Одеський науково-дослідний інститут стоматології (ОНДІС)

Одеський науково-дослідний інститут стоматології засновано 1 квітня 1928 року (початкова назва: Український державний інститут зуболікарювання, далі [сб.1949] Український НДІ стоматології, з 1961 - Одеський НДІ стоматології). У його складі були клінічний і науково-дослідний відділи. Останній включав чотири спеціально оснащені лабораторії - гістології, фізіології, загальнох патології та соціальної патології.

На протязі багатьох років інститут є головним в Україні з основних проблем стоматології. У різний час в інституті працювали відомі вчені, академіки та члени-кореспонденти АМН СССР - М.О.Ясиновський, АН СССР В.Ю.Добровольський, РАМН ЮА.Федоров, професори С.І.Сінельніков, С.А.Нікітін, Б.С.Франкенберг, Д.А.Цуверкалов, М.Ф.Даценко, І.А.Бегельман, О.І.Марченко, В.Ю.Скляр, Ю.А.Петрович, Г.І.Семенченко та ін.

У інституті була створена одна з перших у світі лабораторія гігієни порожнини рота та одна з перших в Україні лабораторія радіоактивної індикації. Це сприяло проведенню глибоких досліджень механізмів патологічних процессів у порожнині рота, а також розробці 4 впровадження у виробництво низки ефективних гігієничних засобів (зубних паст, елексирів тощо). У інституті наприкінці 60-их років була започаткована сіалотрофічна концепція у стоматології, розробка якої зробила істотний внесок у з'ясування патогенезу стоматологічних захворювань та створення нових ефективних методів їх лікування.

За роки свого існування інститут зробив певний внесок у вирішення наукових проблем вогнищної інфекції ротової порожнини, карієсу зубів і його ускладнень, патології пародонту, фізіології і патології слизової оболонки порожнини рота, хірургічного лікування прирождених дефектів м'яких і твердих тканин щелепово-лицьової ділянки, організації стоматологічної допомоги.

Інститут став провідною установою країни у проведені епідеміологічних стоматологічних досліджень. За час його існування у інституті підготовано 26 докторів і 67 кандидатів наук, видно 9 збірок наукових праць, з 1966 р. по 1991 р. був базою редколегії щорічних республіканських міжвідомчих збірок з терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматології. Всього за цей час було видано 39 щорічних випусків таких праць. З 1994 року інститут видає республиканський журнал - Вісник стоматології.

У грудні 1997 р. Інститут включав три відділи фундаментальних досліджень (експериментальної патології, біотехнології, експериментальної та клінічної фармакології), лабораторію гігієни порожнини рота та п'ять клінічних відділів (терапсвтичної стоматології, захворювань пародонту, дитячої стоматології, хірургічної стоматології, ортопедичної стоматології та матеріалознавства. В складі інституту функціонує щелепово-лицьовий стаціонар на 75 ліжок, відділ наукової інформації, науково-організаційний відділ та експериментально-біологічна клініка. На цей час в інституті працювало 11 докторів і 16 кандидатів наук