Раціональна організація медичного обслуговування

27. Особам, яких обслуговують, треба надавати максимальний медичний догляд, забезпечуючи найбільш можливу економію та ефективність шляхом поєднання знань, персоналу, обладнання й інших ресурсів служби, а також шляхом встановлення контакту і тісного співробітництва між усіма членами медичної і суміжних з нею професій та організаціями.

28. Для забезпечення успішного національного медичного обслуговування потрібна повна готовність брати в ньому участь якомога більшої кількості членів медичної і суміжних з нею професій. Кількість лікарів з загальних хвороб і лікарів-спеціалістів, стоматологів, медичних сестер і членів інших професій, що співробітничають зі службою, має бути узгоджено з розміщенням та з вимогами осіб, які користуються медичними послугами.

29. Лікарі з загальних хвороб повинні мати у розпорядженні потрібне обладнання для діагностики і надання допомоги, зокрема лабораторії та рентгенологічні кабінети; для обслуговування хворих лікарі з загальних хвороб повинні мати можливість звертатися за порадами й послугами до лікарів-спеціалістів, медичних сестер і акушерок, фармацевтичних та інших допоміжних служб, а також мати можливість влаштувати хворого до лікарні.

30. Служба повинна мати повне і сучасне технічне обладнання з усіх спеціальностей, зокрема стоматологічне обладнання; вона повинна надавати лікарям-спеціалістам всі можливості для роботи в госпіталях і для проведення дослідницької роботи, а також надавати в їхнє розпорядження, через лікаря з загальних хвороб, будь-які додаткові послуги для хворих, які не перебувають у лікарні, як наприклад, догляд медсестер.

31. Для досягнення цієї мети догляд бажано надавати в процесі спільної роботи лікарів у різних амбулаторіях, які працюють у тісному зв'язку з госпіталями.

32. До створення системи спільної роботи лікарів у медичних чи санітарних центрах бажано надавати медичний догляд особам, які отримують медичну допомогу, через членів медичної і суміжних з нею професій, які здійснюють прийом хворих у приватних лікувальних кабінетах.

33. Якщо медичне обслуговування поширюється на більшість населення, то бажано, щоб медичні або санітарні центри були побудовані, обладнані та управлялися органом влади, який керує установами у відповідному санітарному окрузі, в одній з форм, зазначених у параграфах 34, 35 і 36.

34. За браком можливостей отримати медичні послуги чи у разі наявності таких у момент налагодження системи медичного обслуговування, що мають здійснювати районні лікарні з амбулаторіями з загальних і спеціальних хвороб, бажано, щоб лікарні були обладнані як центри, що здійснюють лікарняний і амбулаторний догляд, або щоб наявні лікарні перетворювались на такі центри і щоб в обох випадках лікарні доповнювалися місцевими медпунктами і допоміжними службами.

35. Якщо медична практика щодо загальних хвороб достатньо розвинута поза мережею лікарень, а лікарі-спеціалісти працюють головним чином як медичні радники і при госпіталях, бажано створити медичні чи санітарні центри для надання загальномедичної допомоги та допоміжні служби для амбулаторних хворих, а в госпіталях зосередити медичний догляд лікарів-спеціалістів як для стаціонарних, так і для амбулаторних хворих.

36. Якщо загальномедична практика і обслуговування з боку лікарів-спеціалістів достатньо розвинуті поза мережею лікарень, то бажано створити медичні чи санітарні центри з усіма допоміжними службами для надання амбулаторного лікування, зокрема надання допомоги лікарями з загальних хвороб і лікарями-спеціалістами, а хворих, які потребують лікування в лікарні, направляти з цих центрів до госпіталів.

37. Якщо медичне обслуговування не поширюється на більшість населення, але все ж таки охоплює значну кількість осіб, і якщо можливості лікарняного та інших видів медичного догляду недостатні, то страхова установа або різні страхові установи спільно повинні створювати мережу медичних чи санітарних центрів для надання всіх видів допомоги, серед них лікарняної, у головних центрах, а також, по можливості, забезпечувати транспортними засобами, створення таких центрів розглядається як надзвичайно потрібне, якщо застраховані особи розсіяні по районах із рідким народонаселенням.

38. Там, де обсяг медичного обслуговування надто малий для того, щоб створення повних медичних центрів для обслуговування застрахованих осіб було економічним способом задоволення їхніх потреб, і якщо можливості отримання догляду з боку лікарів-спеціалістів недостатні у цьому районі, то бажано, щоб різні страхові установи спільно володіли медпунктами, де лікарі-спеціалісти можуть надавати допомогу відповідно до потреб осіб, яких вони обслуговують.

39. Якщо медичне обслуговування охоплює лише незначну частину населення, зосереджену в районі, де приватна практика набула значного поширення, бажано, щоб члени медичної і суміжних з нею професій співробітничали в центрах оренд, обладнаних і керованих ними самими, і де особи, яких обслуговують, могли б отримати потрібний догляд поряд із приватними пацієнтами.

40. Якщо медичне обслуговування охоплює лише невелику кількість осіб, розпорошених у густонаселеній місцевості з достатніми можливостями отримання догляду, а можливості для організації добровільного групового медичного обслуговування відповідно до параграфа 39 немає, то бажано, щоб особи, яких обслуговують, мали догляд з боку членів медичної і суміжних з нею професій, діставали медичний догляд у своїх власних лікувальних кабінетах, а також у державних та приватних госпіталях, що здобули офіційне визнання, та в інших лікувальних установах.

41. В районах із розпорошеним населенням, яке проживає далеко від міст, слід організовувати служби пересувних авто- чи авіаклінік з устаткуванням для надання швидкої допомоги, стоматологічних послуг і загального медичного огляду, а в разі потреби й з іншими службами охорони здоров'я, як наприклад, службою матері та дитини; при цьому слід передбачати заходи щодо безплатного перевезення хворих до медичних центрів і госпіталів.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0