Оптимальні норми медичного обслуговування

Содержание статьи:


  • Вибір лікаря і постійність догляду

46. Установи медичного обслуговування повинні націлюватися на здійснення якісного догляду, враховуючи важливе значення стосунків між лікарем і хворим та професійної й особистої відповідальності лікаря, захищаючи разом із тим інтереси особи, яка дістає догляд, і кваліфікованого персоналу, який співробітничає з установою.

Вибір лікаря і постійність догляду

47. Особа, яка користується медичними послугами, має право вибирати лікарів з загальних хвороб, які перебувають у розпорядженні відповідної установи поблизу місця проживання цієї особи (домашнього лікаря); вона повинна мати таке саме право вибирати лікаря для своїх дітей. Ці принципи мають однаково застосовуватися щодо вибору домашнього стоматолога.

48. Якщо обслуговування доручається центрам охорони здоров'я, то особа, яка дістає послуги, повинна мати право вибирати центр, розташований на зручній відстані від місця її проживання, і вибрати для себе та своїх дітей лікаря і стоматолога серед лікарів з загальних хвороб і стоматологів, які працюють у цьому центрі.

49. У разі відсутності центру охорони здоров'я особа, яка дістає медичні послуги, повинна мати право вибирати собі домашнього лікаря чи стоматолога серед лікарів з загальних хвороб і серед стоматологів, які співробітничають із цим центром, а також лікувальні кабінети, розташовані на зручній відстані від місця її проживання.

50. Особа, яка дістає медичні послуги, повинна мати право змінювати домашнього лікаря і домашнього стоматолога за умови, що вона заздалегідь про це попередила в певний строк і має на це поважні причини, наприклад, відсутність особистого контакту чи довіри між нею і лікарем.

51. Лікар з загальних хвороб чи стоматолог, які співробітничають із службою, повинні мати право приймати людину до числа своїх пацієнтів або відмовляти в цьому, але вони не можуть набирати більше пацієнтів, ніж це встановлено нормою, відмовлятися від пацієнтів, які звертаються до них не за власним вибором, а за неупередженим призначенням служби.

52. Догляд, що його здійснюють лікарі-спеціалісти і особи суміжних професій, як наприклад, медичні сестри, акушерки, масажисти та інші особи, повинен здійснюватися за порадою або через посередництво домашнього лікаря, який повинен, по можливості, враховувати побажання хворого, якщо в центрі, розташованому на розумній відстані від місця проживання хворого, працює кілька спеціалістів або осіб перелічених професій. Для забезпечення потрібного хворим догляду з боку спеціалістів, але не за порадою домашнього лікаря, має бути вжито спеціальних заходів.

53. За вказівкою домашнього лікаря особи, яку обслуговують, чи за порадою лікаря-спеціаліста заінтересованій особі повинен надаватися лікарняний догляд.

54. Якщо лікарняний догляд здійснюється в тому самому центрі, де працює домашній лікар чи лікар-спеціаліст, то бажано, щоб за хворим доглядав у лікарні його особистий домашній лікар чи призначений йому спеціаліст.

55. Коли це можливо, треба вживати заходів щодо надання за попереднім записом консультацій лікарів з загальних хвороб або стоматологів, які працюють у центрі.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0