням, приладами і інструментами, що підтверджується документально і оглядом.

3.4.1.4.

Заклад забезпечений твердим i м'яким iнвентаpем у вiдповiдностi з діючими

нормами і визначенним обсягом медичної допомоги.

0 бал.

3 бал.

 

 

 

 

невідповідн.

відпов.

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

KO:

Н - заклад не забезпечений твердим i м'яким iнвентаpем .

В - заклад забезпечений твердим i м'яким iнвентаpем що підтверджується документально і оглядом.

3.4.1.5.

Заклад забезпечений медикаментами, медичним розхідним матеріалом та деззасобами

для надання визначеного обсягу медичної допомоги

0 бал.

3 бал.

 

 

 

 

невідповідн.

відпов.

Вид лік-проф. допомоги :

 

вторинна

третинна

KО:

Н - заклад не забезпечений медикаментами, медичним розхідним матеріалом та деззасобами для надання визначеного обсягу медичної допомоги.

В – забезпечений необхідними медикаментами, медичним розхідним матеріалом та деззасобами для надання визначеного обсягу медичної допомоги.

3.4.1.6.

Існує чіткий порядок скерування пацієнтів на складні діагностичні

обстеження і консультації.

0 бал.

3 бал.

 

 

 

 

невідповідн.

відпов

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - не існує чіткого порядку скерування пацієнтів на складні діагностичні обстеження і консультацій, у зв'язку з чим тривалість діагностичного процесу затягується, що підтверджується при перегляді медичних карток.

В - у закладі затверджений чіткий порядок скерування пацієнтів на складні діагностичні обстеження, що гарантує якнайшвидшу діагностику.

3.4.1.7

Фiзiотерапевтичними послугами.

Фізіотерапевтичні послуги надаються в достатньому обсязі для виконання лікарських призначень.

0 бал.

3 бал.

 

 

 

 

невідповідн.

відпов.

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні фізіотерапевтичні послуги, або наявні недостатні для виконання лікарських призначень, що підтверджується документально і при співбесідах з пацієнтами та персоналом.

В - обсяг фізіотерапевтичних послуг достатній для виконання лікарських призначень, що підтверджується документально і при ознайомленні з роботою.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0