Єдність служб охорони здоров'я і демократичний контроль

Содержание статьи:


  • Єдине адміністративне керівництво у центрі

92. Усі служби медичного обслуговування і загальної охорони здоров'я повинні контролюватися центральним органом і керуватися у межах санітарного округу, як це визначено в параграфі 24; особи, які користуються послугами служби медичного обслуговування, а також особи медичної і суміжних з нею професій повинні допускатися до участі в управлінні цією службою.

Єдине адміністративне керівництво у центрі

93. Орган центральної влади, що уособлює колектив, повинен формулювати політику в галузі охорони здоров'я, наглядати за службами медичного обслуговування і загальними службами охорони здоров'я, за умови консультації і співробітництва з представниками медичної і суміжних з нею професій щодо всіх професійних питань, а також за умови консультації з особами, які отримують послуги, стосовно загальних принципів і управління службою медичного обслуговування.

94. Якщо медичне обслуговування поширюється на все населення в цілому чи на більшість населення, і якщо всі служби медичного обслуговування і загальної охорони здоров'я контролюються або належать до відання центрального державного органу, то начальник цього органу може вважатися особою, яка репрезентує населення, що отримує послуги.

95. Центральний державний орган повинен підтримувати контакт з особами, яких обслуговують, через консультативні органи, що складаються з представників організацій різних верств населення, як наприклад, профспілок, об'єднань роботодавців, торгових палат, об'єднань фермерів, жіночих спілок і товариств захисту дітей.

96. Якщо медичне обслуговування поширюється лише на певну категорію населення, і якщо всі служби медичного обслуговування і загальної охорони здоров'я контролюються державним органом, представники застрахованих осіб повинні допускатися до участі в такому контролі, переважно через консультативні комітети, відносно всіх політичних питань, пов'язаних із медичним обслуговуванням.

97. Центральний державний орган повинен радитися з представниками медичної і суміжних з нею професій, переважно через консультативні комітети, з усіх питань, пов'язаних із умовами праці членів професій, які співпрацюють зі службою, а також з усіх інших питань суто професійного плану, а особливо щодо опрацювання законів і правил стосовно виду, обсягу і порядку надання службою допомоги.

98. Якщо медичне обслуговування поширюється на все населення в цілому чи на більшу його частину, і якщо всі служби медичного обслуговування і загальної охорони здоров'я контролюються чи належать до відання представницького органу, то особи, які отримують послуги, прямо чи опосередковано повинні мати право представництва у такому органі.

99. У цьому разі медична і суміжні з нею професії повинні бути репрезентовані у представницькому органі переважно на паритетних засадах із представниками осіб, яких обслуговують, чи уряду; представники професії, які входять до цього органу, повинні обиратися за відповідною професією чи призначатися урядом.

100. Якщо медичне обслуговування поширюється на все населення в цілому чи на більшу його частину, і якщо служби медичного обслуговування та загальної охорони здоров'я контролюються чи належать до відання групи експертів, призначеної законодавчо або шляхом договору, бажано, щоб ця група складалася на паритетних засадах із членів медичної і суміжних з нею професій, з одного боку, та з кваліфікованих осіб, які не належать до цієї професії, - з другого.

101. Члени групи відповідної професії повинні призначатися урядом з числа кандидатів, представлених особами медичної і суміжних з нею професій.

102. Представницький виконавчий орган чи група експертів, які відають службами медичного обслуговування і загальної охорони здоров'я, повинні нести відповідальність перед урядом за їхню загальну політику.

103. У випадку федеративної країни, центральна влада, що передбачена попередніми параграфами, може бути чи то органом федеральної влади, чи то органом влади окремого штату.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0