ПОРЯДОК надання МОЗ України погодження на видачу ліцензій на імпорт препаратів косметичних та засобів особистої гігієни, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році.

                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Наказом Міністерства охорони
                        здоров'я України
                     N 12 від 16 січня 2001 р.

                        ЗАРЕЄСТРОВАНО
                    в Міністерстві юстиції України
                    8 лютого 2001 р. за N 123/5324


                ПОРЯДОК
      надання Міністерством охорони здоров'я України
     погодження на видачу ліцензій на імпорт препаратів
      косметичних та засобів особистої гігієни, імпорт
        яких підлягає ліцензуванню у 2001 році

   Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про захист
прав споживачів", постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2000 року N 1911 "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких
підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році", регулює порядок
надання погоджень на видачу ліцензій на імпорт препаратів косметичних
та засобів особистої гігієни за кодами ТН ЗЕД 33.02 - 34.02 (крім
сумішей запашних речовин для харчової промисловості або виробництва
напоїв за кодом 33.02 10000, соусів та ароматизаторів для виробництва
сигарет та тютюну для паління за кодом 33.02 90000, емульгатора за
кодом 34.02 11000 та піностабілізаторів, які використовуються для
виробництва пінополіуретану за кодом 34.02 13000, 34.02 90100), згідно
з договорами між українськими та іноземними суб'єктами підприємницької
діяльності, незалежно від форм власності та видів діяльності. Якщо
міжнародним договором, укладеним Україною, установлені інші правила,
відмінні від тих, що передбачені цим Порядком, то застосовуються
правила міжнародного договору.

   1. Погодження на видачу ліцензій на імпорт препаратів косметичних
та засобів  особистої  гігієни  (далі-погодження)  видається  за
результатами розгляду документів, які подаються до  Міністерства
охорони здоров'я України, а саме:
   а) заяви про надання погодження у двох примірниках (додаток 1);
   б) копій документів, завірених підписом та печаткою заявника:
   - контракту з нерезидентами та специфікацію до нього (якщо текст
контракту або специфікації викладений іноземною мовою, то заявник
додає письмовий переклад на українську, що завірений установою, яка
має право на здійснення офіційних перекладів);
   - сертифікатів якості виробника (для лікарської косметики)
   - сертифікатів походження
   - сертифікатів відповідності (свідоцтво про визнання іноземного
сертифіката) - для препаратів косметичних та засобів  особистої
гігієни, що підлягають обов'язковій сертифікації;
   - акта експертизи товару, виданого Торгово-промисловою палатою
України у 2001 р. з визначенням коду товару за ТН  ЗЕД  для
підтвердження відповідності кодам, зазначеним у додатку 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1911 "Про
переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і
ліцензуванню у 2001 році";
   в) копії позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної
експертизи відповідно до статті 16 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення";
   г) переліку препаратів косметичних та засобів особистої гігієни,
що імпортуються, за встановленим зразком (додаток 2)  у  трьох
примірниках; виправлення в переліку товарів, цінах, обсягах  не
допускаються;
   Суб'єкт підприємницької діяльності несе відповідальність  за
достовірність інформації, наведеної в  документах,  поданих  для
отримання погодження.

   2. Погодження (додаток 3) оформляється в трьох примірниках, два з
яких передаються суб'єкту підприємницької діяльності (один - для
подальшого оформлення в установленому порядку ліцензії на імпорт
Міністерством економіки України, другий - для пред'явлення митним
органам при ввезенні товарів на територію України), третій береться на
окремий облік в Міністерстві охорони здоров'я України. Погодження
підписується заступником Міністра  охорони  здоров'я  України  і
засвідчується печаткою Мністерства охорони здоров'я.

   3. У розгляді документів може бути відмовлено, якщо поданий
неповний або не оформлений належним чином комплект  документів,
передбачених пунктом 1 цього Порядку про що заявника повідомляють
письмово.

   4. У наданні погодження може бути відмовлено, якщо встановлено
недостовірність поданих документів.
   Про відмову в наданні погодження робиться позначка в обох
примірниках заяви, там саме ставиться підпис заявника про отримання
другого примірника заяви та ознайомлення з причинами відмови у видачі
погодження.
   Рішення про відмову в розгляді документів та наданні погодження
може бути оскаржено в судовому порядку.

   5. Рішення про надання (або відмову в наданні) погодження
суб'єкту підприємницької діяльності приймає Міністерство  охорони
здоров'я України не пізніше як за 15 робочих днів з дня подання заяви.

