РЕКОМЕНДАЦІЯ 69 щодо медичного обслуговування

Генеральна конференція Міжнародної організації праці
РЕКОМЕНДАЦІЯ 69 щодо медичного обслуговування

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана у Філадельфії Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася 20 квітня 1944 року на свою двадцять шосту сесію, постановивши прийняти ряд пропозицій стосовно установ медичного обслуговування, що є частиною четвертого пункту порядку денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форми рекомендації, ухвалює цього дванадцятого дня травня місяця тисяча дев'ятсот сорок четвертого року нижченаведену Рекомендацію, яка називатиметься Рекомендацією 1944 року щодо медичного обслуговування:

беручи до уваги, що в Атлантичній хартії передбачається "тісна співпраця між усіма країнами в економічній галузі з метою забезпечити для всіх кращі умови праці, економічний розвиток та соціальне забезпечення",

беручи до уваги, що Конференція Міжнародної організації праці в Резолюції, ухваленій 5 листопада 1941 року, схвалила цей принцип Атлантичної хартії та проголосила повне співробітництво Міжнародної організації праці у його здійсненні,

беручи до уваги, що можливість користування належним медичним обслуговуванням є суттєвим елементом соціального забезпечення,

беручи до уваги, що Міжнародна організація праці сприяла розвиткові установ медичного обслуговування:

шляхом внесення до Конвенції 1925 року про відшкодування працівникам внаслідок нещасних випадків на виробництві та до Конвенцій 1927 року про страхування на випадок хвороби в промисловості та про страхування на випадок хвороби в сільському господарстві положень стосовно медичного обслуговування;

шляхом повідомлення Адміністративною радою членів Організації про висновки нарад експертів щодо охорони здоров'я і страхування на випадок хвороби в період економічної депресії, про економну організацію видачі медичних і фармацевтичних препаратів у порядку страхування на випадок хвороби, а також про керівні принципи, що стосуються профілактичних і лікувальних заходів у галузі страхування на випадок інвалідності, старості чи втрати годувальника родини;

шляхом прийняття Першою і Другою конференціями праці американських держав резолюцій, які становлять собою Міжамериканський кодекс соціального страхування, шляхом участі делегації Адміністративної ради на Першій міжамериканській конференції з соціального забезпечення, яка ухвалила Декларацію Сантьяго (Чилі), а також шляхом затвердження Адміністративною радою Статуту Міжамериканської конференції соціального забезпечення, заснованої як постійний орган співпраці між адміністраціями та установами соціального забезпечення, що діють у контакті з Міжнародним бюро праці;

шляхом участі Міжнародного бюро праці у статусі консультанта в розробленні систем соціального страхування в ряді країн, а також за допомогою інших заходів;

беручи до уваги, що деякі члени Організації не вжили заходів, які належать до їхньої компетенції, з метою поліпшення здоров'я населення шляхом розширення можливостей отримання медичного обслуговування через розроблення програм щодо забезпечення охорони здоров'я, поширення гігієнічних знань і поліпшення харчування та житлових умов, хоча їхні потреби в цьому є дуже великими, і, що є конче бажаним, щоб ці члени Організації вжили в якомога стисліший строк всіх потрібних заходів для їхнього подальшого розвитку,

беручи до уваги, що вже тепер надзвичайно бажано вжити подальших заходів щодо поліпшення та уніфікації медичного обслуговування, поширення його на всіх працівників і на їхні родини, зокрема на сільське населення та осіб, які працюють за власний рахунок, а також для усунення несправедливих ненормальностей без обмеження права кожної охопленої системою медичного обслуговування особи отримувати за власним бажанням медичне обслуговування в приватному порядку за свій рахунок,

беручи до уваги, що розроблення деяких загальних принципів, яких у цьому відношенні повинні дотримуватись члени Організації під час налагодження мережі установ медичного обслуговування у відповідних країнах, сприятиме досягненню цієї мети, Конференція радить членам Організації, як тільки умови в країні дадуть таку змогу, застосовувати нижченаведені принципи, розвиваючи ці установи медичного обслуговування з метою здійснення п'ятого принципу Атлантичної хартії і на запит Адміністративної ради подавати Міжнародному бюро праці доповіді щодо заходів, вжитих для впровадження в життя цих принципів.

I. Загальні принципи
Основні риси служби медичного обслуговування
Види служб медичного обслуговування
II. Сфера застосування
Поширення обслуговування на все населення
Здійснення медичного обслуговування з боку органів соціального страхування та Надання медичних послуг державною службою
III. Надання медичних послуг і його координація із загальними службами охорони здоров'я
Охоплення послугами та Постійна можливість отримання повного догляду
Раціональна організація медичного обслуговування
Співробітництво із загальними службами охорони здоров'я
IV. Якість послуг
Оптимальні норми медичного обслуговування та Вибір лікаря і постійність догляду
Умови праці та правовий стан лікарів і осіб суміжних професій
Норми кваліфікації і професійних знань
V. Фінансування служби медичного обслуговування
Створення фонду фінансування служби соціального страхування
Створення фонду для фінансування державної служби медичного обслуговування та Створення капітальних фондів
VI. Контроль і керування службою медичного обслуговування
Єдність служб охорони здоров'я і демократичний контроль та Єдине адміністративне керівництво у центрі
Управління на місцях
Право оскарження
Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0