Загальні стандарти

Hopмативна база:

НАКАЗИ МОЗ СРСР:

 • від 04.01.91 р. №21 "Об утверждении Правил составления и оформления организационно-распорядительной документации".

 • від 04.05.90 р. №188 "Об утверждении Положения о лечебно-профилактическом учреждении, работающем в условиях нового хозяйственного механизма и инструкции по составлению Устава лечебно-профилактического учреждения (объединения)";

НАКАЗИ МОЗ УРСР ТА МОЗ УКРАЇНИ:

 • від 29.03.74 р. №145 "О введении государственных стандартов на организационно-распорядительную документацию";

 • від 17.12.84 р. №704 "Об Отраслевых правилах внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих учреждений, предприятий системы МЗ СССР";

 • від 23.10.91 р. №146 "Про атестацію середніх медичних працівників";

 • від 21.02.92 р. №33 "Про затвердження "Положення про клінічну лікувально-профілактичну установу";

 • від 24.02.92 р. №34 "Про удосконалення професійної підготовки керівників системи охорони здоров'я України";

 • від 19.11.92 “Основи законодавства України про охорону здоров’я”,

 • від 18.12.92 р. №186 "Про затвердження переліку медичних і фармацевтичних установ і організацій, їх підрозділів, працівники яких визначеними посадами підлягають державному обов'язковому особистому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодифіциту людини";

 • від 22.12.92 р. №195 "Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовки і отримання звання в яких дають право займатись медичною і фармацевтичною діяльністю".

 • від 20.09.93 р. №208 "Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик лікарів-спеціалістів".

 • від 22.06.95 р. №114 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників";

 • від 07.07.95 р. №128 "Про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців і керівників органів і установ охорони здоров'я";

 • від 24.07.95 р. №138 "Про стан виконавчої та фінансової дисципліни в закладах та установах охорони здоров'я".

 • від 22.03.96 р. № ЛП –6/60 “Інструкція про порядок видачі субїектам предпринемательской деятельності спеціальних разрешений (ліцензій).

 • від 19.12.97 р. №359 "Положення про порядок проведення атестації лікарів". Кодекс законів України про працю.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0