Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 21.11.91 № 168 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"

Содержание статьи:


  • "ПРО ПОДАЛЬШЕ УДОСКОНАЛЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ"

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

ДО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ ВІД 21.11.91р. № 168

"ПРО ПОДАЛЬШЕ УДОСКОНАЛЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ"

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

від 19 лютого 1996р. № 32

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14 березня 1996 р. за N 114/1139

Згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", з метою подальшого удосконалення атестації лікарів НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни і доповнення до "Положення про порядок проведення атестації лікарів", затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.11.91р. № 168 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (в редакції наказу МОЗ України від 09.06.93р. № 130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.93р. за № 91):

1.1. Пункти 1.5, 1.6 викласти у такій редакції:

"1.5. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікацій-них категорій проводиться комісіями, що створюються при Міністерстві охорони здоров'я України (Центральна атестаційна комісія), Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, санітарно-епідеміологічній станції Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя.

1.6. Атестаційні комісії при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, санітарно-епідеміологічних станціях Автономної Республіки Крим, областей, м.Києва і м. Севастополя проводять атестацію лікарів безпосередньо підпорядкованих закладів.

Лікарі, які працюють у закладах охорони здоров'я, підпорядкованих відомствам, що не мають своїх атестаційних комісій, проходять атестацію з додержанням вимог цього Положення в атестаційних комісіях системи Міністерства охорони здоров'я України".

1.2. Пункт 3.16 викласти у такій редакції:

"3.16. Особовий склад атестаційної комісії затверджується наказом органу охорони здоров'я, санепідстанції, при якому вони створюються.

До складу атестаційної комісії входять: керівні працівники, головні спеціалісти Міністерства, управлінь охорони здоров'я, представники відповідних профспілкових органів, асоціацій лікарів, керівники закладів охорони здоров'я, науково-педагогічні працівники медичних вищих учбових закладів, науково-дослідних інститутів, інститутів удосконалення лікарів тощо".

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника міністра, Головного державного санітарного лікаря України В.Ф.Марієвського.

Міністр

Є.С.Короленко

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0