1.6 Економiка i фiнанси

Содержание статьи:


  • Нормативна база:
  • НАКАЗИ МОЗ CРCР:
  • ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

Фiнансово-економiчна служба закладу охорони здоров'я (ФЕС) забезпечує бухгалтерський облiк, накопичення i рацiональні витpати фiнансових та матеріальних ресурсiв для стабiльної дiяльностi закладу.

Нормативна база:

НАКАЗИ МОЗ CРCР:

  • від 01.08.71 р. №628 "О мерах по дальнейшему улучшению организации бухгалтерского учета и отчетности в системе здравоохранения";
  • від 08.03.82 р. №256 "О порядке госрегистрации и учета оборудования";
  • від 09.10.83 р. №1215 "Об объявлении "Положения о документах и документообороте в бухгалтерскому учете";
  • від 07.02.86 р. №229 "Об утверждении "Инструкции о порядке проведения инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов в объединениях, предприятиях и организациях системы Министерства здравоохранения СССР";

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

  • від 05.09.96 р. №1070 "Про тимчасові коефіцієнти розподілу асигнувань на охорону здоров'я в розрахунку на 1 жителя";

1.6.1.

В коло функцій ФЕС входить (не обмежено цим):.

1.6.1.1.

Розрахункові (бухоблік) у відповідності з діючими інструкціями та чинним законодавством.

 

0 бал.

1 бал.

 

 

 

 

невідповідн.

відпов.

Вид лік-проф. Допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні або не представлені в повному обсязі свідчення про здіснення такої діяльності.

В - наявні свідчення про здійснення розрахункових функцій (бухоблік).

1.6.1.2

Контроль за виконанням контрактiв i договорiв з матерiально- вiдповiдальними

особами, пiдроздiлами і органiзацiями, що надають послуги закладу.

 0 бал.

1 бал.

 

 

 

 

 невідповідн.

відпов

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такого контролю.

В - систематично проводиться контроль за виконанням контрактів і договорів.

1.6.1.3

Контроль за дотpиманням персоналом закладу фiнансової дисциплiни (облiк, звiтнiсть, iнвентаризацiя та т.і.).

 

0 бал.

1 бал.

 

 

 

 

невідповідн.

Відпов

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про здійснення такого контролю.

В - систематично проводиться контроль, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

1.6.1.4

Контроль за обліком коштів, отриманих від послуг

 

0 бал.

1 бал.

 

 

 

 

невідповідн.

Відпов

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - наявні факти порушення обліку таких коштів.

В - відсутні факти порушення обліку, контроль проводиться систематично, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

1.6.1.5

Контроль за своєчасним проведенням розрахунків за послуги, що надаються закладом iншим органiзацiям і установам.

 

0 бал.

1 бал.

 

 

 

 

невідповідн.

відпов.

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - наявні факти несвоєчасних розрахунків.

В - відсутні факти несвоєчасних розрахунків, контроль проводиться систематично, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

1.6.1.6

Проведення аналізу фактичних витрат закладу.

 

0 бал.

1 бал. 

 

 

 

 

невідповідн.

відпов.

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу фактичних витрат закладу.

В - аналіз фактичних витрат проводиться систематично, що підтверджується документально і при опитуванні персоналу.

1.6.1.7

Визначення вартостi послуг.

 

0 бал.

1 бал.

 

 

 

 

невідповідн.

відпов.

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення таких розрахунків.

В - проводяться такі розрахунки, що підтверджується документально.

1.6.1.8

Контроль за надходженням платежів за надані послуги від установ, що займаються добровільним медичним страхуванням

 

 

 

 

0 бал.

 

1 бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невід-

повідн.

 

Відпов

 

 

 

Вид лік-проф. Допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про контроль.

В – контроль проводиться систематично, що підтверджується документально.

1.6.1.9

Контроль за надходженням внесків спонсорів, пожертвувань і інвестицій.

 

 

 

 

0 бал.

 

1 бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невід-

повідн.

 

Відпов

 

 

 

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - наявні документи про внески, пожертвування та інвестиції.

В - відсутні документи про внески, пожертвування та інвестиції .

1.6.1.10

Регулярний i pетельний аналіз фiнансової дiяльності закладу.

. Аналiзу підлягають:

1.6.1.10.1

Рiчний звiт (щороку).

 

 

 

 

0 бал.

 

1 бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невід-

повідн.

 

Відпов

 

 

 

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу річних звітів.

В - проводиться аналіз річних звітів, що підтверджується документально.

1.6.1.10.2

Баланс витpат i прибутків (щоквартально).

 

 

 

 

0 бал.

 

1 бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невід-

повідн.

 

Відпов

 

 

 

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу балансу витратів і прибутків або такий аналіз не проводиться щоквартально.

В - щоквартально проводиться аналіз балансу витрат і прибутків, що підтверджується документально.

1.6.1.10.3

Сплаченi рахунки (щомiсяця).

 

 

 

 

0 бал.

 

1 бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невід-

повідн.

 

Відпов

 

 

 

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу сплачених рахунків або такий аналіз не проводиться щомісяця.

В - щомісяця проводиться аналіз сплачених рахунків, що підтверджується документально.

1.6.1.10.4

Поточна заборгованiсть по платежах (щомісяця).

 

 

 

 

0 бал.

 

1 бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невід-

повідн.

 

Відпов

 

 

 

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу поточної заборгованості або такий аналіз не проводиться щомісяця.

В - щомісяця проводиться аналіз поточної заборгованості, що підтверджується документально.

1.6.1.10.5

Iнвентаризацiя основних фондiв (щороку).

 

 

 

 

0 бал.

 

1 бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невід-

повідн.

 

Відпов

 

 

 

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу результатв інвентаризації основних фондів або такий аналіз не проводиться щороку.

В - щороку проводиться аналіз інвентаризації, що підтверджується документально.

1.6.1.10.6

Iнвентаризацiя розхідних матерiалiв i засобiв (щороку).

 

 

 

 

0 бал.

 

1 бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невід-

повідн.

 

Відпов

 

 

 

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу результатів інвентаризації розхідних матеріалів і засобів або такий аналіз не проводиться щороку.

В - щороку проводиться аналіз інвентаризації розхідних матеріалів і засобів, що підтверджується документально.

1.6.1.10.7

Iнвентаризацiя оборотних засобiв (щороку).

 

 

 

 

0 бал.

 

1 бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невід-

повідн.

 

Відпов

 

 

 

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу результатів інвентаризації оборотних засобів або такий аналіз не проводиться щороку.

В - щороку проводиться аналіз інвентаризації оборотних засобів, що підтверджується документально.

1.6.1.10.8

Iнвентаризацiя грошових коштів та документів, бланків суворої

звітності (щомісяця).

 

 

 

0 бал.

 

1 бал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невід-

повідн.

 

Відпов

 

 

 

Вид лік-проф. допомоги :

первинна

вторинна

третинна

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу результатів інвентаризації грошових коштів або такий аналіз не проводиться щомісяця.

В - щомісяця проводиться аналіз інвентаризації грошових коштів та документів, що підтверджується документально.

1.6.1.10.9

 

 

 

 

 

0 бал.

 

1 бал.

 

 

 

 

 

 

 

КО:

Н - відсутні свідчення про проведення аналізу результатів інвентаризації розрахунків або такий аналіз не проводиться щоквартально.

В - щоквартально проводиться аналіз інвентаризації розрахунків, що підтверджується документально.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0