Здійснення медичного обслуговування з боку органів соціального страхування

Содержание статьи:


  • Надання медичних послуг державною службою

11. Якщо медичне обслуговування здійснюють органи соціального страхування, всі члени колективу повинні мати право, як застраховані особи, на користування послугами або, чекаючи поширення на них режиму страхування, повинні мати право на медичний догляд за рахунок компетентного органу влади, якщо вони не мають матеріальної можливості дістати послуги за свій власний рахунок.

12. наведеного у параграфі 15 визначення) з доходами не нижче від прожиткового мінімуму повинні сплачувати внески на страхування; чоловік або жінка, які перебувають на утриманні особи, що сплачує внески, вважаються застрахованими у разі сплати цього внеску, розмір якого не може бути збільшено з цього приводу.

13. Усі інші дорослі особи, які мають можливість довести, що їхні доходи є нижчими за прожитковий мінімум, а також незаможні повинні мати право на медичне обслуговування як застраховані, причому страховий внесок за них повинен сплачувати компетентний орган влади. Компетентний орган влади встановлює в кожній країні розмір прожиткового мінімуму.

14. Якщо дорослі особи не мають можливості сплачувати внески і не застраховані у передбаченому параграфом 13 порядку, вони повинні мати право на отримання медичних послуг за рахунок компетентної влади.

15. Усі діти (тобто особи до 16 років чи молодшого віку, ніж може бути передбачений, або які перебувають на будь-чиєму утриманні на час продовження їхньої загальної чи професійної освіти) мають бути застраховані на підставі внесків, що сплачуються в загальному порядку дорослими застрахованими особами чи вносяться за них, без того, щоб від їхніх батьків чи опікунів вимагалися додаткові внески.

16. Якщо діти не застраховані відповідно до параграфа 15 внаслідок того, що обслуговування ще не поширюється на все населення, вони повинні бути застраховані на підставі внесків, зроблених їхнім батьком чи матір'ю, або на підставі внесків, які сплачуються замість них, без того, щоб вимагалися додаткові внески за самих дітей; діти, не охоплені медичним обслуговуванням внаслідок такого становища, повинні мати право, у разі потреби, на обслуговування за рахунок компетентного органу влади.

17. Особи, застраховані відповідно до системи соціального страхування на отримання допомоги готівкою або які отримують допомогу відповідно до цього страхування, повинні разом із своїми утриманцями, визначеними у параграфі 6, бути застрахованими відповідно до системи медичного обслуговування.

Надання медичних послуг державною службою

18. Якщо медичне обслуговування забезпечується державною службою, то здійснення медичного догляду не повинно супроводжуватися ніякими умовами, наприклад, сплатою податків чи перевіркою засобів існування, і всі повинні мати рівні права на отримання медичного догляду.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0