Управління на місцях

104. Управління службами медичного обслуговування та загальної охорони здоров'я на місцях має бути об'єднано чи скоординовано за округами, створеними з цією метою відповідно до параграфа 24, і медичне обслуговування в кожному окрузі має бути кероване органами, що репрезентують осіб, котрі дістають медичні послуги, або за допомогою таких органів за участю представників медичної і суміжних з нею професій чи за сприяння таких представників для захисту інтересів осіб, які дістають медичне обслуговування та осіб відповідних професій, а також для забезпечення технічної ефективності обслуговування і професійної свободи лікарів, які в ньому працюють.

105. Якщо медичне обслуговування поширюється на все населення санітарного округу чи на більшу його частину, вважається за доцільне, щоб усіма службами медичного обслуговування і загальної охорони здоров'я керував єдиний окружний орган влади.

106. Якщо в цьому разі окружний орган влади керує службами охорони здоров'я від імені осіб, які дістають медичну допомогу, представники медичної і суміжних з нею професій повинні брати участь в управлінні службами медичного обслуговування переважно через технічні комітети, що обираються за професіями або призначаються окружним чи центральним органом влади з числа кандидатів, висунутих за відповідними професіями.

107. Якщо медичним обслуговуванням, що охоплює все населення санітарного округу чи більшу його частину, керує представницький орган, то окружний орган влади від імені осіб, яких обслуговують, а також представники медичної і суміжних професій округу повинні бути представлені в цьому органі переважно на паритетних засадах.

108. Якщо службою медичного обслуговування керують окружні управління або чиновники центральної влади, то представники медичної і суміжних з нею професій даного округу повинні брати участь в управлінні установами переважно через виконавчі технічні комітети, що обираються або призначаються відповідно до положень параграфа 106.

109. Якою б не була форма окружного управління, орган, що керує установами медичного обслуговування, повинен підтримувати постійний контакт з особами, котрі дістають медичну допомогу в даному окрузі, через дорадчі органи, що обираються представницькими організаціями різних верств населення відповідно до положень параграфа 95.

110. Якщо медичне обслуговування, що перебуває у віданні соціального страхування, поширюється лише на частину населення, то вважається за доцільне, щоб управління такими службами доручалося виконавчому представницькому органові, який відповідає перед урядом і складається з представників осіб, яких обслуговують, представників медичної і суміжних з нею професій, які співпрацюють зі службою, а також з представників роботодавців.

111. Санітарні одиниці, що належать до служб медичного обслуговування, функціонування яких забезпечується такими службами, а саме медичні чи санітарні пункти або госпіталі, повинні керуватися на засадах системи демократичного контролю за участю членів медичної професії виключно або головним чином лікарями, яких обирають особи медичної і суміжних з нею професій, що співпрацюють із службою, або призначеними після консультації з такими особами у співпраці з усіма лікарями, які працюють у даній одиниці.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0