Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала

ПЕРЕЛІК

ПРОДУКЦІЇ, НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЯКУ АБО ІМПОРТ ЯКОЇ ПІДЛЯГАЄ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ РОЗГЛЯДУ В ОРГАНАХ, УСТАНОВАХ ТА ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 20 жовтня 1995 р. N 190

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 січня 1996 р. за N 6/1031

1. Прилади, апарати, установки, дія яких грунтується на використанні іонізуючого випромінювання.

1.1. Дефектоскопічні, терапевтичні та інші апарати (переносні, пересувні, стаціонарні).

1.2. Радіонуклідні джерела для радіоізотопних приладів.

1.3. Еталонні джерела.

1.4. Прилади, апаратура, установки.

1.5. Промислові установки, що генерують іонізуюче випромінювання.

1.6. Радіоізотопні прилади.

1.7. Рентгенодіагностичні і флюорографні апарати.

1.8. Пульти управління приладами, апаратами.

2. Матеріали, які населення використовує в побуті.

2.1. Товари побутової хімії.

2.2. Парфюмерно-косметичні вироби.

2.3. Полімерні та інші матеріали, що використовуються в житлово-цивільному будівництві, для виготовлення одягу, взуття, товарів повсякденного вжитку, меблів тощо.

3. Побутові прилади та вироби.

4. Матеріали, що використовуються в транспортних засобах.

5. Нові полімерні і синтетичні матеріали, фарби, клеї тощо, які використовуються у виготовленні дитячого одягу, взуття, дитячих меблів, спортивного інвентаря, ігор та іграшок, тренажерів тощо, які раніше не застосовувались, і нормативні документи на них не погоджувались.

6. Продукти харчування, харчові добавки, харчова сировина.

6.1. Нові продукти (нові види риб, морські гідробіонти тощо).

6.2. Продукти, виготовлені на основі нових видів нетрадиційної продовольчої сировини (ізолянти, концентрати білка, деякі види тварин і рослин, одноклітинних організмів, продуктів їх переробки).

6.3. Продукти, одержані з використанням принципово нових видів тварин і рослин, одноклітинних організмів, продуктів їх переробки тощо, а також вид технологічних процесів (біотехнологія, вплив електричних полів, ультразвуку тощо).

6.4. Харчові добавки - природні або синтетичні речовини, біологічно активні, що додаються до харчових продуктів.

6.5. Продукти дитячого харчування.

6.6. Дієтичні продукти, продукти лікувального харчування для профілактики порушень обмінних процесів тощо.

6.7. Кормові домішки, які вводяться в їжу тварин і які можуть вплинути на якість продуктів харчування.

7. Матеріали, що мають контакт з харчовими продуктами, питною водою.

7.1. Полімерні та інші матеріали, які використовуються для тари і пакування харчових продуктів, дитячих іграшок.

8. Речовини промислового і сільськогосподарського призначення, хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості.

8.1. Нова, незастосовувана раніше у виробництві продукції сировина, з якою має безпосередній контакт людина, складові частини продукції, які можуть впливати на організм людини.

8.2. Хімічні речовини та композиції виробничого призначення, зварні матеріали, електроди, матеріали для вентиляційних конструкцій, каталізатори, наповнювачі тощо.

8.3. Будівельні матеріали і конструкції, лаки, фарби, мастики, герметики, звуко- і теплоізоляційні матеріали тощо для будівництва, ремонту, реконструкції будівель.

8.4. Полімерні, синтетичні матеріали і вироби з них промислового призначення, що раніше не застосовувались, та нормативна документація на які не була погоджена.

8.5. Тара, пакувальні матеріали для ручного пакування машин, приладів, обладнання, які зберігаються у приміщеннях, де постійно перебуває людина.

8.6. Матеріали, які використовуються для виготовлення спеціального одягу, взуття, засоби індивідуального захисту, вироби з них, які не застосовувались, і нормативна документація на які не була погоджена.

8.7. Засоби захисту рослин (лісових, сільськогосподарських), мінеральні добрива та ін.

8.8. Продукти мікробіологічного синтезу, біологічно активні речовини.

8.9. Небезпечні вантажі.

9. Вироби медичного призначення.

9.1. Медична техніка, обладнання, діагностична апаратура, засоби вимірювання тощо.

9.2. Лікарська сировина і рослини.

9.3. Ліки і фармацевтичні препарати, в т.ч. природного походження.

9.4. Пакувальні матеріали для ліків, інструментарію.

9.5. Предмети та вироби санітарії та гігієни.

9.6. Дезінфікуючі засоби.

10. Відходи промислового і сільськогосподарського виробництва, вироби з них, вторинна сировина. Руди, шлаки та зола.

11. Продукція машинобудування, у тому числі для торгівлі, громадського харчування тощо.

11.1. Технологічне устаткування, прилади, керовані людиною.

11.2. Засоби автоматизації, механізації і управління за участю людини.

11.3. Транспортні засоби (комбайни, трактори, автобуси, автомобілі тощо).

11.4. Технологічні лінії, комплекси, процеси тощо.

11.5. Засоби ергономічної раціоналізації робочих місць (робочі меблі, оргтехсистеми тощо).

11.6. Засоби забезпечення вимог безпеки праці.

11.7. Засоби технічного обслуговування і ремонту тощо.

11.8. Обчислювальна техніка, прилади, призначені для використання в промисловості, навчально-виховних закладах, побуті тощо.

Пояснення:

До пунктів 2, 5, 10. Керівні нормативні документи Держстандарту не передбачають реєстрації технічних умов на дослідні зразки, сувеніри і вироби народних художніх промислів, технологічні промислові відходи, сировину, матеріали, напівфабрикати. Але, якщо на них розроблені технічні умови, вони підлягають розгляду в органах та установах санітарно-епідеміологічної служби щодо дотримання вимог безпеки.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0