Про послуги з охорони здоров'я, операції з надання яких закладами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг, звільняються від обкладення податком на додану вартість

П О С Т А Н О В А

від 5 жовтня 1998 р. N 1602

Київ

Про послуги з охорони здоров'я, операції з надання яких закладами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг, звільняються від обкладення податком на додану вартість

Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що відповідно до підпункту 5.1.8 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) операції з надання усіх послуг з охорони здоров'я (у тому числі медико-санітарної допомоги, судово-медичної і судово-психіатричної експертизи) закладами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг незалежно від джерел покриття їх вартості, звільняються від обкладення податком на додану вартість, крім послуг за переліком згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 1998 р. N 1602>

ПЕРЕЛІК
послуг з охорони здоров'я (у тому числі медико-санітарної допомоги, судово-медичної і судово-психіатричної експертизи), операції з надання яких закладами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг, не звільняються від обкладення податком на додану вартість

1. Надання косметологічної допомоги, за винятком тієї, що надається за медичними показаннями.

2. Масаж з метою зміцнення здоров'я дорослого населення, корекції осанки тощо.

3. Проведення профілактичних медичних оглядів з винесенням, висновку про стан здоров'я на прохання громадян.

4. Проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів та попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення об'єкта, а також нормативної документації на нові технології виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції.

5. Надання консультаційної допомоги з питань, що стосуються проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи.

6. Обстеження відповідності стану об'єктів, що будуються, реконструюються або функціонують, санітарному законодавству за заявкою замовника.

7. Проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших обстежень щодо безпеки продукції для здоров'я людини за заявкою замовника.

8. Видача дозволів суб'єктам господарювання на виробництво, використання, транспортування, зберігання, реалізацію, захоронення, знищення, утилізацію продукції та речовин вітчизняного й імпортного виробництва, що потенційно небезпечні для здоров'я людини.

9. Надання юридичним і фізичним особам консультаційної допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров'я, в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

10. Проведення медичного огляду осіб:

а) для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, за винятком військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї яких передбачено законодавством;

б) для отримання відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (за винятком державних службовців, робота яких пов'язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи);

в) для отримання посвідчення водія транспортного засобу.

11. Медичне обслуговування з'їздів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань, зон відпочинку тощо.

12. Медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням.

13. Організація медичного контролю осіб, які займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах.

14. Проведення профілактичних щеплень громадянам, які від'їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім від'їжджаючих на лікування та у службові відрядження).

15. Складання за заявками замовників санітарних паспортів радіотехнічних об'єктів та проведення натуральних досліджень для їх підтвердження.

16. Проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи з акридитації та атестації підприємств, установ, організацій на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень за заявками замовників.

17. Визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесів, проведення досліджень для розроблення засобів і заходів щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії.

18. Навчання на робочому місці в установах санітарно-епідеміологічної служби, державних науково-дослідних інститутах гігієнічного та епідеміологічного профілю фахівців підприємств, установ, організацій, проведення санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень за заявками замовників.

19. Надання послуг в організації роботи відомчих санітарних лабораторій, оснащенні їх медичною технікою (обладнанням, апаратурою, приладами). Навчання на місці фахівців цих лабораторій методики проведення санітарно-гігієнічних досліджень за заявками замовників.

Міністр
Кабінету Міністрів України
А.ТОЛСТОУХОВ

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0