Про проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо розробки, виробництва і застосування продукції, яка може негативно впливати на здоров'я людини

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЩОДО РОЗРОБКИ, ВИРОБНИЦТВА І ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА МОЖЕ НЕГАТИВНО ВПЛИВАТИ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Міністерства охорони здоров'я України

від 20 жовтня 1995 р. № 190

Погоджено з Держстандартом

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 січня 1996 р. за № 2/1027

З метою попередження шкідливого впливу на здоров'я людини факторів, пов'язаних з виробництвом та застосуванням продукції, процесів, технологій, робіт, послуг (надалі - продукції), а також виконання ст. 10-17, 23, 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", декрету Кабінету міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.93 № 46-93, постанови Кабінету міністрів України від 13.06.95 № 420 "Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію через 10 днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України:

1.1. Порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо розробки, виробництва і застосування продукції, яка може негативно впливати на здоров'я людини.

1.2. Положення про державну санітарно-гігієнічну експертизу проектів нормативної документації в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби.

1.3. Положення про порядок видачі гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на продукцію в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби.

1.4. Перелік продукції, нормативна документація на яку або імпорт якої підлягає обов'язковому розгляду в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби.

2. Встановити:

2.1. Порядок та повноту викладення вимог санітарних норм і правил в нормативних документах визначає Головний державний санітарний лікар України.

2.2. Свідоцтво про атестацію установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних та інших досліджень щодо безпеки продукції для здоров'я людини затверджує Головний державний санітарний лікар України, а також Держстандарт України стосовно питань метрологічного забезпечення.

2.3. Державна реєстрація нормативних документів на продукцію, що наведена в Переліку продукції, нормативна документація на яку або імпорт якої підлягає обов'язковому розгляду в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби, повинна проводитися згідно з Положенням про державну санітарно-гігієнічну експертизу проектів нормативної документації в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби при наявності висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації (додаток № 1 до вищевказаного Положення, надалі - Висновок).

2.4. Сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО (далі - Сертифікат) видається тільки у випадках, якщо продукція випускається за нормативним документом, що зареєстрований у відповідності з п. 2.3 даного наказу та при наявності Гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на вітчизняну та імпортовану продукцію (надалі - Гігієнічний висновок) згідно з Положенням про порядок видачі Гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на продукцію в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.5. Гігієнічний висновок на вітчизняну та імпортовану продукцію є дозволом на виробництво і використання продукції в Україні.

2.6. Нагляд за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах та інших нормативних документах, відповідності продукції вимогам безпеки для здоров'я і життя населення здійснюють органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби.

3. Головному санепідуправлінню, Головному управлінню з медичних проблем аварії на ЧАЕС та радіаційного захисту населення МОЗ України:

3.1. Довести після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України до міністерств, відомств, інших центральних органів державної виконавчої влади даний наказ і здійснювати контроль за його виконанням.

3.2. Організувати проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи і підготовку Висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації відповідно до Положення про державну санітарно-гігієнічну експертизу проектів нормативної документації в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.3. Організувати підготовку Гігієнічного висновку на вітчизняну продукцію, що виготовляється в Україні, та імпортовану продукцію, яка не має відповідних даних щодо безпеки продукції для здоров'я населення, встановлених нормативними документами МОЗ України.

3.4. Направляти при необхідності проекти нормативних документів на експертний розгляд в науково-дослідні інститути гігієнічного профілю, медичні інститути, інститути удосконалення лікарів, установи та заклади державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я.

4. Українському науковому гігієнічному центру МОЗ України:

до 1 лютого 1996 року розробити систему обліку погодженої органами, установами та закладами державної санепідслужби нормативної документації та гігієнічних висновків на вітчизняну та імпортовану продукцію та подати на затвердження Головному державному санітарному лікарю України;

з 1 березня 1996 року ввести в дію систему обліку та розпочати роботу по створенню реєстру цих документів.

5. Головному лікарю Українського центру державного санепіднагляду, Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, на водному, залізничному та повітряному транспорті, міністерств оборони, внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного комітету охорони державних кордонів, Національної гвардії України, об'єктів, що мають особливий режим роботи, лікувально-оздоровчі об'єднання Кабінету міністрів України:

5.1. Прийняти наказ до керівництва та виконання.

5.2. Повідомити розробників проектів нормативної документації, виготовлювачів, споживачів, імпортерів продукції про обов'язковість виконання Положення про державну санітарно-гігієнічну експертизу проектів нормативної документації та Положення про порядок видачі Гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на продукцію в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби.

6. Головному лікарю Українського центру державного санепіднагляду, Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя:

6.1. Проводити за дорученням Головного державного санітарного лікаря України державну санітарно-гігієнічну експертизу і видавати Висновок, згідно з Положенням про санітарно-гігієнічну експертизу проектів нормативної документації в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби, а також Гігієнічний висновок згідно з Положенням про порядок видачі Гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на продукцію в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби.

6.2. Здійснювати державний санітарний нагляд за відповідністю умов виробництва продукції, що випускається, санітарно-гігієнічним вимогам та нормативній документації з оформленням акта.

6.3. Щороку звіряти в територіальних органах Держстандарту України відповідність зареєстрованих нормативних документів з кількістю погоджених в закладах державної санепідслужби.

6.4. Перелік розглянутої та звіреної нормативної документації і копії свідоцтв, гігієнічних висновків один раз у півріччя (до 01.02, 01.07) надсилати до Українського наукового гігієнічного центру за встановленою МОЗ України формою.

7. Голові Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України Л.М.Горбаню:

7.1. Здійснювати атестацію установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних та інших досліджень щодо безпеки продукції для здоров'я людини.

7.2. Щороку подавати Головному державному санітарному лікарю України зміни та доповнення до Списку установ і організацій, яким надано право проводити токсиколого-гігієнічні, медико-біологічні та інші дослідження щодо безпеки продукції для здоров'я людини.

8. Міністерствам, державним комітетам, іншим органам державної виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форм власності, а також іншим юридичним особам розробляти, виготовляти, реалізовувати та імпортувати продукцію згідно з Положенням про державну санітарно-гігієнічну експертизу проектів нормативної документації та Положенням про порядок видачі Гігієнічного висновку в органах, установах та закладах державної санітарно-епідеміологічної служби.

9. Вважати такими, що втратили чинність:

  • постанову Головного державного санітарного лікаря України від 20.07.90 р. № 8 "Здійснення державного санітарного нагляду за погодженням нормативно-технічної документації, виготовленням і впровадженням продукції машинобудування і хімії в народне господарство та побут" та доповнення до неї;
  • постанову Головного державного санітарного лікаря України від 19.10.92 р. № 4 "Токсиколого-гігієнічна оцінка хімічних речовин".

10. Дозволяється тиражувати наказ та документи, затверджені ним, в необхідній кількості примірників.

Головний державний санітарний лікар

України, Перший заступник міністра

В.Ф.Марієвський

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0