Новини Стоматолоії

Украінський стоматологічний журнал

Перший в незалежній Україні стоматологічний журнал українською мовою

Засновник – спільне українсько-польське підприємство “ГалДент”

Україна, м. Львів – Польща, м. Люблін

Виходить щоквартально з 1993 року, мова – українська. Формат 60 х 84/8. Друк офсетний, повноколірне видання. Журнал «НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ» внесений до переліку наукових видань, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт (витяг з постанови Президії ВАК України №1-01/9, п.7 від 8. 11.2000 року).

Головний редактор – проф. А.В. Борисенко, зав. кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Редакційна колегія та редакційна рада журналу – міжнародна.

Щоквартальне ілюстроване рецензоване видання для лікарів-стоматологів та зубних техніків “НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ” публікує:

  • проблемні, оглядові та практичні статті провідних стоматологів країн СНД і зарубіжжя для лікарів-стоматологів всіх спеціальностей, студентів та аспірантів стоматологічних факультетів медичних вищих навчальних медичних закладів та коледжів
  • рекламна інформація та передовий досвід про сучасні стоматологічні матеріали, методики, технології, обладнання, найновіші лікарські засоби, виробників та постачальників сучасного стоматологічного обладнання та матеріалів
  • повідомлення від фірм про симпозіуми, конференції, виставки, навчальні курси (безкоштовно)

"НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ" розповсюджуються:

  • За «Каталогом періодичних видань України» через Укрпошту, передплатні агенції, редакцію журналу та Інтернет на www.galdent.com.ua
  • На всіх спеціалізованих медичних виставкових заходах, конференціях, з’їздах, семінарах та симпозіумах в Україні
  • Безкоштовно на курсах, які проводять 4 провідні навчальні центри в різних містах України.

Обсяг журналу – 80-100 сторінок. Тираж 3500 примірників.

Передплатний індекс 74346

Запрошуємо до співпраці в журналі “НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ”

наукових працівників, викладачів медичних учбових закладів,

провідних фахівців стоматологічних фірм в Україні та за її межами.

Редакція журналу та відділ реклами і розповсюдження в Україні:

вул. Пасічна, 36, м. Львів, 79038

Тел./факс: (032) 271-22-72, 271-20-22

E-mail: info@galdent.com.ua

www.galdent.com.ua