Про створення науково-навчально-виробничого центру точного лиття зубних протезів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 398/327 від 17.11.98

м.Київ

vd981117 vn398/327

Про створення науково-навчально-виробничого центру точного лиття зубних протезів

З метою підготовки кваліфікованих інженерів-ливарників з точного лиття стоматологічних сплавів, розробки сучасних технологій виробництва зубних протезів, перепідготовки стоматологів та зубних техніків для поліпшення роботи, підвищення якості та збільшення обсягів надання зубопротезної допомоги населенню Н А К А З У Є М О:

1. Створити в структурі Національного технічного університету України "КПІ" (НТУУ "КПІ") (кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів) та Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (КМАПО) (кафедри ортопедичної і кафедри терапевтичної стоматології) науково-навчально-виробничий центр точного лиття зубних протезів (надалі - Центр) з підготовки та перепідготовки кадрів, організації розробок, координації наукових і практичних заходів з проблем масового точного лиття стоматологічних сплавів, обробки та полірування тонкостінних металевих зубопротезних виробів.

2. Покласти на Центр повноваження з питань експертизи проектів нормативно-технічної документації, науково-методичного керівництва та виконання робіт із стандартизації і сертифікації обладнання, матеріалів та інших засобів, що використовуються у виробництві зубних протезів із застосуванням точного лиття.

3. Організувати на базі Національного технічного університету України "КПІ" спеціалізований типовий експериментально-виробничий цех точного лиття зубопротезних виробів за вимогами подібних виробництв на промислових підприємствах у термін до 1.10.99 р.

4. Встановити, що Центр не є юридичною особою. Він є структурним підрозділом НТУУ "КПІ" та КМАПО і належить до сфери управління Міносвіти України та МОЗ України, на період до освоєння технологій та нарощення проектних виробничих потужностей утримується за рахунок коштів із бюджету, після чого буде функціонувати на засадах господарського розрахунку та держзамовлення.

5. Заступникам Міністрів Міносвіти України (А.Г.Богомолов), МОЗ України (В.Ф.Москаленко) вирішити питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення Центру у термін до 31.12.98 року.

6. Управлінню економіки та планування Міносвіти України (М.І.Кіпень), Головному економічному управлінню МОЗ України (Т.Ф.Баранова) при затвердженні кошторису видатків на 1999 рік НТУУ "КПІ" та КМАПО передбачити видатки на створення та утримання Центру у 1999 році.

7. Державному українському об'єднанню "Політехмед" МОЗ України (В.Ф.Девко) забезпечити Центр технологічним обладнанням, інструментами та матеріалами згідно поданих заявок.

8. Головному управлінню лікувально-профілактичної допомоги (В.А.Піщиков), начальнику управління науки (Є.М.Горбань), Головному управлінню закладів освіти (Ю.В.Вороненко) МОЗ України на протязі 1999 р. розробити заходи та напрямки щодо впровадження прогресивних технологій масового виготовлення зубопротезних виробів з застосуванням точного лиття та працевлаштування випускників Національного технічного університету "КПІ" з нової спеціалізації - "Технологія виготовлення литих стоматологічних та ортопедичних протезів" в стоматологічних закладах України.

9. Першому проректору Національного технічного університету "КПІ" (Ю.І.Якименко), ректору Київської медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика (В.М.Гирін):

9.1. Призначити директором Центру Лещенка М.М.

9.2. Внести відповідні зміни до Статутів НТУУ "КПІ" та КМАПО у встановленому порядку.

9.3. Здійснити комплекс організаційних заходів щодо створення вищезазначеного структурного підрозділу.

9.4. Забезпечити Центр необхідними для роботи приміщеннями, науково-педагогічними кадрами, матеріально-технічною базою, розробити навчально-методичне забезпечення для здійснення освітньої діяльності на рівні державних стандартів.

9.5. Переглянути та узгодити плани та тематику наукових досліджень задіяних кафедр, привести їх роботу у відповідність до вимог перспективних розробок з найменшими фінансовими витратами зі скороченням тематики досліджень з віддаленою перспективою впровадження у термін до 30.12.98 року.

10. Ректору Київської медичної академії ім.П.Л.Шупика (В.М.Гирін) ввести в штат стоматологічної поліклініки одну посаду лікаря стоматолога-ортопеда.

11. Директору Центру (М.М.Лещенко) розробити Положення про Центр, його структуру, штатний розпис і чисельність працівників та затвердити у встановленому порядку у термін до 1.02.99 року.

12. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

Міністр освіти України

М.З.Згуровський

Міністр охорони здоров'я України

М.А.Сердюк

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0