   6. Документи, прийняті згідно з пунктом 1 цього Порядку, заявнику
не повертаються.

Заступник Міністра                     О.Ш.Коротко


                         ДОДАТОК 1
                    до пункту 1 Порядку надання
                    Міністерством охорони здоров'я
                    України погодження на видачу
                    ліцензій на імпорт препаратів
                   косметичних та засобів особистої
                    гігієни, імпорт яких підлягає
                     ліцензуванню у 2001 році

                         Міністерство охорони
                         здоров'я України

                ЗАЯВА
          про надання погодження на видачу
          ліцензії на імпорт препаратів
          косметичних та засобів особистої
                гігієни

Заявник __________________________________________________________
    (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта
    підприємницької діяльності, його місцезнаходження,
__________________________________________________________________
   для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія,
    N паспорта, коли та ким виданий, місце проживання)
__________________________________________________________________
   Телефон ____________       Факс _______________

Контракт _________________________________________________________
    (номер, дата, загальна сума контракту в валюті,
  що відноситься до 1-ї групи Класифікатора іноземних валют,
  фірма-продавець,  фірма-виробник,  фірма-постачальник)

Предмет контракту (імпорт) _______________________________________
                (препарати косметичні
__________________________________________________________________
 та засоби особистої гігієни згідно з переліком, що додається)

Керівник організації-імпортера
_______________________________________     _________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) М.П.     (підпис)

------------------------------------------------------------------
|Погодження видано ______________________________________________|
|               (дата, N погодження)        |
|________________________________________________________________|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Відмовлено у видачі погодження _________________________________|
|                   (причини відмови)     |
|________________________________________________________________|
|                                |
|Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений _____|
|________________________________________________________________|
|     (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)     |
------------------------------------------------------------------

                         ДОДАТОК 2
                    до пункту 1 Порядку надання
                    Міністерством охорони здоров'я
                    України погодження на видачу
                    ліцензій на імпорт препаратів
                   косметичних та засобів особистої
                    гігієни, імпорт яких підлягає
                     ліцензуванню у 2001 році

                ПЕРЕЛІК
           препаратів косметичних та
           засобів особистої гігієни
---------------------------------------------------------------------------------
| N | Код |Повна назва продукції| Завод- |Одиниця|Кількість| Ціна    |Сума|
|п\п|ТН ЗЕД|   українською   |виробник,| виміру|     |Валюта, 	  |  |
|  |   |    мовою     | країна |    |     |що належить |
|  |   |           |     |    |     |до 1-ї групи |  |
|  |   |           |     |    |     |класифікатора|  |
|  |   |           |     |    |     |іноземних  |
|  |   |           |     |    |     |валют    |  |
|---+------+---------------------+---------+-------+---------+------------------+-
|1 | 2  |     3     |  4  |  5  |  6  |   7    | 8 |
|---+------+---------------------+---------+-------+---------+-------------+----|
|---+------+---------------------+---------+-------+---------+-------------+----|
|---+------+---------------------+---------+-------+---------+-------------+----|
|---+------+---------------------+---------+-------+---------+-------------+----|
---------------------------------------------------------------------------------

 Керівник організації-імпортера     Погоджую номенклатуру
 ______________________________    ____________________________
     (підпис) М.П.        (підпис посадової особи МОЗ
                       України) М.П.
 ___________________
   * Додатки приймаються тільки в надрукованому вигляді

                         ДОДАТОК 3
                    до пункту 2 Порядку надання
                    Міністерством охорони здоров'я
                    України погодження на видачу
                    ліцензій на імпорт препаратів
                   косметичних та засобів особистої
                    гігієни, імпорт яких підлягає
                     ліцензуванню у 2001 році

               ПОГОДЖЕННЯ
        на видачу ліцензій на імпорт препаратів
        косметичних та засобів особистої гігієни

від _______________                N ______________

Видане____________________________________________________________
    (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта
    підприємницької діяльності, його місцезнаходження,
__________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, імя, по батькові, серія, N паспорта,
       коли та ким виданий, місце проживання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Контракт _________________________________________________________
    (номер, дата,  загальна  сума контракту в валюті, що
відноситься до І-ї групи  Класифікатора  іноземних  валют,
фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник)
__________________________________________________________________

Предмет контракту (імпорт) _______________________________________
               (препарати косметичні або засоби
__________________________________________________________________
    особистої гігієни згідно з переліком, що додається)
__________________________________________________________________

 Додаток на __________арк.

 ___________________________       ________________________
 (Посадова особа МОЗ України)      М.П.   (підпис)


Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0