Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.91 № 168 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

ДО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ ВІД 21.11.91 № 168

"ПРО ПОДАЛЬШЕ УДОСКОНАЛЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ"

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

від 1 червня 1995 р. № 97

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

31 серпня 1995 р. № 319/855

Враховуючи рішення апаратної наради Міністерства охорони здоров'я України (надалі - МОЗ) від 09.12.94, рекомендації семінару з медико-санітарного забезпечення населення України, та з метою удосконалення атестації лікарів НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 21.11.91 № 168 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (в редакції наказу МОЗ України від 09.06.93 № 130):

1.1. Пункт 1.10 викласти у такій редакції:

"1.10. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться за бажанням лікаря. Лікарі, які протягом року після закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації, не виявили бажання і не подали документи на чергову атестацію, крім випадків, передбачених п. 4.2 цього Положення, та лікарі, яким за рішенням атестаційної комісії відмовлено в присвоєнні (підтвердженні) другої кваліфікаційної категорії, підлягають атестації на визначення знань та практичних навиків з підтвердженням звання "лікар-спеціаліст" після проходження стажування.

Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять чергову атестацію на її підтвердження не рідше одного разу в п'ять років.

За бажанням спеціаліста атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший строк, але не раніше, ніж через один рік з моменту попередньої атестації".

1.2. Назву розділу 2 викласти у такій редакції:

"2. Атестація на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст".

1.3. Пункти 3.12, 3.13 викласти у такій редакції:

"3.12. До стажу роботи для проходження атестації за спеціальностями: "дезінфекційна справа", "паразитологія", "бактеріологія", "вірусологія", "лабораторна імунологія" зараховується період роботи за спеціальністю "епідеміологія".

3.13. До стажу роботи для проходження атестації за спеціальностями "гігієна праці", "гігієна харчування", "гігієна дітей і підлітків", "комунальна гігієна", "радіаційна гігієна" зараховується період роботи за спеціальністю "загальна гігієна".

2. Внести зміни та доповнення до Номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України від 21.11.91 № 168 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (в редакції наказу МОЗ України від 09.06.93 № 130):

2.1. Пункти 3, 8 викласти у такій редакції:

"3. Анестезіологія.

3.1. Дитяча анестезіологія";

"8. Загальна практика - сімейна медицина.

8.1. Суднова медицина.

8.2. Медицина невідкладних станів".

2.2. Підпункт 34.9 викласти у такій редакції:

"34.9. Хірургія серця і магістральних судин".

2.3. Доповнити Номенклатуру лікарських спеціальностей пунктом 36 такого змісту:

"36. Психофізіологія".

3. Дозволити лікарям при проходженні атестації у 1995 році складати іспит за передатестаційний цикл після проходження ними курсів тематичного удосконалення у 1994 році, а у 1996 році - після курсів тематичного удосконалення у 1995 році.

4. Наказ МОЗ України від 27.08.93 № 193 "Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.91 № 168 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" скасувати.

В.о. Міністра

А.М.Сердюк

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0